KAP ***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

13.08.2018 - 19:50

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 172.179 -59.397 -59.397 -59.397 4.552.568 1.988.980 8.154.388 16.808.718 16.808.718
Transferler
10 0 0 0 0 0 703.215 7.451.173 -8.154.388 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -52.121 -52.121 -52.121 0 0 2.613.158 2.561.037 2.561.037
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 2.613.158 2.613.158 2.613.158
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -52.121 -52.121 -52.121 0 0 0 -52.121 -52.121
Kar Payları
10 0 0 0 0 -7.132.149 0 -7.132.149 -7.132.149
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 172.179 -111.518 -111.518 -111.518 5.255.783 2.308.004 2.613.158 12.237.606 12.237.606
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 172.179 -125.055 -125.055 -125.055 5.255.783 2.308.004 6.086.405 15.697.316 15.697.316
Transferler
10 0 0 0 0 0 544.218 5.542.187 -6.086.405 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 125.287 125.287 125.287 0 0 3.742.405 3.867.692 3.867.692
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 3.742.405 3.742.405 3.742.405
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 125.287 125.287 125.287 0 0 0 125.287 125.287
Sermaye Arttırımı

Sermaye Azaltımı

Kar Payları
10 0 0 0 0 0 0 -5.542.187 0 -5.542.187 -5.542.187
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 172.179 232 232 232 5.800.001 2.308.004 3.742.405 14.022.821 14.022.821


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.715.761 2.360.617
Dönem Karı (Zararı)
3.742.405 2.613.158
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.370.929 876.065
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 77.573 86.495
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
743.967 550.125
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
743.967 550.125
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-787.698 -652.065
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-787.698 -652.065
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-6.989 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 1.344.076 891.510
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.132.208 7.750.159
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-4.789.588 7.514.889
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
653.167 780.881
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-184.731 -171.434
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
837.898 952.315
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-62.198 -13.809
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-489 -779
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-61.709 -13.030
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
56.968 -471.323
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
100.724 76.116
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
76.098 84.217
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
24.626 -8.101
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-91.281 -136.595
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-91.281 -136.595
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
981.126 11.239.382
Ödenen Temettüler
-5.542.187 -7.132.149
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.176.347 -868.394
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-978.353 -878.222
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
793.841 618.494
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-33.411 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-24.940 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.471 0
Alınan Faiz
827.252 618.494
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.921.920 2.979.111
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
6.989 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.914.931 2.979.111
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 15.698.678 9.044.889
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 9.783.747 12.024.000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 9.797.701 15.752.186
Finansal Yatırımlar
5 4.789.588 0
Ticari Alacaklar
6 1.864.553 2.517.720
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
14 1.345.163 1.160.432
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
519.390 1.357.288
Diğer Alacaklar
7 65.278 3.080
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
14 3.569 3.080
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
61.709
Peşin Ödenmiş Giderler
283.132 340.100
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 129.772 259.545
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
153.360 80.555
ARA TOPLAM
16.800.252 18.613.086
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
16.800.252 18.613.086
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar

Maddi Duran Varlıklar
8 23.291 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 45.727 113.180
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 304.444 381.671
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
373.462 494.851
TOPLAM VARLIKLAR
17.173.714 19.107.937
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 743.436 642.712
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
14 502.797 426.699
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
240.639 216.013
Diğer Borçlar
7 358.363 368.459
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
358.363 368.459
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 615.776 291.943
Kısa Vadeli Karşılıklar
774.562 1.458.131
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
588.863 1.272.432
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
185.699 185.699
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
150.599 231.784
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 102.454 188.925
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
48.145 42.859
ARA TOPLAM
2.642.736 2.993.029
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.642.736 2.993.029
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
508.157 417.592
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
508.157 417.592
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
508.157 417.592
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.150.893 3.410.621
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
14.022.821 15.697.316
Ödenmiş Sermaye
10 2.000.000 2.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 172.179 172.179
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 232 -125.055
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
232 -125.055
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
232 -125.055
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 5.800.001 5.255.783
Yasal Yedekler

Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 2.308.004 2.308.004
Net Dönem Karı veya Zararı
3.742.405 6.086.405
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
14.022.821 15.697.316
TOPLAM KAYNAKLAR
17.173.714 19.107.937


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
11 10.675.536 8.526.452 5.522.204 4.393.368
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
11 -119.455 -458.874 -32.421 -229.153
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.556.081 8.067.578 5.489.783 4.164.215
BRÜT KAR (ZARAR)
10.556.081 8.067.578 5.489.783 4.164.215
Genel Yönetim Giderleri
12 -6.183.044 -5.153.866 -2.970.322 -2.633.950
Pazarlama Giderleri
-55.369 -58.343 -30.385 -34.878
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
42.668 23.082 33.476 15.553
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.360.336 2.878.451 2.522.552 1.510.940
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
787.698 696.281 350.789 308.465
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-61.553 -70.064 -44.755 -8.943
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.086.481 3.504.668 2.828.586 1.810.462
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.086.481 3.504.668 2.828.586 1.810.462
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.344.076 -891.510 -534.770 -371.168
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 -1.302.186 -825.251 -675.160 -421.775
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 -41.890 -66.259 140.390 50.607
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.742.405 2.613.158 2.293.816 1.439.294
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.742.405 2.613.158 2.293.816 1.439.294
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.742.405 2.613.158 2.293.816 1.439.294
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
125.287 -52.121 240.063 -2.267
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
160.624 -65.151 304.094 -2.833
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-35.337 13.030 -64.031 566
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-35.337 13.030 -64.031 566
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
125.287 -52.121 240.063 -2.267
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.867.692 2.561.037 2.533.879 1.437.027
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.867.692 2.561.037 2.533.879 1.437.027http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/703306


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
93.794 Değişim: -1,54% Hacim : 3.523 Mio.TL Son veri saati : 15:20
Düşük 93.094 16.10.2019 Yüksek 94.391
Açılış: 93.515
5,9047 Değişim: -0,20%
Düşük 5,8834 16.10.2019 Yüksek 5,9326
Açılış: 5,9168
6,5111 Değişim: -0,29%
Düşük 6,4930 16.10.2019 Yüksek 6,5515
Açılış: 6,5303
280,97 Değişim: -0,23%
Düşük 280,47 16.10.2019 Yüksek 283,02
Açılış: 281,63
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.