***HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 - 18:21

***HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
726.561.474 83.820.764
Satışların Maliyeti
-702.666.044 -68.995.450
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
23.895.430 14.825.314
BRÜT KAR (ZARAR)
23.895.430 14.825.314
Genel Yönetim Giderleri
-8.440.139 -8.301.162
Pazarlama Giderleri
-2.792.092 -2.038.631
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
64.905 316.411
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-60.432 -296.385
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.667.672 4.505.547
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
8 568.002 481.698
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
13.235.674 4.987.245
Finansman Gelirleri
18 31.857.461 22.269.594
Finansman Giderleri
18 -30.323.781 -19.752.370
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.769.354 7.504.469
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.310.885 -1.422.285
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 -5.723.937 -1.572.871
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 2.413.052 150.586
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.458.469 6.082.184
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.458.469 6.082.184
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
11.458.469 6.082.184
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
82.000.000 -805.853 1.551.413 10.610.120 675.741 16.476.308 110.507.729 110.507.729
Transferler
16.476.308 -16.476.308 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14.905 6.082.184 6.097.089 6.097.089
Dönem Karı (Zararı)
6.082.184 6.082.184 6.082.184
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
14.905 14.905 14.905
Kar Payları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
82.000.000 -805.853 1.566.318 10.610.120 17.152.049 6.082.184 116.604.818 116.604.818
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
82.000.000 -805.853 1.924.018 12.135.929 3.462.787 32.564.001 131.280.882 131.280.882
Transferler
32.564.001 -32.564.001 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
100.106 11.458.469 11.558.575 11.558.575
Dönem Karı (Zararı)
11.458.469 11.458.469 11.458.469
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
100.106 100.106 100.106
Dönem Sonu Bakiyeler
82.000.000 -805.853 2.024.124 12.135.929 36.026.788 11.458.469 142.839.457 142.839.457


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-118.191.956 1.593.127
Dönem Karı (Zararı)
11.458.469 6.082.184
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
11.458.469 6.082.184
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
17.835.608 -4.187.110
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
261.216 222.661
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6 2.612.691 720.829
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.339.750 -6.071.187
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-24.642.726 -21.131.704
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26.982.476 15.060.517
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
9.879.068 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
9.879.068 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
8 -568.002 -481.698
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 3.310.885 1.422.285
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-162.515.448 -20.774.352
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-121.192.606 -9.257.678
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.135.506 -104.692.460
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.966.765 98.374.227
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.220.571 -5.198.441
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-133.221.371 -18.879.278
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Faiz
27.777.186 26.208.659
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-502.006 -83.285
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
12 -12.245.765 -5.652.969
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-928.487 -192.184
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-760.504 -177.279
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -640.996 -139.146
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -119.508 -38.133
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-167.983 -14.905
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-56.701.155 -218.877.681
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-40.133.533 -199.125.311
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
-16.567.622 -19.752.370
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-175.821.598 -217.476.738
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.097.160 34.590
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-174.724.438 -217.442.148
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 714.935.592 445.069.459
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 540.211.154 227.627.311


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
11.458.469 6.082.184
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
100.106 14.905
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
100.106 14.905
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
100.106 14.905
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.558.575 6.097.089
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
11.558.575 6.097.089


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 560.683.486 736.995.978
Finansal Yatırımlar
18 143.917.850 22.725.244
Ticari Alacaklar
113.441.186 101.342.889
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.090.529 304.915
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 112.350.657 101.037.974
Diğer Alacaklar
2.732.174 3.856.939
Türev Araçlar
0 579.161
Peşin Ödenmiş Giderler
1.709.982 1.526.068
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 9.363.269 2.841.441
ARA TOPLAM
831.847.947 869.867.720
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
831.847.947 869.867.720
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3.377.244 3.209.261
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
8 7.929.741 7.361.739
Maddi Duran Varlıklar
9 2.521.759 2.091.526
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 373.883 304.828
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 952.074 0
Diğer Duran Varlıklar
1.789.599 1.638.281
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
16.944.300 14.605.635
TOPLAM VARLIKLAR
848.792.247 884.473.355
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 622.925.274 663.058.807
Ticari Borçlar
6 52.725.089 78.691.854
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 424.531 766.875
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
52.300.558 77.924.979
Diğer Borçlar
15.577.520 4.927.193
Türev Araçlar
9.299.907 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.843.290 3.622.010
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.026.573 2.714.520
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 816.717 907.490
ARA TOPLAM
704.371.080 750.299.864
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
704.371.080 750.299.864
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.581.710 1.499.508
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
12 0 1.393.101
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.581.710 2.892.609
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
705.952.790 753.192.473
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
142.839.457 131.280.882
Ödenmiş Sermaye
82.000.000 82.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-805.853 -805.853
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.024.124 1.924.018
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.135.929 12.135.929
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
36.026.788 3.462.787
Net Dönem Karı veya Zararı
11.458.469 32.564.001
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
142.839.457 131.280.882
TOPLAM KAYNAKLAR
848.792.247 884.473.355http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682796


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
103.288 Değişim: -1,50% Hacim : 7.984 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 103.181 20.03.2019 Yüksek 105.099
Açılış: 104.807
5,4764 Değişim: 0,01%
Düşük 5,4657 20.03.2019 Yüksek 5,4840
Açılış: 5,47605
6,2221 Değişim: 0,08%
Düşük 6,2104 20.03.2019 Yüksek 6,2297
Açılış: 6,21715
229,51 Değişim: -0,23%
Düşük 229,27 20.03.2019 Yüksek 230,52
Açılış: 230,03

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.