KAP ***HLKFA*** HALK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

08.08.2019 - 19:16
KAP ***HLKFA*** HALK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***HLKFA*** HALK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
70.000 10 4.079 32.016 106.105
Yeni Bakiye
70.000 10 4.079 32.016 106.105
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
26.000 -26.000 -26.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
19.288 19.288
Kar Dağıtımı
6.016 26.000 -6.016
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
6.016 -6.016 -6.016
Diğer
32.016
Dönem Sonu Bakiyeler
96.000 10 10.095 19.288 125.393
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
96.000 10 10.095 38.250 144.355
Yeni Bakiye
96.000 10 10.095 38.250 144.355
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
35.251 35.251
Kar Dağıtımı
4.913 38.250 -38.250
Dağıtılan Temettü
-33.337 -33.337 -33.337
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
4.913 -4.913 -4.913
Diğer
38.250
Dönem Sonu Bakiyeler
96.000 10 15.008 0 35.251 146.269


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
172.776 121.291 84.358 66.474
FAKTORİNG GELİRLERİ
17 172.776 121.291 84.358 66.474
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
167.863 116.325 81.844 63.843
İskontolu
21.488 39.474 10.626 19.092
Diğer
146.375 76.851 71.218 44.751
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.913 4.966 2.514 2.631
İskontolu
1.194 578 699 274
Diğer
3.719 4.388 1.815 2.357
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
18 -121.560 -89.062 -63.784 -47.891
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-108.193 -88.060 -61.694 -47.374
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-69 0 -35 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-10.782 0 -1.064 0
Diğer Faiz Giderleri
0 0 0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-2.516 -1.002 -991 -517
BRÜT KAR (ZARAR)
51.216 32.229 20.574 18.583
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
19 -10.110 -8.713 -5.562 -4.502
Personel Giderleri
-7.810 -5.411 -4.391 -2.699
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-92 -56 -40 -24
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-2.208 -2.541 -1.131 -1.080
Diğer
0 -705 0 -699
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
41.106 23.516 15.012 14.081
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
20 132.738 97.774 74.157 70.783
Bankalardan Alınan Faizler
225 105 77 102
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0 0 0
Temettü Gelirleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
0 0 0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
102.261 96.474 44.578 70.786
Diğer
30.252 1.195 29.502 -105
KARŞILIK GİDERLERİ
21 -31.123 -529 -20.626 -214
Özel Karşılıklar
-31.123 -529 -30.516 -214
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0 0 0
Genel Karşılıklar
0 0 9.267 0
Diğer
0 0 623 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
22 -101.919 -95.263 -44.618 -70.014
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0 0 0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-101.900 -95.213 -44.600 -69.964
Diğer
-19 -50 -18 -50
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
40.802 25.498 23.925 14.636
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
40.802 25.498 23.925 14.636
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
23 -5.551 -6.210 153 -3.247
Cari Vergi Karşılığı
-5.782 -5.717 0 -3.916
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-96 -1.490 -1.553
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
327 997 153 2.222
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
35.251 19.288 24.078 11.389
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
35.251 19.288 24.078 11.389
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
35.251 19.288 24.078 11.389
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
74.511 37.925
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
169.871 103.883
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-83.826 -63.494
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.397 4.966
Elde Edilen Diğer Kazançlar
781 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
440 934
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-7.810 -5.350
Ödenen Vergiler
-5.090 -1.974
Diğer
-2.252 -1.040
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
149.347 -22.843
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
54.085 -333.840
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-2.578 -1.083
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
-2.291 -27.569
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.198 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
103.814 343.479
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-4.881 -3.830
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
223.858 15.082
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
5.6 -565 -76
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
5 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 -266
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-560 -342
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
-210.000 0
Temettü Ödemeleri
-33.337 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-243.337 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-20.039 14.740
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.2.(l) 25.911 5.829
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.2.(l) 5.872 20.569


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
35.251 19.288 24.078 11.389
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
35.251 19.288 24.078 11.389


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3.1 4.103 1.769 5.872 25.515 396 25.911
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.231.763 73.843 1.305.606 1.253.064 139.535 1.392.599
Faktoring Alacakları
4.1 1.231.763 73.843 1.305.606 1.253.064 139.535 1.392.599
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
4.1 163.222 20.743 183.965 133.637 57.399 191.036
Diğer Faktoring Alacakları
4.1 1.068.541 53.100 1.121.641 1.119.427 82.136 1.201.563
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
4.2 55.345 55.345 24.662 24.662
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
4.2 -55.345 -55.345 -24.662 -24.662
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 6 0 6
İştirakler (Net)
0 0 0 6 0 6
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5 2.162 0 2.162 828 0 828
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
6 859 0 859 599 0 599
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
7 2.139 0 2.139 1.907 0 1.907
DİĞER AKTİFLER
8 5.878 23 5.901 5.169 108 5.277
ARA TOPLAM
1.246.904 75.635 1.322.539 1.287.088 140.039 1.427.127
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
9 1.221 0 1.221 1.221 0 1.221
Satış Amaçlı
9 1.221 0 1.221 1.221 0 1.221
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
1.248.125 75.635 1.323.760 1.288.309 140.039 1.428.348
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
10 1.099.125 69.834 1.168.959 904.190 130.825 1.035.015
FAKTORİNG BORÇLARI
11 122 4 126 2.310 107 2.417
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
1.198 0 1.198 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
12 0 0 0 204.912 0 204.912
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
13 1.733 0 1.733 30.587 0 30.587
Yeniden Yapılanma Karşılığı
13 0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
13 1.716 1.716 1.916 0 1.916
Genel Karşılıklar
13 0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
13 17 17 28.671 28.671
CARİ VERGİ BORCU
14 0 0 0 5.090 0 5.090
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
15 5.243 232 5.475 5.700 272 5.972
ARA TOPLAM
1.107.421 70.070 1.177.491 1.152.789 131.204 1.283.993
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
16 146.269 0 146.269 144.355 0 144.355
Ödenmiş Sermaye
16.1 96.000 0 96.000 96.000 0 96.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
10 0 10 10 0 10
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
15.008 0 15.008 10.095 0 10.095
Yasal Yedekler
16.3 15.008 0 15.008 10.095 0 10.095
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
0 0 0 0 0 0
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
35.251 0 35.251 38.250 0 38.250
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
35.251 0 35.251 38.250 0 38.250
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.253.690 70.070 1.323.760 1.297.144 131.204 1.428.348


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
2.156 48.496 50.652 5.923 42.522 48.445
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
1.219.817 56.894 1.276.711 1.090.356 52.357 1.142.713
ALINAN TEMİNATLAR
4.26 26.075.499 9.937.580 36.013.079 23.933.087 8.827.105 32.760.192
VERİLEN TEMİNATLAR
26 465.366 465.366 563.469 563.469
TAAHHÜTLER
20.305 20.305 270.314 270.314
Cayılamaz Taahhütler
20.305 20.305 270.314 270.314
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
26 251.063 31.583 282.646 241.454 28.463 269.917
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
28.013.901 10.094.858 38.108.759 25.834.289 9.220.761 35.055.050http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781386


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.207 Değişim: 0,11% Hacim : 14.847 Mio.TL Son veri saati : 14:58
Düşük 1.202 20.10.2020 Yüksek 1.214
Açılış: 1.208
7,9007 Değişim: 0,28%
Düşük 7,8699 20.10.2020 Yüksek 7,9086
Açılış: 7,8787
9,3315 Değişim: 0,60%
Düşük 9,2625 20.10.2020 Yüksek 9,3428
Açılış: 9,2755
484,11 Değişim: 0,37%
Düşük 480,12 20.10.2020 Yüksek 484,46
Açılış: 482,31
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.