***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 - 18:49

***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
790.000.000 -22.271.814 49.945.096 649 37.486.655 667.368.102 107.667.056 1.630.195.744
Transferler
0 0 0 0 0 107.667.056 -107.667.056 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 11.010.757 11.010.757
Dönem Sonu Bakiyeler
790.000.000 -22.271.814 49.945.096 649 37.486.655 775.035.158 11.010.757 1.641.206.501 0 1.641.206.501
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
820.000.000 -23.117.578 49.945.096 13.198 39.266.359 741.185.806 252.108.771 1.879.401.652
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 -683.632 0 -683.632
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
820.000.000 -23.117.578 49.945.096 13.198 39.266.359 740.502.174 252.108.771 1.878.718.020
Transferler
0 0 0 0 0 252.108.771 -252.108.771 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 9.747.479 9.747.479
Dönem Sonu Bakiyeler
820.000.000 -23.117.578 49.945.096 13.198 39.266.359 992.610.945 9.747.479 1.888.465.499 0 1.888.465.499


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.256.512 12.607.373
Dönem Karı (Zararı)
9.747.479 11.010.757
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.885.801 -651.793
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 31.871 108.031
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11-12 13.696 258.887
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15-19 1.840.234 -1.018.711
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-40.528.202 768.225
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.652.425 -6.211.241
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-24.182.135 -18.710.234
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-28.269.794 3.802.225
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.016.472 -45.709
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
4.207.785 24.629.342
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.952.955 -2.696.158
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-7.476.918 -2.504.955
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.523.963 -191.203
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-28.894.922 11.127.189
Alınan Faiz
2.602.927 1.480.184
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
35.483
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-68.539.653 -1.858.007
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10 -36.818 -6.044
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -68.502.835 -1.851.963
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.368.182 -896.401
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
30.031.302 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-219.959 -581.048
Ödenen Faiz
-4.443.161 -315.353
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-69.427.983 9.852.965
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-69.427.983 9.852.965
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
122.879.368 50.787.686
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26 53.451.385 60.640.651


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
26 53.788.636 123.145.273
Ticari Alacaklar
5 25.650.313 36.703.574
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.196 148.189
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
25.649.117 36.555.385
Stoklar
6 276.186.539 252.004.404
Peşin Ödenmiş Giderler
7 534.181 318.312
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
455.046 103.490
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
79.135 214.822
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.555.289 1.046.404
Diğer Dönen Varlıklar
13 21.500.114 18.862.938
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
21.500.114 18.862.938
ARA TOPLAM
379.215.072 432.080.905
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
379.215.072 432.080.905
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
5 5.881.440 5.799.107
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5.881.440 5.799.107
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 1.896.887.638 1.828.384.803
Maddi Duran Varlıklar
9 253.231 270.652
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 128.086 105.718
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
128.086 105.718
Peşin Ödenmiş Giderler
7 95.915.915 67.861.990
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
95.915.915 67.861.990
Diğer Duran Varlıklar
13 46.761.422 42.430.565
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
46.761.422 42.430.565
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.045.827.732 1.944.852.835
TOPLAM VARLIKLAR
2.425.042.804 2.376.933.740
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 231.304.677 216.796.919
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
22 3.177.712 3.397.671
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.177.712 3.397.671
Ticari Borçlar
5 21.042.429 18.025.957
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 837.801 416.723
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
20.204.628 17.609.234
Ertelenmiş Gelirler
7 246.626.186 242.418.401
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
246.626.186 242.418.401
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.311.257 1.079.771
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.202.289 970.803
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 108.968 108.968
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 10.299.131 8.775.168
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10.299.131 8.775.168
ARA TOPLAM
513.761.392 490.493.887
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
513.761.392 490.493.887
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
22 22.463.333 6.719.830
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
22.463.333 6.719.830
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 352.580 318.371
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
352.580 318.371
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.815.913 7.038.201
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
536.577.305 497.532.088
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.888.465.499 1.879.401.652
Ödenmiş Sermaye
14 820.000.000 820.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
14 -23.117.578 -23.117.578
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
49.945.096 49.945.096
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13.198 13.198
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13.198 13.198
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13.198 13.198
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 39.266.359 39.266.359
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
992.610.945 741.185.806
Net Dönem Karı veya Zararı
9.747.479 252.108.771
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.888.465.499 1.879.401.652
TOPLAM KAYNAKLAR
2.425.042.804 2.376.933.740


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 18.280.039 21.682.198
Satışların Maliyeti
15 -1.035.256 -3.931.004
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.244.783 17.751.194
BRÜT KAR (ZARAR)
17.244.783 17.751.194
Genel Yönetim Giderleri
17 -3.554.081 -3.151.601
Pazarlama Giderleri
17 -399.309 -1.178.793
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 1.101.360 696.713
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -104.687 -2.791.403
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.288.066 11.326.110
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.288.066 11.326.110
Finansman Giderleri
19 -4.540.587 -315.353
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.747.479 11.010.757
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.747.479 11.010.757
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.747.479 11.010.757
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.747.479 11.010.757
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.747.479 11.010.757
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.747.479 11.010.757http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682913


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
103.310 Değişim: -1,48% Hacim : 8.314 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 103.181 20.03.2019 Yüksek 105.099
Açılış: 104.807
5,4712 Değişim: -0,09%
Düşük 5,4657 20.03.2019 Yüksek 5,4840
Açılış: 5,47605
6,2117 Değişim: -0,09%
Düşük 6,2104 20.03.2019 Yüksek 6,2297
Açılış: 6,21715
228,65 Değişim: -0,60%
Düşük 228,59 20.03.2019 Yüksek 230,52
Açılış: 230,03

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.