KAP ***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

14.02.2019 - 18:47

***HLVKS*** HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.053 7.053 7.053
Dönem Karı (Zararı)
7.053 7.053 7.053
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
8 100.000 100.000 100.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 7.053 107.053 107.053
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8 100.000 7.053 107.053 107.053
Transferler
65 6.988 -7.053
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
615.527 615.527 615.527
Dönem Karı (Zararı)
615.527 615.527 615.527
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 65 6.988 615.527 722.580 722.580


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
856.048 0
Dönem Karı (Zararı)
615.527 7.053
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7 175.581 1.765
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
9_10 0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
175.581 1.765
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
144.478 -8.818
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
373.930 -373.930
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-225.247 365.112
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.205
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-4.205
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
935.586 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
7 -79.538
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 100.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 100.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 100.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
856.048 100.000
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
856.048 100.000
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 100.000 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 956.048 100.000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 956.048 100.000
Ticari Alacaklar
6 0 373.930
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 373.930
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
6 940.220.813 100.472.082
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
12 251.034.295 100.472.082
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
689.186.518
ARA TOPLAM
941.176.861 100.946.012
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
941.176.861 100.946.012
DURAN VARLIKLAR

Peşin Ödenmiş Giderler
4.205 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.205 0
TOPLAM VARLIKLAR
941.181.066 100.946.012
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
940.220.813 100.472.082
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
940.220.813 100.472.082
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 940.220.813 100.472.082
Diğer Borçlar
6 139.865 365.112
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12 5.234 316.064
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
134.631 49.048
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
7 97.808 1.765
ARA TOPLAM
940.458.486 100.838.959
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
940.458.486 100.838.959
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
940.458.486 100.838.959
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
722.580 107.053
Ödenmiş Sermaye
8 100.000 100.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
65 0
Yasal Yedekler
65 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
6.988 0
Net Dönem Karı veya Zararı
615.527 7.053
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
722.580 107.053
TOPLAM KAYNAKLAR
941.181.066 100.946.012


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
9 73.048.359 522.082
Satışların Maliyeti
10 -72.071.859 -472.082
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
976.500 50.000
BRÜT KAR (ZARAR)
976.500 50.000
Genel Yönetim Giderleri
11 -178.405 -41.176
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-6.987 -6
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
791.108 8.818
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
791.108 8.818
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
791.108 8.818
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-175.581 -1.765
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
7 -175.581 -1.765
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
615.527 7.053
DÖNEM KARI (ZARARI)
615.527 7.053
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
615.527 7.053
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
615.527 7.053
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
615.527 7.053http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/739971


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
97.149 Değişim: 0,00% Hacim : 6.174 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 95.271 23.08.2019 Yüksek 97.404
Açılış: 95.688
5,8163 Değişim: 0,99%
Düşük 5,7668 26.08.2019 Yüksek 6,2987
Açılış: 5,7668
6,4853 Değişim: 1,06%
Düşük 6,4289 26.08.2019 Yüksek 7,1013
Açılış: 6,4289
288,47 Değişim: 2,01%
Düşük 283,17 26.08.2019 Yüksek 314,75
Açılış: 283,17
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.