KAP ***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2018 - 18:43

***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
790.000.000 -22.271.814 49.945.096 649 37.486.655 667.368.102 107.667.056 1.630.195.744 0 1.630.195.744
Transferler
0 0 0 0 1.779.704 105.887.352 -107.667.056 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 36.979.213 36.979.213
Sermaye Arttırımı
30.000.000 -845.764 0 0 0 -29.154.236 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 -2.915.412 0 -2.915.412
Dönem Sonu Bakiyeler
820.000.000 -23.117.578 49.945.096 649 39.266.359 741.185.806 36.979.213 1.664.259.545 0 1.664.259.545
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
820.000.000 -23.117.578 49.945.096 13.198 39.266.359 741.185.806 252.108.771 1.879.401.652 0 1.879.401.652
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 0 0 0 0 0 4.659.853 0 4.659.853
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
820.000.000 -23.117.578 49.945.096 13.198 39.266.359 745.845.659 252.108.771 1.884.061.505
Transferler
0 0 0 0 2.745.291 249.363.480 -252.108.771 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 71.440.112 71.440.112
Sermaye Arttırımı
38.000.000 -1.071.301 0 0 0 -36.928.699 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 -3.692.870 0 -3.692.870
Dönem Sonu Bakiyeler
858.000.000 -24.188.879 49.945.096 13.198 42.011.650 954.587.570 71.440.112 1.951.808.747 0 1.951.808.747


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-23.560.719 9.601.012
Dönem Karı (Zararı)
71.440.112 36.979.213
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.770.899 -3.136.999
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 95.742 320.215
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11-12 -359.543 143.188
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15-19 6.034.700 -3.600.402
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-105.851.496 -29.587.345
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
27.907.494 -10.655.932
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
123.318.002 -79.877.166
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-55.455.144 11.728.317
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.993.390 11.538.577
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-196.311.715 43.725.405
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.303.523 -6.046.546
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-7.474.690 -17.137.851
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
171.167 11.091.305
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-28.640.485 4.254.869
Alınan Faiz
5.079.766 5.399.668
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -53.525
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-96.764.266 -68.755.699
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10 -239.442 -29.868
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -96.524.824 -68.725.831
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.635.749 24.717.191
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
528.291.444 35.345.361
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-481.347.146 -6.427.232
Ödenen Temettüler
-3.692.870 -2.915.412
Ödenen Faiz
-38.615.679 -1.285.526
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-115.689.236 -34.437.496
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-115.689.236 -34.437.496
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26 122.879.368 50.787.686
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26 7.190.132 16.350.190


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
26 7.202.888 123.145.273
Ticari Alacaklar
5 12.404.248 36.703.574
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 9.803 148.189
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
12.394.445 36.555.385
Stoklar
6 128.686.402 252.004.404
Peşin Ödenmiş Giderler
7 624.577 318.312
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 573.241 103.490
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
51.336 214.822
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
915.446 1.046.404
Diğer Dönen Varlıklar
13 68.563.414 18.862.938
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
4 502.500 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
68.060.914 18.862.938
ARA TOPLAM
218.396.975 432.080.905
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
218.396.975 432.080.905
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
5 6.519.425 5.799.107
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6.519.425 5.799.107
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 1.948.174.240 1.828.384.803
Maddi Duran Varlıklar
9 265.681 270.652
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 254.389 105.718
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
254.389 105.718
Peşin Ödenmiş Giderler
7 123.010.869 67.861.990
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
123.010.869 67.861.990
Diğer Duran Varlıklar
13 335.737 42.430.565
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
335.737 42.430.565
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.078.560.341 1.944.852.835
TOPLAM VARLIKLAR
2.296.957.316 2.376.933.740
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 248.213.850 216.796.919
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
22 3.397.045 3.397.671
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.397.045 3.397.671
Ticari Borçlar
5 20.019.347 18.025.957
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 703.620 416.723
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
19.315.727 17.609.234
Ertelenmiş Gelirler
7 40.763.201 242.418.401
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
40.763.201 242.418.401
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.143.005 1.079.771
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 937.671 970.803
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 205.334 108.968
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 8.979.467 8.775.168
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4 17.549 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.961.918 8.775.168
ARA TOPLAM
322.515.915 490.493.887
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
322.515.915 490.493.887
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
22 22.247.823 6.719.830
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
22.247.823 6.719.830
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 384.831 318.371
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
384.831 318.371
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.632.654 7.038.201
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
345.148.569 497.532.088
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.951.808.747 1.879.401.652
Ödenmiş Sermaye
14 858.000.000 820.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
14 -24.188.879 -23.117.578
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
49.945.096 49.945.096
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13.198 13.198
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13.198 13.198
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13.198 13.198
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 42.011.650 39.266.359
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
954.587.570 741.185.806
Net Dönem Karı veya Zararı
71.440.112 252.108.771
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.951.808.747 1.879.401.652
TOPLAM KAYNAKLAR
2.296.957.316 2.376.933.740


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 270.322.552 61.737.429 169.142.591 18.215.307
Satışların Maliyeti
15 -178.026.709 -11.289.136 -123.099.856 -2.652.153
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
92.295.843 50.448.293 46.042.735 15.563.154
BRÜT KAR (ZARAR)
92.295.843 50.448.293 46.042.735 15.563.154
Genel Yönetim Giderleri
17 -9.653.475 -8.742.946 -3.029.047 -2.857.974
Pazarlama Giderleri
17 -1.203.170 -2.149.597 -547.281 -492.234
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 6.179.933 2.147.088 4.039.270 847.090
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -999.925 -3.399.434 -792.883 -94.911
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
86.619.206 38.303.404 45.712.794 12.965.125
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
86.619.206 38.303.404 45.712.794 12.965.125
Finansman Giderleri
19 -15.179.094 -1.324.191 -7.474.194 -699.341
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
71.440.112 36.979.213 38.238.600 12.265.784
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
71.440.112 36.979.213 38.238.600 12.265.784
DÖNEM KARI (ZARARI)
71.440.112 36.979.213 38.238.600 12.265.784
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
71.440.112 36.979.213 38.238.600 12.265.784
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
71.440.112 36.979.213 38.238.600 12.265.784
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
71.440.112 36.979.213 38.238.600 12.265.784http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/718668


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.734 Değişim: -0,87% Hacim : 6.502 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 95.731 16.08.2019 Yüksek 97.572
Açılış: 97.199
5,5795 Değişim: 0,24%
Düşük 5,5297 17.08.2019 Yüksek 5,5873
Açılış: 5,5664
6,1893 Değişim: -0,08%
Düşük 6,1374 17.08.2019 Yüksek 6,2013
Açılış: 6,1941
271,49 Değişim: -0,43%
Düşük 268,58 16.08.2019 Yüksek 273,63
Açılış: 272,67

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.