***HAYAT*** HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor

03.05.2018 - 18:21

***HAYAT*** HAYAT VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
185.000 17.099 4.615 85.686 41.181 333.581 333.581
Yeni Bakiye
185.000 17.099 4.615 85.686 41.181 333.581 333.581
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.827 4.827 4.827
Kar Dağıtımı
41.181 -41.181
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
41.181 -41.181
Dönem Sonu Bakiyeler
185.000 17.099 4.615 126.867 4.827 338.408 338.408
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
185.000 17.099 4.764 126.718 74.875 408.456 408.456
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
-2 -2 -2
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
-2 -2 -2
Yeni Bakiye
185.000 17.099 4.764 126.716 74.875 408.454 408.454
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.943 20.943 20.943
Kar Dağıtımı
74.875 -74.875
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
74.875 -74.875
Dönem Sonu Bakiyeler
185.000 17.099 4.764 201.591 20.943 429.397 429.397


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
22.610 22.610 23.157 23.157
GARANTİ VE KEFALETLER
0
TAAHHÜTLER
1 22.610 22.610 23.157 23.157
Cayılamaz Taahhütler
1 22.610 22.610 23.157 23.157
Diğer Cayılamaz Taahhütler
22.610 22.610 23.157 23.157
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
0 250 250
EMANET KIYMETLER
0 250 250
Diğer Emanet Kıymetler
250 250
REHİNLİ KIYMETLER
0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
22.610 22.610 23.407 23.407


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
20.943 4.827
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.943 4.827


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
1 102.272 53.710
Kredilerden Alınan Faizler
101.773 52.911
Bankalardan Alınan Faizler
499 799
FAİZ GİDERLERİ (-)
2 -24.079 -20.010
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-12.655 -8.243
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-11.424 -11.767
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
78.193 33.700
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
-1.076 -1.119
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.076 -1.119
Gayri Nakdi Kredilere
-478 -272
Diğer
-598 -847
PERSONEL GİDERLERİ (-)
7 -13.114
TEMETTÜ GELİRLERİ
3 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4 0 130
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
130
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5 725 2.262
FAALİYET BRÜT KÂRI
64.728 34.973
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
6 -14.585
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
7 -23.723 -28.367
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
26.420 6.606
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8 26.420 6.606
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 -5.477 -1.779
Cari Vergi Karşılığı
-2.182 -419
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-3.295 -1.360
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
10 20.943 4.827
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
11 20.943 4.827
Grubun Karı (Zararı)
20.943 4.827
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
22.926 273 23.199 20.214 887 21.101
Nakit ve Nakit Benzerleri
22.929 273 23.202 20.214 887 21.101
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 1 15 16 0 13 13
Bankalar
2 22.928 258 23.186 20.214 874 21.088
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-3 -3
KREDİLER (Net)
3 1.013.125 1.013.125 980.072 980.072
Krediler
980.072 980.072
Donuk Alacaklar
1.047.083 1.047.083
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-33.958 -33.958
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-33.958 -33.958
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 9.324 9.324 8.665 8.665
Satış Amaçlı
9.324 9.324 8.665 8.665
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5 5.333 5.333 5.573 5.573
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
6 10.707 10.707 11.732 11.732
Şerefiye
5.924 5.924 7.743 7.743
Diğer
4.783 4.783 3.989 3.989
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
7 0
DİĞER AKTİFLER
9 10.082 310 10.392 9.769 296 10.065
VARLIKLAR TOPLAMI
1.071.497 583 1.072.080 1.036.025 1.183 1.037.208
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
0
ALINAN KREDİLER
1 296.850 296.850 287.452 287.452
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
2 263.753 263.753 263.708 263.708
Tahviller
263.753 263.753
FONLAR
0 0
Müstakrizlerin Fonları
0
Diğer
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
0
KARŞILIKLAR
4 4.202 4.202 5.246 5.246
Çalışan Hakları Karşılığı
4.202 4.202 5.246 5.246
Diğer Karşılıklar
0
CARİ VERGİ BORCU
5 5.444 5.444 2.974 2.974
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
65.001 65.001 61.706 61.706
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
3 7.124 309 7.433 7.160 506 7.666
ÖZKAYNAKLAR
6 429.397 429.397 408.456 408.456
Ödenmiş Sermaye
185.000 185.000 185.000 185.000
Sermaye Yedekleri
17.099 17.099 17.099 17.099
Hisse Senedi İhraç Primleri
17.099 17.099 17.099 17.099
Kar Yedekleri
4.764 4.764 4.764 4.764
Yasal Yedekler
4.764 4.764 4.764 4.764
Kar veya Zarar
222.534 222.534 201.593 201.593
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
201.591 201.591 126.718 126.718
Dönem Net Kâr veya Zararı
20.943 20.943 74.875 74.875
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.071.771 309 1.072.080 1.036.702 506 1.037.208


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
33.809 30.683
Alınan Faizler
86.390 71.375
Ödenen Faizler
-17.013 -14.325
Alınan Ücret ve Komisyonlar
725 2.262
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-13.114 -12.032
Ödenen Vergiler
-2.216 -1.988
Diğer
3 -20.963 -14.609
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-33.065 -13.734
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-31.812 -6.163
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
3 -1.942 -2.021
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
3 689 -5.550
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
744 16.949
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.020 -415
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.020 -415
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
2.377 -25.214
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
49.500 34.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-47.123 -59.214
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 130
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
2.101 -8.550
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2 21.101 32.304
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2 23.202 23.754http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680882


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
102.715 Değişim: 0,00% Hacim : 6.940 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 101.187 15.02.2019 Yüksek 102.978
Açılış: 102.071
5,2849 Değişim: 0,11%
Düşük 5,2703 18.02.2019 Yüksek 5,2927
Açılış: 5,27905
5,9795 Değişim: 0,25%
Düşük 5,9550 18.02.2019 Yüksek 5,9922
Açılış: 5,9646
224,82 Değişim: 0,26%
Düşük 223,94 18.02.2019 Yüksek 225,23
Açılış: 224,23

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.