KAP ***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Finansal Rapor

06.03.2018 - 02:39
KAP ***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Finansal Rapor

***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22 552.000.000 77.198.813 76.944 1.024.515 -15.355.484 -15.308.843 187.166.210 -383.832.770 -30.499.114 372.470.271 -19.251.048 353.219.223
Transferler
-19.955 -30.479.159 30.499.114 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
70.165.069 -2.235.068 72.861.357 -72.463.833 68.327.525 -4.968.985 63.358.540
Dönem Karı (Zararı)
-72.463.833 -72.463.833 -14.197.111 -86.660.944
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
70.165.069 -2.235.068 72.861.357 140.791.358 9.228.126 150.019.484
Kar Payları
-81.907 -81.907
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-29.318.577 -29.318.577 29.417.652 99.075
Dönem Sonu Bakiyeler
22 552.000.000 77.198.813 76.944 71.169.629 -17.590.552 57.552.514 187.166.210 -443.630.506 -72.463.833 411.479.219 5.115.712 416.594.931
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22 552.000.000 77.198.813 76.944 71.169.629 -17.590.552 57.552.514 187.166.210 -443.630.506 -72.463.833 411.479.219 5.115.712 416.594.931
Transferler
4.366.697 -76.830.530 72.463.833 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
116.609.181 -1.026.927 14.489.105 -856.705 -264.505.378 -135.290.724 -6.892.950 -142.183.674
Dönem Karı (Zararı)
-264.505.378 -264.505.378 -7.395.327 -271.900.705
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
116.609.181 -1.026.927 14.489.105 -856.705 129.214.654 502.377 129.717.031
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
25.878.140 25.878.140 2.817.513 28.695.653
Dönem Sonu Bakiyeler
22 552.000.000 77.198.813 76.944 187.778.810 -18.617.479 72.041.619 -856.705 191.532.907 -494.582.896 -264.505.378 302.066.635 1.040.275 303.106.910


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.063.166 18.985.703
Dönem Karı (Zararı)
-271.900.705 -86.660.943
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-19.541.037 -2.008.666
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-252.359.668 -84.652.277
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
345.241.936 165.433.481
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15 32.163.606 46.927.995
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
292.473.443 72.081.594
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8,27 26.942.868 8.670.491
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 524.601 1.960.907
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.037.278 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 279.096.574 77.148.188
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28,29 -20.127.878 -15.697.992
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14.313.410 4.967.113
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17,19 13.642.555 10.472.985
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 4.110.287 1.555.124
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
347.454 -354.100
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -2.544.556
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-3.786.886 -4.162.340
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
58.047.415 46.299.364
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
26 -2.220.534 -2.061.918
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
30 40.881.345 37.034.327
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
26 11.676.861 9.740.933
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
27 7.709.743 1.586.022
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
1.680.725 391.280
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
12 1.680.725 391.280
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 -54.188.461 -6.531.500
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-311.910 1.737.144
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.063.708 -439.509
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
28,29 1.063.708 -439.509
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-43.277.492 -42.629.923
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-55.067.976 -72.998.822
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.395.485 -6.220.775
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-49.672.491 -66.778.047
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.869.661 53.969
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
436.417 -1.793.572
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.517.630 18.444.591
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.589.802 2.044.545
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.927.828 16.400.046
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-431.299 570.671
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
9.260.288 12.634.273
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.173.047 458.967
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
4.416.755 981.646
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
756.292 -522.679
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
30.063.739 36.142.615
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17,19 -14.434.762 -9.620.123
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
17 -3.620.604 -9.233.161
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
31 -1.612.167 -3.712.201
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8,26 8.666.960 5.408.573
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
66.106.568 -6.764.945
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
74.701.887 -2.323.418
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13,14,15 87.298.003 10.482.847
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 -12.596.116 -12.806.265
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.127.763 -6.809.271
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -11.127.763 -6.809.271
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Temettüler
28 311.910 305.826
Alınan Faiz
26 2.220.534 2.061.918
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-39.995.679 -66.980.328
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
28.695.653 99.075
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
400.302.091 253.336.233
Kredilerden Nakit Girişleri
400.302.091 253.336.233
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-428.154.866 -285.375.442
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-428.154.866 -285.375.442
Ödenen Temettüler
0 -81.907
Ödenen Faiz
-40.881.344 -34.846.787
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
42.787 -111.500
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
45.174.055 -54.759.570
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-3.523.008 -7.932.130
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
41.651.047 -62.691.700
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 24.295.720 86.987.420
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 65.946.767 24.295.720


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 65.946.767 24.295.720
Finansal Yatırımlar
6 68.713 111.500
Ticari Alacaklar
222.358.048 236.946.941
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
33 37.988.588 32.593.103
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 184.369.460 204.353.838
Diğer Alacaklar
3.217.598 2.106.069
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 3.217.598 2.106.069
Stoklar
11 13.848.026 13.743.974
Peşin Ödenmiş Giderler
20 4.083.170 4.519.587
Diğer Dönen Varlıklar
21 3.028.124 4.527.355
ARA TOPLAM
312.550.446 286.251.146
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
312.550.446 286.251.146
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 1.343.821 1.343.821
Diğer Alacaklar
2.056.772 3.440.787
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 2.056.772 3.440.787
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 7.124.215 7.368.572
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 172.479.346 227.665.717
Maddi Duran Varlıklar
14 253.501.615 130.076.762
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18.277.333 277.201.815
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 18.277.333 277.201.815
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 1.800.832 327.267
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
456.583.934 647.424.741
TOPLAM VARLIKLAR
769.134.380 933.675.887
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 10.550.732 72.725.361
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 101.139.261 75.259.960
Ticari Borçlar
73.707.453 79.225.083
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
33 22.575.033 26.164.835
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 51.132.420 53.060.248
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 6.160.715 6.592.014
Diğer Borçlar
10.388.050 8.891.934
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 10.388.050 8.891.934
Türev Araçlar
5 1.098.340 0
Ertelenmiş Gelirler
20 26.192.931 18.224.955
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
31 1.773.031 1.006.854
Kısa Vadeli Karşılıklar
19.327.542 19.465.820
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 13.381.264 13.686.035
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 5.946.278 5.779.785
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 1.180.793 1.920.617
ARA TOPLAM
251.518.848 283.312.598
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
251.518.848 283.312.598
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 150.478.785 139.729.311
Ertelenmiş Gelirler
20 1.292.312 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 46.184.398 45.199.424
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 16.553.127 48.839.623
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
214.508.622 233.768.358
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
466.027.470 517.080.956
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
302.066.635 411.479.219
Ödenmiş Sermaye
22 552.000.000 552.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
22 77.198.813 77.198.813
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
22 76.944 76.944
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
241.202.950 111.131.591
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
169.161.331 53.579.077
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
22 187.778.810 71.169.629
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -18.617.479 -17.590.552
Yabancı Para Çevrim Farkları
22 72.041.619 57.552.514
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-856.705 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-856.705 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
22 -856.705 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 191.532.907 187.166.210
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-494.582.896 -443.630.506
Net Dönem Karı veya Zararı
-264.505.378 -72.463.833
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.040.275 5.115.712
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
303.106.910 416.594.931
TOPLAM KAYNAKLAR
769.134.380 933.675.887


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 538.241.270 544.427.099
Satışların Maliyeti
23 -312.082.367 -317.840.663
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
226.158.903 226.586.436
BRÜT KAR (ZARAR)
226.158.903 226.586.436
Genel Yönetim Giderleri
24 -82.637.090 -84.709.048
Pazarlama Giderleri
24 -122.531.643 -122.162.501
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 32.713.917 40.004.091
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -44.214.050 -28.313.893
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.490.037 31.405.085
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 39.893.378 22.209.943
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 -24.933.882 -2.087.198
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 -1.680.725 -391.280
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
22.768.808 51.136.550
Finansman Giderleri
30 -42.368.638 -47.554.881
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-19.599.830 3.581.669
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
31 58.793 -5.590.335
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 -2.378.344 -5.804.670
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 2.437.137 214.335
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-19.541.037 -2.008.666
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3g -252.359.668 -84.652.277
DÖNEM KARI (ZARARI)
-271.900.705 -86.660.943
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-7.395.327 -14.197.111
Ana Ortaklık Payları
32 -264.505.378 -72.463.832
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana Ortaklık Paylarına Ait Pay Başına Kayıp 32 -0,47920000 -0,13130000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
115.582.254 67.930.001
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
14 134.770.872 73.699.081
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -1.291.830 -2.793.835
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-17.896.788 -2.975.245
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-18.161.691 -3.534.012
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
264.903 558.767
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
14.134.777 82.089.483
Yabancı Para Çevrim Farkları
14.991.482 82.089.483
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.070.881 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
214.176 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
214.176 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
129.717.031 150.019.484
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-142.183.674 63.358.541
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-6.892.950 -4.968.984
Ana Ortaklık Payları
-135.290.724 68.327.525http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665942


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.317 Değişim: 0,25% Hacim : 34.093 Mio.TL Son veri saati : 17:36
Düşük 1.309 24.11.2020 Yüksek 1.334
Açılış: 1.323
7,9739 Değişim: 1,10%
Düşük 7,8445 24.11.2020 Yüksek 8,0502
Açılış: 7,8873
9,4538 Değişim: 1,24%
Düşük 9,2899 24.11.2020 Yüksek 9,5623
Açılış: 9,338
462,82 Değişim: -0,60%
Düşük 460,43 24.11.2020 Yüksek 472,61
Açılış: 465,63
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.