KAP ***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

14.02.2019 - 23:55

***HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 1.641.079.919 524.258.331
Satışların Maliyeti
18 -1.534.478.013 -454.175.401
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
106.601.906 70.082.930
BRÜT KAR (ZARAR)
106.601.906 70.082.930
Genel Yönetim Giderleri
19 -33.789.433 -31.271.101
Pazarlama Giderleri
19 -12.395.435 -9.548.126
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 1.365.096 567.843
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -1.432.471 -366.335
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
60.349.663 29.465.211
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 2.475.334 2.434.520
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
62.824.997 31.899.731
Finansman Gelirleri
22 147.334.057 96.923.794
Finansman Giderleri
22 -133.878.029 -88.152.802
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
76.281.025 40.670.723
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-16.193.155 -8.106.722
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -16.837.361 -8.224.526
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 644.206 117.804
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
60.087.870 32.564.001
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
60.087.870 32.564.001
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
60.087.870 32.564.001
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 82.000.000 -805.853 1.551.413 10.610.120 675.741 16.476.308 110.507.729 110.507.729
Transferler
1.525.809 14.950.499 -16.476.308
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
372.605 32.564.001 32.936.606 32.936.606
Dönem Karı (Zararı)
32.564.001 32.564.001 32.564.001
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
372.605 372.605 372.605
Kar Payları
-12.163.453 -12.163.453 -12.163.453
Dönem Sonu Bakiyeler
82.000.000 -805.853 1.924.018 12.135.929 3.462.787 32.564.001 131.280.882 131.280.882
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
82.000.000 -805.853 1.924.018 12.135.929 3.462.787 32.564.001 131.280.882 131.280.882
Transferler
1.924.018 -1.924.018 4.375.838 28.188.163 -32.564.001
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
305.980 60.087.870 60.393.850 60.393.850
Dönem Karı (Zararı)
60.087.870 60.087.870 60.087.870
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
305.980 305.980 305.980
Sermaye Arttırımı
17 22.000.000 -590.058 -21.409.942
Kar Payları
-4.100.000 -4.100.000 -4.100.000
Dönem Sonu Bakiyeler
104.000.000 1.424.145 15.921.709 6.141.008 60.087.870 187.574.732 187.574.732


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
104.447.045 117.350.106
Dönem Karı (Zararı)
60.087.870 32.564.001
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
60.087.870 32.564.001
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
43.862.005 9.222.313
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.264.382 891.042
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.980.930 2.642.814
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25.824.141 651.829
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -90.376.659 -78.058.667
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 116.200.800 78.710.496
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
90.428 -579.161
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
90.428 -579.161
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 -2.487.835 -2.434.520
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 16.193.156 8.106.722
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
19 -3.197 -56.413
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-71.188.205 14.171.596
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-30.579.765 6.806.309
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.426.260 -27.676.630
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.088.595 37.942.553
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.093.585 -2.900.636
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
32.761.670 55.957.910
Alınan Temettüler
228.198 193.912
Alınan Faiz
98.700.294 73.736.463
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -2.389.212 -2.435.410
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 -24.853.905 -10.102.769
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.303.756 -1.499.427
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.010.277 -1.126.822
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -1.117.986 -885.599
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -892.291 -241.223
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-293.479 -372.605
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-722.045.761 153.700.974
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 248.299.341
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-610.702.981 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-610.702.981 0
Ödenen Temettüler
15 -4.100.000 -12.163.453
Ödenen Faiz
-107.242.780 -82.434.914
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-619.902.472 269.551.653
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.027.545 314.480
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-620.930.017 269.866.133
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 714.935.592 445.069.459
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 94.005.575 714.935.592


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
60.087.870 32.564.001
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
305.980 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
305.980 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 372.605
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 372.605
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
305.980 372.605
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
60.393.850 32.936.606
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
60.393.850 32.936.606


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 108.310.347 736.995.978
Finansal Yatırımlar
4 53.305.009 22.725.244
Ticari Alacaklar
5_6 103.332.593 101.342.889
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 228.767 304.915
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 103.103.826 101.037.974
Diğer Alacaklar
9 17.156.552 3.856.939
Türev Araçlar
23 488.733 579.161
Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.624.331 1.526.068
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 10.857.985 2.841.441
ARA TOPLAM
295.075.550 869.867.720
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
25 9.624.573 0
Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
304.700.123 869.867.720
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 3.502.740 3.209.261
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 0 7.361.739
Maddi Duran Varlıklar
12 2.271.687 2.091.526
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 870.562 304.828
Diğer Duran Varlıklar
8 2.156.017 1.638.281
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.801.006 14.605.635
TOPLAM VARLIKLAR
313.501.129 884.473.355
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 52.355.826 663.058.807
Ticari Borçlar
5_6 60.603.259 78.691.854
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 964.732 766.875
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 59.638.527 77.924.979
Diğer Borçlar
9 6.769.843 4.927.193
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.528.008 3.622.010
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 2.736.112 2.714.520
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 791.896 907.490
ARA TOPLAM
123.256.936 750.299.864
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
123.256.936 750.299.864
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 1.920.566 1.499.508
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 748.895 1.393.101
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.669.461 2.892.609
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
125.926.397 753.192.473
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
187.574.732 131.280.882
Ödenmiş Sermaye
17 104.000.000 82.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.424.145 -805.853
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.229.998 0
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.229.998 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-805.853 -805.853
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 1.924.018
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15.921.709 12.135.929
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
6.141.008 3.462.787
Net Dönem Karı veya Zararı
60.087.870 32.564.001
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
187.574.732 131.280.882
TOPLAM KAYNAKLAR
313.501.129 884.473.355http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/740032


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
100.237 Değişim: -0,10% Hacim : 8.763 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 99.933 20.09.2019 Yüksek 100.964
Açılış: 100.641
5,7428 Değişim: 0,42%
Düşük 5,6815 21.09.2019 Yüksek 5,7499
Açılış: 5,7186
6,3303 Değişim: 0,17%
Düşük 6,2827 21.09.2019 Yüksek 6,3360
Açılış: 6,3197
280,12 Değişim: 1,64%
Düşük 274,46 20.09.2019 Yüksek 280,26
Açılış: 275,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.