KAP ***HAYAT*** HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor

09.08.2019 - 22:33
KAP ***HAYAT*** HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***HAYAT*** HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
185.000 17.099 4.764 126.718 74.875 408.456 408.456
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
-2 -2 -2
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
-2 -2 -2
Yeni Bakiye
185.000 17.099 4.764 126.716 74.875 408.454 408.454
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
46.102 46.102 46.102
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
5.311 69.564 -74.875 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
5.311 69.564 -74.875 0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
185.000 17.099 10.075 196.280 46.102 454.556 454.556
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
185.000 17.099 10.075 196.280 90.085 498.539 498.539
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
185.000 17.099 10.075 196.280 90.085 498.539 498.539
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14.196 14.196 14.196
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
4.265 85.820 -90.085 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
4.265 85.820 -90.085 0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
185.000 17.099 14.340 282.100 14.196 512.735 512.735


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
50.216 50.216 38.532 38.532
GARANTİ VE KEFALETLER
0
TAAHHÜTLER
50.216 50.216 38.532 38.532
Cayılamaz Taahhütler
50.216 50.216 38.532 38.532
Diğer Cayılamaz Taahhütler
50.216 50.216 38.532 38.532
Cayılabilir Taahhütler
0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
0
EMANET KIYMETLER
0
REHİNLİ KIYMETLER
0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
50.216 50.216 38.532 38.532


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
47.621 67.723
Alınan Faizler
179.861 183.415
Ödenen Faizler
-69.067 -42.618
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.094 1.614
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-43.538 -41.673
Ödenen Vergiler
-5.764 -6.553
Diğer
3 -17.965 -26.462
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-71.662 -74.477
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-58.672 -77.028
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
3 -8.355 -4.112
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
3 -4.635 6.663
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-24.041 -6.754
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-12.624 -5.473
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-12.235 -4.653
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
74 59
Diğer
-463 -879
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
99.817 37.993
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
263.483 231.272
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-162.169 -193.279
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-1.497
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-84 -21
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
63.068 25.745
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2 37.701 21.101
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2 100.769 46.846


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
14.196 46.102
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.196 46.102


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
100.743 26 100.769 37.664 37 37.701
Nakit ve Nakit Benzerleri
100.743 26 100.769 37.664 37 37.701
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 8 8 4 4
Bankalar
2 100.746 18 100.764 37.666 33 37.699
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-3 -3 -2 -2
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3 1.195.766 1.195.766 1.134.672 1.134.672
Krediler
1.263.786 1.263.786 1.188.778 1.188.778
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-68.020 -68.020 -54.106 -54.106
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 9.371 9.371 8.908 8.908
Satış Amaçlı
9.371 9.371 8.908 8.908
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5 11.701 11.701 4.144 4.144
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
6 11.142 11.142 10.343 10.343
Şerefiye
0
Diğer
11.142 11.142 10.343 10.343
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
7 0
DİĞER AKTİFLER (Net)
9 19.423 676 20.099 10.356 551 10.907
VARLIKLAR TOPLAMI
1.348.146 702 1.348.848 1.206.087 588 1.206.675
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
0
ALINAN KREDİLER
1 495.279 495.279 370.390 370.390
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
2 203.666 203.666 209.903 209.903
Tahviller
203.666 203.666 209.903 209.903
FONLAR
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
7 8.406 8.406
KARŞILIKLAR
4 8.513 8.513 6.479 6.479
Çalışan Hakları Karşılığı
8.513 8.513 6.479 6.479
CARİ VERGİ BORCU
5 2.647 2.647 2.737 2.737
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
5 85.138 85.138 80.029 80.029
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
3 32.171 293 32.464 36.985 1.613 38.598
ÖZKAYNAKLAR
6 512.735 512.735 498.539 498.539
Ödenmiş Sermaye
185.000 185.000 185.000 185.000
Sermaye Yedekleri
17.099 17.099 17.099 17.099
Hisse Senedi İhraç Primleri
17.099 17.099 17.099 17.099
Kar Yedekleri
14.340 14.340 10.075 10.075
Yasal Yedekler
14.340 14.340 10.075 10.075
Kar veya Zarar
296.296 296.296 286.365 286.365
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
282.100 282.100 196.280 196.280
Dönem Net Kâr veya Zararı
14.196 14.196 90.085 90.085
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.348.555 293 1.348.848 1.205.062 1.613 1.206.675


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
1 214.223 201.211
Kredilerden Alınan Faizler
208.540 199.794
Bankalardan Alınan Faizler
5.683 1.417
FAİZ GİDERLERİ (-)
2 -86.245 -49.159
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-58.510 -26.308
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-27.735 -22.851
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
127.978 152.052
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
12 -2.592 -2.026
Alınan Ücret ve Komisyonlar
0
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-2.592 -2.026
Gayri Nakdi Kredilere
-1.068 -874
Diğer
-1.524 -1.152
TEMETTÜ GELİRLERİ
3 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4 -84 -21
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-84 -21
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5 4.094 1.614
FAALİYET BRÜT KÂRI
129.396 151.619
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
6 -31.937 -16.379
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
7 -30.103 -26.572
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
7 -48.357 -50.575
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
18.999 58.093
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8 18.999 58.093
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 -4.803 -11.991
Cari Vergi Karşılığı
-4.671
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-4.803 -7.320
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
10 14.196 46.102
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
11 14.196 46.102
Grubun Karı (Zararı)
14.196 46.102
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782261


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
108.869 Değişim: 0,19% Hacim : 9.762 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 108.352 06.12.2019 Yüksek 109.315
Açılış: 109.009
5,7875 Değişim: 0,64%
Düşük 5,7410 06.12.2019 Yüksek 5,7903
Açılış: 5,7505
6,3998 Değişim: 0,14%
Düşük 6,3758 06.12.2019 Yüksek 6,4081
Açılış: 6,3908
271,77 Değişim: -0,41%
Düşük 270,61 06.12.2019 Yüksek 273,91
Açılış: 272,90
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.