***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Finansal Rapor

07.05.2018 - 21:46

***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22 552.000.000 77.198.813 76.944 71.169.629 -17.590.552 57.552.514 187.166.210 -443.630.506 -72.463.833 411.479.219 5.115.712 416.594.931
Transferler
4.046.995 -76.510.828 72.463.833
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19.710.416 -19.504.876 205.540 178.587 384.127
Dönem Karı (Zararı)
-19.504.876 -19.504.876 -596.595 -20.101.471
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
19.710.416 19.710.416 775.182 20.485.598
Dönem Sonu Bakiyeler
22 552.000.000 77.198.813 76.944 71.169.629 -17.590.552 77.262.930 191.213.205 -520.141.334 -19.504.876 411.684.759 5.294.299 416.979.058
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22 552.000.000 77.198.813 76.944 187.778.810 -18.617.479 72.041.619 -856.705 191.532.907 -494.582.896 -264.505.378 302.066.635 1.040.275 303.106.910
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-2.784.761 -2.784.761 -122.369 -2.907.130
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-2.784.761 -2.784.761 -122.369 -2.907.130
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
552.000.000 77.198.813 76.944 187.778.810 -18.617.479 72.041.619 -856.705 191.532.907 -497.367.657 -264.505.378 299.281.874 917.906 300.199.780
Transferler
-90.604.822 -173.900.556 264.505.378
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.026.215 2.292.779 -4.959.666 -1.640.672 -114.950 -1.755.622
Dönem Karı (Zararı)
-4.959.666 -4.959.666 -63.448 -5.023.114
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.026.215 2.292.779 3.318.994 -51.502 3.267.492
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
197.652 197.652
Dönem Sonu Bakiyeler
22 552.000.000 77.198.813 76.944 187.778.810 -18.617.479 73.067.834 1.436.074 100.928.085 -671.268.213 -4.959.666 297.641.202 1.000.608 298.641.810


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.353.842 -5.122.629
Dönem Karı (Zararı)
-5.023.114 -20.101.471
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-5.090.339 -11.220.132
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
67.225 -8.881.339
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.877.876 31.671.255
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14, 15 5.299.667 8.858.275
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6.174.029 7.843.526
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8, 27 5.067.961 7.131.496
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 118.642 419.359
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
29 987.426 292.671
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.783.609 5.629.496
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17, 19 2.058.924 2.278.635
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 785.175 1.591.440
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.038.793 559.550
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5.900.717 1.199.871
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.647.720 7.810.645
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
26 -684.472 -384.368
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
30 8.372.489 10.441.746
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
26 -5.161.549 -2.291.946
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
27 121.252 45.213
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
360.331 515.977
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
12 360.331 515.977
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 2.126.474 2.732.288
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-86.160 -1.718.952
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
28, 29 -86.160 -1.718.952
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
32 -20.427.794 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.294.059 -14.318.785
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
264.805 -10.910.712
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-364.179 -1.236.090
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
628.984 -9.674.622
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
832.055 -751.415
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.539.690 -1.665.625
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.153.356 -8.098.967
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.074.416 -5.561.238
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.227.772 -2.537.729
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-528.775 727.703
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-2.422.439 5.810.832
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.746.659 569.399
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.063.860 -452.964
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.682.799 1.022.363
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-9.439.297 -2.749.001
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17, 19 -3.867.744 -3.266.041
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
17 -106.020 -735.036
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
31 -1.896.325 -1.767.112
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8 5.955.544 3.394.561
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.201.483 6.486.732
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13, 14, 15 5.668.421 9.211.848
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.554.376 -3.109.484
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -3.576.479 -1.243.565
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -3.977.897 -1.865.919
Alınan Faiz
26 684.472 384.368
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-39.786.319 2.867.397
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
197.652 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
197.652 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.737.892 85.113.216
Kredilerden Nakit Girişleri
20.737.892 85.113.216
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-52.348.577 -77.539.794
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-52.348.577 -77.539.794
Ödenen Faiz
-8.372.490 -4.730.788
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-796 24.763
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-50.341.644 4.231.500
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-272.521 1.186.936
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-50.614.165 5.418.436
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 65.946.767 24.295.720
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 15.332.602 29.714.156


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 15.332.602 65.946.767
Finansal Yatırımlar
6 69.509 68.713
Ticari Alacaklar
164.398.012 222.358.048
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
34 36.243.892 37.988.588
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 128.154.120 184.369.460
Diğer Alacaklar
4.673.650 3.217.598
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 4.673.650 3.217.598
Türev Araçlar
1.841.120 0
Stoklar
11 12.922.801 13.848.026
Peşin Ödenmiş Giderler
20 5.274.553 4.083.170
Diğer Dönen Varlıklar
21 2.870.972 3.028.124
ARA TOPLAM
207.383.219 312.550.446
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
32 62.395.976 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
269.779.195 312.550.446
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 313.923 1.343.821
Diğer Alacaklar
2.095.807 2.056.772
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 2.095.807 2.056.772
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 7.115.624 7.124.215
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 174.394.573 172.479.346
Maddi Duran Varlıklar
14 254.958.974 253.501.615
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15.473.656 18.277.333
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 15.473.656 18.277.333
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 1.863.016 1.800.832
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
456.215.573 456.583.934
TOPLAM VARLIKLAR
725.994.768 769.134.380
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 10.708.098 10.550.732
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 142.422.040 101.139.261
Ticari Borçlar
59.834.117 72.937.780
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
34 24.414.487 22.575.033
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 35.419.630 50.362.747
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 5.211.318 6.160.715
Diğer Borçlar
7.926.961 10.388.050
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 7.926.961 10.388.050
Türev Araçlar
5 0 1.098.340
Ertelenmiş Gelirler
20 12.286.603 27.912.178
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
31 2.740 1.773.031
Kısa Vadeli Karşılıklar
19.515.498 19.327.542
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 12.816.310 13.381.264
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 6.699.188 5.946.278
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
160.461 231.219
ARA TOPLAM
258.067.836 251.518.848
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
32 25.764.724 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
283.832.560 251.518.848
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 79.557.557 150.478.785
Ertelenmiş Gelirler
20 938.201 1.292.312
Uzun Vadeli Karşılıklar
44.000.306 46.184.398
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 44.000.306 46.184.398
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 19.024.334 16.553.127
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
143.520.398 214.508.622
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
427.352.958 466.027.470
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
297.641.202 302.066.635
Ödenmiş Sermaye
22 552.000.000 552.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
22 77.198.813 77.198.813
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
22 76.944 76.944
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
169.161.331 169.161.331
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
169.161.331 169.161.331
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22 187.778.810 187.778.810
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -18.617.479 -18.617.479
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
74.503.908 71.184.914
Yabancı Para Çevrim Farkları
22 73.067.834 72.041.619
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
1.436.074 -856.705
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
22 1.436.074 -856.705
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 100.928.085 191.532.907
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-671.268.213 -494.582.896
Net Dönem Karı veya Zararı
-4.959.666 -264.505.378
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.000.608 1.040.275
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
298.641.810 303.106.910
TOPLAM KAYNAKLAR
725.994.768 769.134.380


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 109.481.728 115.382.706
Satışların Maliyeti
23 -67.845.178 -73.767.345
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
41.636.550 41.615.361
BRÜT KAR (ZARAR)
41.636.550 41.615.361
Genel Yönetim Giderleri
24 -20.453.709 -20.880.311
Pazarlama Giderleri
24 -20.359.349 -19.254.410
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 13.965.389 9.408.770
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -8.058.474 -10.540.656
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.730.407 348.754
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 1.486.471 2.912.073
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 -1.594.077 -366.731
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 -360.331 -515.977
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.262.470 2.378.119
Finansman Giderleri
30 -9.226.335 -10.865.963
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.963.865 -8.487.844
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.126.474 -2.732.288
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 -126.034 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 -2.000.440 -2.732.288
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.090.339 -11.220.132
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
32 67.225 -8.881.339
DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.023.114 -20.101.471
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-63.448 -596.595
Ana Ortaklık Payları
33 -4.959.666 -19.504.876
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana Ortaklık Paylarına Ait Pay Başına Kayıp 33 -0,00900000 -0,03530000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.267.492 20.485.598
Yabancı Para Çevrim Farkları
974.713 20.485.598
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.939.460 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-646.681 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-646.681 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.267.492 20.485.598
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.755.622 384.127
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-114.950 178.587
Ana Ortaklık Payları
-1.640.672 205.540http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/681650


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
101.971 Değişim: 0,00% Hacim : 6.128 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 101.618 20.02.2019 Yüksek 102.543
Açılış: 101.990
5,3250 Değişim: -0,02%
Düşük 5,3175 21.02.2019 Yüksek 5,3428
Açılış: 5,3261
6,0474 Değişim: 0,08%
Düşük 6,0302 21.02.2019 Yüksek 6,0743
Açılış: 6,0428
229,39 Değişim: 0,02%
Düşük 228,85 21.02.2019 Yüksek 230,40
Açılış: 229,34

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.