KAP ***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

01.03.2018 - 21:19

***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
6.367.567 4.313.722
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-142.554 -8.334
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-142.554 -8.334
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -178.193 -10.417
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
35.639 2.083
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35.639 2.083
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.225.013 4.305.388


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kar Yedekleri Dönem Karı / (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 20.150.000 0 0 0 0 0 -40.414 0 0 0 0 0 0 1.806.899 428.494 0 1.378.405 0 1.217.341 0 1.217.341 0 23.133.826
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
19 20.150.000 0 0 0 0 0 -40.414 0 0 0 0 0 0 1.806.899 428.494 0 1.378.405 0 1.217.341 0 1.217.341 0 23.133.826
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 -8.334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.334
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Krediler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.313.722 0 4.313.722 0 4.313.722
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.217.341 60.867 0 1.156.474 0 -1.217.341 0 -1.217.341 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.217.341 60.867 0 1.156.474 0 -1.217.341 0 -1.217.341 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
19 20.150.000 0 0 0 0 0 -48.748 0 0 0 0 0 0 3.024.240 489.361 0 2.534.879 0 4.313.722 0 4.313.722 0 27.439.214
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 20.150.000 0 0 0 0 0 -48.748 0 0 0 0 0 0 3.024.240 489.361 0 2.534.879 0 4.313.722 0 4.313.722 0 27.439.214
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
19 20.150.000 0 0 0 0 0 -48.748 0 0 0 0 0 0 3.024.240 489.361 0 2.534.879 0 4.313.722 0 4.313.722 0 27.439.214
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 -142.554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -142.554
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Krediler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.367.567 0 6.367.567 0 6.367.567
Kar Dağıtımı
3.850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 463.722 215.686 0 248.036 0 -4.313.722 0 -4.313.722 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 463.722 215.686 0 248.036 0 -463.722 0 -463.722 0 0
Diğer
3.850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.850.000 0 -3.850.000 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
19 24.000.000 0 0 0 0 0 -191.302 0 0 0 0 0 0 3.487.962 705.047 0 2.782.915 0 6.367.567 0 6.367.567 0 33.664.227


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
14.388.124 13.028.346
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
62.765.161 48.963.069
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-30.080.002 -25.178.278
Kiralama Giderleri
0 0
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
20 1.827.967 1.564.837
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
316.588 3.475.487
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-13.898.859 -10.187.790
Ödenen Vergiler
-2.316.773 -1.603.295
Diğer
-4.225.958 -4.005.684
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-47.173.140 -12.289.924
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-79.139.203 -40.970.252
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-796.525 -463.215
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
4.241 -3.785
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-540.068 1.241.198
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
31.490.401 27.719.127
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.808.014 187.003
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-32.785.016 738.422
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
0 0
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
8 -1.409.050 -2.747.710
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 14.937
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
0 0
Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
0 0
Diğer
9 0 -71.321
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.409.050 -2.804.094
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
14 85.762.288 4.130.460
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-53.363.737 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
14 32.398.551 4.130.460
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-1.795.515 2.064.788
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.072.671 7.883
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2 277.156 2.072.671


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
20 59.918.798 49.075.152
FAKTORİNG GELİRLERİ
59.918.798 49.075.152
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
58.243.045 47.510.315
İskontolu
58.226.398 47.510.315
Diğer
16.647 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.675.753 1.564.837
İskontolu
1.675.753 1.564.837
Diğer
0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
23 -31.009.063 -25.409.311
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-24.393.370 -22.389.324
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0
Finansal Kiralama Giderleri
-176.256 -112.734
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-5.809.346 -2.565.283
Diğer Faiz Giderleri
0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-630.091 -341.970
BRÜT KAR (ZARAR)
28.909.735 23.665.841
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
21 -19.999.225 -15.339.047
Personel Giderleri
21 -13.967.937 -10.446.282
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-109.024 -120.026
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-4.877.331 -4.772.739
Diğer
-1.044.933 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
8.910.510 8.326.794
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
22 1.525.708 4.180.634
Bankalardan Alınan Faizler
129.882 35.196
Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler
0 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
0 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
0 0
Temettü Gelirleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
620.287 197.447
Türev Finansal İşlemlerden
620.287 197.447
Diğer
0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
28.821 74.366
Diğer
746.718 3.873.625
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
24 -1.795.481 -6.869.371
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
25 -430.505 -430.617
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar Değer Düşüş Gideri
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
0 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Şerefiye Değer Düşüş Gideri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-378.695 -395.396
Kambiyo İşlemleri Zararı
-19.131 -34.001
Diğer
-32.679 -1.220
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
8.210.232 5.207.440
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.210.232 5.207.440
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
10 -1.842.665 -893.718
Cari Vergi Karşılığı
-2.733.515 -1.423.915
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
890.850 530.197
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
6.367.567 4.313.722
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
6.367.567 4.313.722
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
0 0
DÖNEM KARI/ZARARI
6.367.567 4.313.722
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 0,27000000 0,21000000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 0,27000000 0,21000000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 4.962 0 4.962 3.913 0 3.913
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 0 48.733 48.733 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
0 48.733 48.733 0 0 0
BANKALAR
5 272.194 0 272.194 2.069.477 0 2.069.477
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG ALACAKLARI
6 261.687.134 0 261.687.134 188.153.948 0 188.153.948
İskontolu Faktoring Alacakları
261.687.134 0 261.687.134 188.153.948 0 188.153.948
Yurt İçi
275.519.908 0 275.519.908 197.464.606 0 197.464.606
Yurt Dışı
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-13.832.774 0 -13.832.774 -9.310.658 0 -9.310.658
Diğer Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
Yurt İçi
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışı
0 0 0 0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİ
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar
0 0 0 0 0 0
DİĞER ALACAKLAR
11 2.408.100 0 2.408.100 2.031.810 0 2.031.810
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
7 1.269.754 0 1.269.754 1.981.334 0 1.981.334
Takipteki Faktoring Alacakları
7.827.276 0 7.827.276 7.059.963 0 7.059.963
Takipteki Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Özel Karşılıklar (-)
-6.557.522 0 -6.557.522 -5.078.629 0 -5.078.629
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
0 0 0 0 0 0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
8 8.832.756 0 8.832.756 8.523.767 0 8.523.767
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
9 300.994 0 300.994 227.647 0 227.647
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
300.994 0 300.994 227.647 0 227.647
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
425.990 0 425.990 183.233 0 183.233
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
10 3.477.377 0 3.477.377 2.550.887 0 2.550.887
DİĞER AKTİFLER
0 0 0 0 0 0
ARA TOPLAM
278.679.261 48.733 278.727.994 205.726.016 0 205.726.016
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
AKTİF TOPLAMI
278.679.261 48.733 278.727.994 205.726.016 0 205.726.016
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
4 0 0 0 0 192.860 192.860
ALINAN KREDİLER
13 183.315.049 0 183.315.049 150.784.242 0 150.784.242
FAKTORİNG BORÇLARI
6 4.278 0 4.278 37 0 37
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
13 703.197 0 703.197 1.241.198 0 1.241.198
Finansal Kiralama Borçları
774.129 0 774.129 1.488.387 0 1.488.387
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
-70.932 0 -70.932 -247.189 0 -247.189
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
14 56.582.023 0 56.582.023 24.055.291 0 24.055.291
Bonolar
33.245.498 0 33.245.498 16.433.541 0 16.433.541
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
23.336.525 0 23.336.525 7.621.750 0 7.621.750
DİĞER BORÇLAR
15 236.033 0 236.033 162.453 0 162.453
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
16 314.667 0 314.667 238.023 0 238.023
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
17 869.004 0 869.004 605.946 0 605.946
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
18 2.187.642 0 2.187.642 571.620 0 571.620
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
2.100.298 0 2.100.298 531.357 0 531.357
Diğer Karşılıklar
87.344 0 87.344 40.263 0 40.263
ERTELENMİŞ GELİRLER
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
10 851.874 0 851.874 435.132 0 435.132
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0 0 0 0 0 0
ARA TOPLAM
245.063.767 0 245.063.767 178.093.942 192.860 178.286.802
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
33.664.227 0 33.664.227 27.439.214 0 27.439.214
Ödenmiş Sermaye
19 24.000.000 0 24.000.000 20.150.000 0 20.150.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
19 -191.302 0 -191.302 -48.748 0 -48.748
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
19 3.487.962 0 3.487.962 3.024.240 0 3.024.240
Yasal Yedekler
705.047 0 705.047 489.361 0 489.361
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
2.782.915 0 2.782.915 2.534.879 0 2.534.879
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
6.367.567 0 6.367.567 4.313.722 0 4.313.722
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
0 0 0 0 0 0
Net Dönem Karı veya Zararı
6.367.567 0 6.367.567 4.313.722 0 4.313.722
PASİF TOPLAMI
278.727.994 0 278.727.994 205.533.156 192.860 205.726.016


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
30.218.814 0 30.218.814 20.982.112 0 20.982.112
ALINAN TEMİNATLAR
27 6.015.718.390 0 6.015.718.390 3.656.809.796 0 3.656.809.796
VERİLEN TEMİNATLAR
27 27.398.604 0 27.398.604 37.818.488 0 37.818.488
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
27 3.259.868 3.099.906 6.359.774 1.948.141 2.108.434 4.056.575
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
3.259.868 3.099.906 6.359.774 1.948.141 2.108.434 4.056.575
Vadeli Alım Satım İşlemleri
3.259.868 3.099.906 6.359.774 1.948.141 2.108.434 4.056.575
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
27 283.128.529 3.766.275 286.894.804 204.594.748 2.445.742 207.040.490
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
6.359.724.205 6.866.181 6.366.590.386 3.922.153.285 4.554.176 3.926.707.461http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665127


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 3,71% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7922 Değişim: -0,58%
Düşük 5,7547 19.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4721 Değişim: -0,25%
Düşük 6,4056 19.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
277,61 Değişim: -0,67%
Düşük 275,59 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.