KAP ***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2019 - 18:33

***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.857.033 -2.423.310 20.198.360 49.239.871 142.871.954 142.871.954
Transferler
2.502.485 46.737.386 -49.239.871 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
120.182 74.342.230 74.462.412 74.462.412
Dönem Sonu Bakiyeler
75.857.033 -2.303.128 22.700.845 46.737.386 74.342.230 217.334.366 217.334.366
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.857.033 -1.954.482 22.700.845 46.737.386 106.192.653 249.533.435 249.533.435
Transferler
8.817.029 97.375.624 -106.192.653
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-351.216 93.105.493 92.754.277 92.754.277
Kar Payları
-41.087.344 -41.087.344 -41.087.344
Dönem Sonu Bakiyeler
75.857.033 -2.305.698 31.517.874 103.025.666 93.105.493 301.200.368 301.200.368


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-43.177.524 -103.933.273
Dönem Karı (Zararı)
93.105.493 74.342.230
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
89.270.462 55.238.804
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.205.163 2.307.690
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.051.456 -482.291
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 335.892
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.387.348 -482.291
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
36.251.151 21.406.589
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12b 2.011.096 890.675
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12a 372.081 -331.435
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12a 33.867.974 20.847.349
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
29.976.052 10.867.425
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-119.562 -209.978
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
30.095.614 11.077.403
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
197.209 -166.453
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
197.209 -166.453
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 20.692.343 21.305.844
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-226.374.044 -221.023.961
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-234.319.744 -212.912.800
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-37.910.104 1.842.032
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
58.789.926 12.170.468
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.094.484 -10.522.531
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.005.011 -887.689
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.155.351 -10.713.441
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-43.998.089 -91.442.927
Alınan Faiz
119.562 125.797
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12b -268.278 -275.368
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
5 9.204 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
960.077 -12.340.775
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-36.168.463 -14.894.961
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-22.431.310 -8.328.216
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
112.443 128
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 112.443 128
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.849.596 -6.566.873
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -13.561.896 -6.528.644
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -287.700 -38.229
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
103.591.480 129.477.117
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
334.589.497 182.556.483
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-200.896.590 -42.083.508
Ödenen Faiz
-30.101.427 -10.995.858
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.245.493 10.648.883
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.245.493 10.648.883
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.546.863 7.058.793
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
37.792.356 17.707.676


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 37.798.169 13.546.863
Ticari Alacaklar
5a 486.751.610 261.871.531
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 190 2.365
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
486.751.420 261.869.166
Diğer Alacaklar
6a 283.405 190.008
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
283.405 190.008
Türev Araçlar
194.375 0
Stoklar
7 212.975.972 268.123.522
Peşin Ödenmiş Giderler
66.135.942 19.014.427
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 0 19.730.571
Diğer Dönen Varlıklar
5.988.621 14.150.209
ARA TOPLAM
810.128.094 596.627.131
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
810.128.094 596.627.131
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6a 73.440 9.461
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
73.440 9.461
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
2.066.885 2.098.765
Maddi Duran Varlıklar
8 81.704.046 71.264.541
Kullanım Hakkı Varlıkları
10.342.668 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
41.318.029 17.810.024
Şerefiye
10 33.586.542 10.321.922
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 7.731.487 7.488.102
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 8.162.331 1.095.062
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
143.667.399 92.277.853
TOPLAM VARLIKLAR
953.795.493 688.904.984
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
321.755.546 309.132.508
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
321.755.546 309.132.508
Banka Kredileri
4 318.896.600 309.132.508
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.858.946
Ticari Borçlar
5b 53.938.604 64.769.573
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
18 1.950.050 4.069.615
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
51.988.554 60.699.958
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6.281.596 4.276.585
Diğer Borçlar
6b 44.166.500 5.296.852
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
18 20.366.344 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
23.800.156 5.296.852
Türev Araçlar
391.584
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.136.421 5.816.464
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 8.890.056
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 37.302.541 2.174.690
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.697.800 1.810.004
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12a 34.604.741 364.686
ARA TOPLAM
479.862.848 391.466.672
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
479.862.848 391.466.672
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
164.952.101 41.430.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 164.952.101 41.430.000
Banka Kredileri
156.941.440 41.430.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8.010.661 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.780.176 6.474.877
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12b 7.780.176 6.474.877
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
172.732.277 47.904.877
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
652.595.125 439.371.549
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
301.200.368 249.533.435
Ödenmiş Sermaye
75.857.033 75.857.033
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.305.698 -1.954.482
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.305.698 -1.954.482
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.305.698 -1.954.482
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
31.517.874 22.700.845
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
103.025.666 46.737.386
Net Dönem Karı veya Zararı
93.105.493 106.192.653
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
301.200.368 249.533.435
TOPLAM KAYNAKLAR
953.795.493 688.904.984


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13a 457.258.052 299.374.971 198.309.381 139.066.181
Satışların Maliyeti
13b -258.647.315 -168.848.953 -118.384.632 -80.409.101
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
198.610.737 130.526.018 79.924.749 58.657.080
BRÜT KAR (ZARAR)
198.610.737 130.526.018 79.924.749 58.657.080
Genel Yönetim Giderleri
-10.489.429 -7.515.234 -5.895.978 -3.510.910
Pazarlama Giderleri
-18.632.599 -11.972.265 -10.149.499 -6.098.367
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-6.089.760 -3.016.585 -3.568.309 -2.019.236
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 4.264.379 3.749.687 1.500.233 1.112.301
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -2.881.619 -7.783.745 -1.083.218 -6.161.409
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
164.781.709 103.987.876 60.727.978 41.979.459
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
258.000 183.795 129.000 91.897
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-34.390 -32.040 -18.450 -16.027
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
165.005.319 104.139.631 60.838.528 42.055.329
Finansman Gelirleri
232.483 4.729.699 -90.544 4.716.527
Finansman Giderleri
-51.439.967 -13.173.266 -28.615.104 -8.586.013
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
113.797.835 95.696.064 32.132.880 38.185.843
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-20.692.342 -21.353.834 -6.777.133 -8.740.675
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -27.660.550 -24.473.314 -8.908.411 -10.244.088
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 6.968.208 3.119.480 2.131.278 1.503.413
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
93.105.493 74.342.230 25.355.747 29.445.168
DÖNEM KARI (ZARARI)
93.105.493 74.342.230 25.355.747 29.445.168
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
93.105.493 74.342.230 25.355.747 29.445.168
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Yüz Adet Hisse Senedi (TL) 17 1,23000000 0,98000000 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-351.216 120.182 -351.216 120.182
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -450.277 154.080 -450.277 154.080
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
99.061 -33.898 99.061 -33.898
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
16 99.061 -33.898 99.061 -33.898
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-351.216 120.182 -351.216 120.182
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
92.754.277 74.462.412 25.004.531 29.565.350
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
92.754.277 74.462.412 25.004.531 29.565.350http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781293


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
105.380 Değişim: 1,54% Hacim : 7.767 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 104.409 15.11.2019 Yüksek 105.518
Açılış: 104.475
5,7428 Değişim: -0,11%
Düşük 5,7369 16.11.2019 Yüksek 5,7708
Açılış: 5,7493
6,3503 Değişim: 0,14%
Düşük 6,3311 16.11.2019 Yüksek 6,3615
Açılış: 6,3412
270,93 Değişim: -0,32%
Düşük 270,33 15.11.2019 Yüksek 272,25
Açılış: 271,81
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.