KAP ***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 - 18:07

***HSY*** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.000.000 24.784.239 -450.453 -450.453 -450.453 1.122.768 1.122.768 19.818.482 21.070.768 21.910.055 95.255.859 95.255.859
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 2.300.924 19.609.131 -21.910.055 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -199.526 -199.526 -199.526 0 0 0 0 14.926.303 14.726.777 14.726.777
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.926.303 14.926.303 14.926.303
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -199.526 -199.526 -199.526 0 0 0 0 0 -199.526 -199.526
Kar Payları
10 0 0 0 0 0 0 0 -11.782.324 -28.126.123 0 -39.908.447 -39.908.447
Dönem Sonu Bakiyeler
7.000.000 24.784.239 -649.979 -649.979 -649.979 1.122.768 1.122.768 10.337.082 12.553.776 14.926.303 70.074.189 70.074.189
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.000.000 24.784.239 -654.705 -654.705 -654.705 1.122.768 1.122.768 10.337.082 12.553.776 21.752.268 76.895.428 76.895.428
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 -1.122.768 -1.122.768 0 1.122.768 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
7.000.000 24.784.239 -654.705 -654.705 -654.705 0 0 10.337.082 13.676.544 21.752.268 76.895.428 76.895.428
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 2.040.728 19.711.540 -21.752.268 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 155.637 155.637 155.637 0 0 0 0 22.191.255 22.346.892 22.346.892
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.191.255 22.191.255 22.191.255
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 155.637 155.637 155.637 0 0 0 0 0 155.637 155.637
Kar Payları
10 0 0 0 0 0 0 0 0 -20.757.285 0 -20.757.285 -20.757.285
Dönem Sonu Bakiyeler
7.000.000 24.784.239 -499.068 -499.068 -499.068 0 0 12.377.810 12.630.799 22.191.255 78.485.035 78.485.035


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.472.477 -24.301.877
Dönem Karı (Zararı)
22.191.255 14.926.303
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.220.832 4.452.877
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 134.698 137.828
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.128.124 4.631.046
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.128.124 4.631.046
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-6.991.053 -5.004.217
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-6.991.053 -5.004.217
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-314.949 -17.112
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler

Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.264.012 4.505.806
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler

Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 199.526
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
14.371.803 4.932.160
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5.137.725 6.483.745
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.492.991 83.998
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.169 -1.330.711
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
419.655 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
121.683 -83.025
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.208.918 -221.847
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
40.783.890 24.311.340
Ödenen Temettüler
-20.757.285 -39.908.447
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-5.582.545 -3.764.001
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.971.583 -4.940.769
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
6.903.256 5.117.218
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-33.410 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar

Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler

Alınan Faiz
6.936.666 5.117.218
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri

İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları

İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri

Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri

Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.375.733 -19.184.659
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
314.949 17.112
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.690.682 -19.167.547
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 47.108.475 67.682.383
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 62.799.157 48.514.836


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 91.600.735 51.965.053
Finansal Yatırımlar
5 14.849.308 19.987.033
Ticari Alacaklar
6 11.088.445 16.581.436
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
14 4.305.477 4.847.802
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6.782.968 11.733.634
Diğer Alacaklar
7 10.218 8.113
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
14 10.218 8.113
Peşin Ödenmiş Giderler
573.993 993.641
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 200.766 803.063
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
373.227 190.578
Diğer Dönen Varlıklar
7.117 0
ARA TOPLAM
118.129.816 89.535.276
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
118.129.816 89.535.276
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.341.572 1.341.572
Maddi Duran Varlıklar
8 21.735 354
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 49.125 171.794
Peşin Ödenmiş Giderler
120 180
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
120 180
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 1.497.910 1.384.711
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.910.462 2.898.611
TOPLAM VARLIKLAR
121.040.278 92.433.887
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 29.931.829 5.919.533
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
14 1.164.595 1.059.610
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
28.767.234 4.859.923
Diğer Borçlar
7 1.957.367 1.156.565
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.957.367 1.156.565
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 2.326.460 876.935
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.371.167 5.133.694
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
5.004.686 4.833.213
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
366.481 300.481
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.309.608 747.865
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 889.482 243.357
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
420.126 504.508
ARA TOPLAM
40.896.431 13.834.592
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
40.896.431 13.834.592
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
1.658.812 1.703.867
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.658.812 1.703.867
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.658.812 1.703.867
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
42.555.243 15.538.459
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
78.485.035 76.895.428
Ödenmiş Sermaye
10 7.000.000 7.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 24.784.239 24.784.239
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-499.068 -654.705
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-499.068 -654.705
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-499.068 -654.705
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 1.122.768
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 1.122.768
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 12.377.810 10.337.082
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 12.630.799 12.553.776
Net Dönem Karı veya Zararı
22.191.255 21.752.268
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
78.485.035 76.895.428
TOPLAM KAYNAKLAR
121.040.278 92.433.887


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
11 56.371.659 42.872.127 17.800.789 13.411.967
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
11 -5.366.074 -4.187.401 -1.669.899 -1.409.806
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
51.005.585 38.684.726 16.130.890 12.002.161
BRÜT KAR (ZARAR)
51.005.585 38.684.726 16.130.890 12.002.161
Genel Yönetim Giderleri
12 -26.210.458 -22.704.171 -8.477.332 -7.256.757
Pazarlama Giderleri
-3.477.887 -2.418.189 -1.094.801 -776.492
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
274.664 649.782 -133.950 486.850
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.904 -1.860 -447 -29
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
21.590.000 14.210.288 6.424.360 4.455.733
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
8.094.908 5.517.168 3.647.432 1.620.434
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-229.641 -295.347 -199.869 -83.203
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
29.455.267 19.432.109 9.871.923 5.992.964
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
29.455.267 19.432.109 9.871.923 5.992.964
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.264.012 -4.505.806 -2.181.731 -1.213.334
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 -7.421.108 -4.761.380 -2.556.529 -1.454.298
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 157.096 255.574 374.798 240.964
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
22.191.255 14.926.303 7.690.192 4.779.630
DÖNEM KARI (ZARARI)
22.191.255 14.926.303 7.690.192 4.779.630
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
22.191.255 14.926.303 7.690.192 4.779.630
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
155.637 -199.526 -152.899 -55.094
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
199.534 -249.407 -196.025 -68.868
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-43.897 49.881 43.126 13.774
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-43.897 49.881 43.126 13.774
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
155.637 -199.526 -152.899 -55.094
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
22.346.892 14.726.777 7.537.293 4.724.536
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
22.346.892 14.726.777 7.537.293 4.724.536http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/718944


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
101.365 Değişim: -0,08% Hacim : 4.254 Mio.TL Son veri saati : 14:09
Düşük 100.600 18.09.2019 Yüksek 101.504
Açılış: 101.471
5,6831 Değişim: -0,30%
Düşük 5,6756 18.09.2019 Yüksek 5,7079
Açılış: 5,7004
6,2778 Değişim: -0,61%
Düşük 6,2705 18.09.2019 Yüksek 6,3252
Açılış: 6,3161
274,40 Değişim: -0,32%
Düşük 273,98 18.09.2019 Yüksek 275,81
Açılış: 275,27
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.