KAP ***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

23.11.2018 - 17:30

***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
29.952.625 88.751.660 118.704.285
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-a-2,3) 1.016.829 3.045.100 4.061.929
Teminat Mektupları
1.016.829 1.011.066 2.027.895
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.016.829 1.011.066 2.027.895
Banka Kredileri
0 1.746 1.746
İthalat Kabul Kredileri
0 1.746 1.746
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
0 1.602.175 1.602.175
Belgeli Akreditifler
0 1.378.575 1.378.575
Diğer Akreditifler
0 223.600 223.600
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 430.113 430.113
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
(III-a-1) 9.661.569 9.745.578 19.407.147
Cayılamaz Taahhütler
9.661.569 9.745.578 19.407.147
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
5.027.417 9.745.032 14.772.449
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
544.997 0 544.997
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
22.654 0 22.654
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.286 0 2.286
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
3.465.315 0 3.465.315
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
13.468 0 13.468
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
585.432 546 585.978
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(III-b) 19.274.227 75.960.982 95.235.209
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
19.274.227 75.960.982 95.235.209
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
4.455.577 7.012.888 11.468.465
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.129.432 2.603.496 5.732.928
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.326.145 4.409.392 5.735.537
Para ve Faiz Swap İşlemleri
10.804.084 60.058.599 70.862.683
Swap Para Alım İşlemleri
4.445.914 15.646.043 20.091.957
Swap Para Satım İşlemleri
6.358.170 13.562.130 19.920.300
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 15.425.213 15.425.213
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 15.425.213 15.425.213
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
4.014.566 8.882.736 12.897.302
Para Alım Opsiyonları
2.007.283 4.441.368 6.448.651
Para Satım Opsiyonları
2.007.283 4.441.368 6.448.651
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 6.759 6.759
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
106.921.766 28.999.934 135.921.700
EMANET KIYMETLER
97.781.863 3.891.089 101.672.952
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
95.488.415 3.615.600 99.104.015
Tahsile Alınan Çekler
61.234 82.018 143.252
Tahsile Alınan Ticari Senetler
172.887 124.385 297.272
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 69.086 69.086
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
2.059.327 0 2.059.327
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
8.129.397 18.195.719 26.325.116
Menkul Kıymetler
51.931 873.770 925.701
Teminat Senetleri
57.249 365.555 422.804
Emtia
489.542 716.259 1.205.801
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
4.451.976 5.483.882 9.935.858
Diğer Rehinli Kıymetler
3.078.699 10.756.253 13.834.952
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.010.506 6.913.126 7.923.632
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
136.874.391 117.751.594 254.625.985


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.493.720 13.923.465 15.417.185
Nakit ve Nakit Benzerleri
614.446 11.861.500 12.475.946
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-a) 359.325 3.761.476 4.120.801
Bankalar
(I-c) 38.768 2.224.246 2.263.014
Para Piyasalarından Alacaklar
216.353 5.875.778 6.092.131
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-b) 357.853 33.096 390.949
Devlet Borçlanma Senetleri
352.286 11.365 363.651
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
5.567 21.731 27.298
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-d) 503.770 0 503.770
Devlet Borçlanma Senetleri
503.770 0 503.770
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(I-f) 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
17.651 2.028.869 2.046.520
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
17.651 2.028.869 2.046.520
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-k) 0 0 0
KREDİLER (Net)
(I-e) 12.362.031 7.023.776 19.385.807
Krediler
12.031.063 6.878.670 18.909.733
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
12.031.063 6.878.670 18.909.733
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-j) 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Faktoring Alacakları
137.359 145.106 282.465
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
137.359 145.106 282.465
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
863.974 0 863.974
Özel Karşılıklar (-)
-670.365 0 -670.365
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-p) 1.581 0 1.581
Satış Amaçlı
1.581 0 1.581
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
220 0 220
İştirakler (Net)
(I-g) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-h) 220 0 220
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
220 0 220
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-i) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-l) 83.294 0 83.294
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-m) 144.529 0 144.529
Şerefiye
0 0 0
Diğer
144.529 0 144.529
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-n) 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
5.814 0 5.814
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-o) 174.416 0 174.416
DİĞER AKTİFLER
(I-r) 117.262 412.852 530.114
VARLIKLAR TOPLAMI
14.382.867 21.360.093 35.742.960
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-a) 7.754.534 16.315.961 24.070.495
ALINAN KREDİLER
(II-d) 588.241 1.306.395 1.894.636
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(II-c) 1.541.343 0 1.541.343
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0
Bonolar
0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
0 0 0
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-b) 3.708 1.806.655 1.810.363
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
3.708 1.806.655 1.810.363
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(II-g) 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-f) 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
(II-h) 462.024 218.412 680.436
Genel Karşılıklar
284.827 216.936 501.763
Yeniden Yapılanma Karşılığı
47.846 0 47.846
Çalışan Hakları Karşılığı
61.799 0 61.799
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
67.552 1.476 69.028
CARİ VERGİ BORCU
(II-i) 58.582 0 58.582
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(II-i) 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(II-j) 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-k) 0 1.732.119 1.732.119
Krediler
0 1.732.119 1.732.119
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
506.159 604.189 1.110.348
ÖZKAYNAKLAR
(II-l) 2.844.638 0 2.844.638
Ödenmiş Sermaye
652.290 0 652.290
Sermaye Yedekleri
272.693 0 272.693
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
272.693 0 272.693
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-26.741 0 -26.741
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-87.690 0 -87.690
Kar Yedekleri
1.787.586 0 1.787.586
Yasal Yedekler
196.518 0 196.518
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.591.068 0 1.591.068
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
246.500 0 246.500
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
246.500 0 246.500
Azınlık Payları
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
13.759.229 21.983.731 35.742.960


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
652.290 0 0 272.693 0 -31.166 0 0 -16.776 4.592 1.434.920 0 290.634 2.607.187 0 2.607.187
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 -5.846 0 92.032 0 0 86.186 0 86.186
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 -5.846 0 92.032 0 0 86.186 0 86.186
Yeni Bakiye
652.290 0 0 272.693 0 -31.166 0 0 -22.622 4.592 1.526.952 0 290.634 2.693.373 0 2.693.373
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 4.425 0 0 -68.009 -1.651 0 0 246.500 181.265 0 181.265
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260.634 0 -290.634 -30.000 0 -30.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -30.000 0 0 -30.000 0 -30.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290.634 0 -290.634 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
652.290 0 0 272.693 0 -26.741 0 0 -90.631 2.941 1.787.586 0 246.500 2.844.638 0 2.844.638


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
246.500
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-65.235
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
4.425
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.508
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.083
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-69.660
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-86.641
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-2.117
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
19.098
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
181.265


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-604.530 0
Alınan Faizler
1.933.191
Ödenen Faizler
-898.289
Alınan Temettüler
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
325.933
Elde Edilen Diğer Kazançlar
175.062
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
145.961
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-355.757
Ödenen Vergiler
-83.488
Diğer
-1.847.143
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
5.495.147 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-85.675
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-23.891
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-3.797.786
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-261.811
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-1.215.063
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
8.855.313
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-51.934
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
2.075.994
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
4.890.617 0
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
1.600.322 0
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-22.107
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
3.330
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
771.925
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
856.607
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
-9.433
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-30.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
-30.000
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-57.230
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
6.403.709 0
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.784.148
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
11.187.857


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-a) 2.131.349 774.000
Kredilerden Alınan Faizler
(IV-a-1) 1.570.889 657.535
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
27.248 11.911
Bankalardan Alınan Faizler
(IV-a-2) 382.000 44.211
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
71.407 35.337
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
(IV-a-3) 75.550 22.588
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
8.553 4.463
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
66.997 18.125
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
4.255 2.418
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-b) -927.905 -420.480
Mevduata Verilen Faizler
(IV-b-4) -692.283 -319.953
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
(IV-b-1) -196.488 -75.835
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-28.205 -21.450
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
(IV-b-3) 0 0
Diğer Faiz Giderleri
-10.929 -3.242
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.203.444 353.520
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
309.526 102.439
Alınan Ücret ve Komisyonlar
339.328 112.769
Gayri Nakdi Kredilerden
24.683 11.405
Diğer
(IV-l) 314.645 101.364
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-29.802 -10.330
Gayri Nakdi Kredilere
-515 -165
Diğer
-29.287 -10.165
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(IV-g) -327.140 -102.659
TEMETTÜ GELİRLERİ
(IV-c) 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-d) -360.441 -2.407
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
10.736 2.040
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
2.165.660 1.012.960
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-2.536.837 -1.017.407
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-e) 175.062 5.584
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.000.451 356.477
KREDİ KARŞILIKLARI (-)
(IV-f) -229.185 -83.875
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-g) -439.986 -154.026
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
331.280 118.576
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
331.280 118.576
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-i) -84.780 -33.790
Cari Vergi Karşılığı
-26.053 -11.164
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-58.727 -22.626
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-j) 246.500 84.786
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-k) 246.500 84.786
Grubun Karı (Zararı)
246.500 84.786
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00377900 0,00130000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/721539


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 3,71% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7922 Değişim: -0,58%
Düşük 5,7547 19.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4721 Değişim: -0,25%
Düşük 6,4056 19.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
277,61 Değişim: -0,67%
Düşük 275,59 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.