KAP ***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

24.05.2018 - 17:23
KAP ***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
43.256.999 96.430.860 139.687.859
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-a-2,3) 960.871 1.998.698 2.959.569
Teminat Mektupları
953.471 635.923 1.589.394
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
16.645 1.813 18.458
Diğer Teminat Mektupları
936.826 634.110 1.570.936
Banka Kredileri
0 142.804 142.804
İthalat Kabul Kredileri
0 142.804 142.804
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
0 900.106 900.106
Belgeli Akreditifler
0 749.991 749.991
Diğer Akreditifler
0 150.115 150.115
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
7.400 319.865 327.265
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
(III-a-1) 6.649.158 5.113.696 11.762.854
Cayılamaz Taahhütler
6.649.158 5.113.696 11.762.854
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.296.586 5.113.343 6.409.929
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
436.110 0 436.110
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
556.915 0 556.915
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.286 0 2.286
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
3.767.370 0 3.767.370
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
13.931 0 13.931
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
575.960 353 576.313
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(III-b) 35.646.970 89.318.466 124.965.436
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
35.646.970 89.318.466 124.965.436
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
4.063.832 5.892.028 9.955.860
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
2.862.896 2.132.077 4.994.973
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.200.936 3.759.951 4.960.887
Para ve Faiz Swap İşlemleri
26.810.004 72.983.126 99.793.130
Swap Para Alım İşlemleri
8.017.146 30.644.186 38.661.332
Swap Para Satım İşlemleri
18.792.858 19.855.150 38.648.008
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 11.241.895 11.241.895
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 11.241.895 11.241.895
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
4.773.134 10.176.336 14.949.470
Para Alım Opsiyonları
2.385.328 5.089.455 7.474.783
Para Satım Opsiyonları
2.387.806 5.086.881 7.474.687
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 266.976 266.976
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
53.131.110 58.613.507 111.744.617
EMANET KIYMETLER
40.015.675 1.886.149 41.901.824
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
1.652.660 0 1.652.660
Emanete Alınan Menkul Değerler
35.424.014 1.722.712 37.146.726
Tahsile Alınan Çekler
756.626 52.660 809.286
Tahsile Alınan Ticari Senetler
156.408 0 156.408
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 10.201 10.201
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
2.025.967 100.576 2.126.543
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
7.836.009 10.397.959 18.233.968
Menkul Kıymetler
32.119 0 32.119
Teminat Senetleri
150.819 419.074 569.893
Emtia
0 0 0
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
4.679.692 3.802.900 8.482.592
Diğer Rehinli Kıymetler
2.973.379 6.175.985 9.149.364
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
5.279.426 46.329.399 51.608.825
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
96.388.109 155.044.367 251.432.476


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7.510.647 4.301.042 11.811.689
Nakit ve Nakit Benzerleri
6.270.621 3.794.116 10.064.737
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-a) 4.299.388 2.203.067 6.502.455
Bankalar
(I-c) 1.478.991 1.498.332 2.977.323
Para Piyasalarından Alacaklar
492.242 92.717 584.959
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-b) 71.653 29.101 100.754
Devlet Borçlanma Senetleri
65.010 18.692 83.702
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
1.357 10.409 11.766
Diğer Finansal Varlıklar
5.286 0 5.286
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-d) 742.025 0 742.025
Devlet Borçlanma Senetleri
737.814 0 737.814
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
4.211 0 4.211
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(I-f) 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
426.348 477.825 904.173
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
426.348 477.825 904.173
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-k) 0 0 0
KREDİLER (Net)
(I-e) 11.251.298 4.373.764 15.625.062
Krediler
10.659.005 4.373.764 15.032.769
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
10.659.005 4.373.764 15.032.769
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-j) 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Faktoring Alacakları
382.619 0 382.619
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
382.619 0 382.619
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
833.919 0 833.919
Özel Karşılıklar (-)
-624.245 0 -624.245
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-p) 1.710 0 1.710
Satış Amaçlı
1.710 0 1.710
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
220 0 220
İştirakler (Net)
(I-g) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-h) 220 0 220
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
220 0 220
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-i) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-l) 80.136 0 80.136
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-m) 149.260 0 149.260
Şerefiye
0 0 0
Diğer
149.260 0 149.260
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-n) 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
18.346 0 18.346
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-o) 133.477 0 133.477
DİĞER AKTİFLER
(I-r) 112.963 137.572 250.535
VARLIKLAR TOPLAMI
19.258.057 8.812.378 28.070.435
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-a) 5.022.202 14.667.129 19.689.331
ALINAN KREDİLER
(II-d) 771.772 1.500.731 2.272.503
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(II-c) 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0
Bonolar
0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
0 0 0
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-b) 70.607 795.582 866.189
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
70.607 795.582 866.189
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(II-g) 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-f) 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
(II-h) 657.795 1.668 659.463
Genel Karşılıklar
414.237 0 414.237
Yeniden Yapılanma Karşılığı
81.789 0 81.789
Çalışan Hakları Karşılığı
64.974 0 64.974
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
96.795 1.668 98.463
CARİ VERGİ BORCU
(II-i) 57.974 0 57.974
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(II-i) 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(II-j) 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-k) 0 1.102.968 1.102.968
Krediler
0 1.102.968 1.102.968
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
472.190 323.963 796.153
ÖZKAYNAKLAR
(II-l) 2.625.854 0 2.625.854
Ödenmiş Sermaye
652.290 0 652.290
Sermaye Yedekleri
272.693 0 272.693
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
272.693 0 272.693
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-28.543 0 -28.543
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-22.098 0 -22.098
Kar Yedekleri
1.701.400 0 1.701.400
Yasal Yedekler
196.519 0 196.519
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.504.881 0 1.504.881
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
50.112 0 50.112
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
50.112 0 50.112
Azınlık Payları
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
9.678.394 18.392.041 28.070.435


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
652.290 0 0 272.693 0 -31.166 0 0 -16.776 4.592 1.434.920 0 290.634 2.607.187 0 2.607.187
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 -5.846 0 5.846 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 -5.846 0 5.846 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
652.290 0 0 272.693 0 -31.166 0 0 -22.622 4.592 1.440.766 0 290.634 2.607.187 0 2.607.187
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 2.623 0 0 -3.524 -544 0 0 50.112 48.667 0 48.667
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260.634 0 -290.634 -30.000 0 -30.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -30.000 0 0 -30.000 0 -30.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290.634 0 -290.634 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
652.290 0 0 272.693 0 -28.543 0 0 -26.146 4.048 1.701.400 0 50.112 2.625.854 0 2.625.854


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
50.112
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-1.445
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.623
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.303
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-680
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-4.068
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-4.977
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-698
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.607
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
48.667


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-21.275
Alınan Faizler
657.154
Ödenen Faizler
-329.810
Alınan Temettüler
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
130.273
Elde Edilen Diğer Kazançlar
169.631
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
77.418
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-128.167
Ödenen Vergiler
-7.858
Diğer
-589.916
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
3.371.150
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
169.305
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-1.384
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-96.731
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-75.367
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
2.499.333
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
833.531
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-234.585
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
277.048
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
3.349.875
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
570.518
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-2.652
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
133
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-4.324
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
579.462
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
-2.101
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-8.506
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
3.911.887
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.784.148
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
8.696.035


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-a) 678.663
Kredilerden Alınan Faizler
(IV-a-1) 426.923
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
6.744
Bankalardan Alınan Faizler
(IV-a-2) 207.707
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
8.055
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
(IV-a-3) 28.590
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
749
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
27.841
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0
Finansal Kiralama Gelirleri
0
Diğer Faiz Gelirleri
644
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-b) -239.340
Mevduata Verilen Faizler
(IV-b-4) -173.426
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
(IV-b-1) -59.844
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-2
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
(IV-b-3) 0
Diğer Faiz Giderleri
-6.068
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
439.323
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
107.959
Alınan Ücret ve Komisyonlar
117.973
Gayri Nakdi Kredilerden
6.028
Diğer
(IV-l) 111.945
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-10.014
Gayri Nakdi Kredilere
-178
Diğer
-9.836
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(IV-g) -116.961
TEMETTÜ GELİRLERİ
(IV-c) 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-d) -217.496
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
7.675
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
287.343
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-512.514
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-e) 169.631
FAALİYET BRÜT KÂRI
382.456
KREDİ KARŞILIKLARI (-)
(IV-f) -182.821
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-g) -131.771
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
67.864
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
67.864
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-i) -17.752
Cari Vergi Karşılığı
-4.110
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-13.642
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-j) 50.112
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-k) 50.112
Grubun Karı (Zararı)
50.112
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00076800http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/685356


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.144 Değişim: 0,00% Hacim : 25.903 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.142 26.10.2020 Yüksek 1.184
Açılış: 1.184
8,0918 Değişim: 0,10%
Düşük 8,0708 27.10.2020 Yüksek 8,0980
Açılış: 8,0834
9,5687 Değişim: 0,17%
Düşük 9,5440 27.10.2020 Yüksek 9,5768
Açılış: 9,5522
496,46 Değişim: 0,41%
Düşük 493,67 27.10.2020 Yüksek 497,13
Açılış: 494,44
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.