KAP ***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

08.08.2019 - 18:34
KAP ***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***HALKF*** HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
272.250 -95 9.222 88.647 370.024
Yeni Bakiye
272.250 -95 9.222 88.647 370.024
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30.343 30.343
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
50.750 -50.750
Kar Dağıtımı
4.694 -4.694
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
20 4.694 -4.694
Dönem Sonu Bakiyeler
323.000 -95 13.916 33.203 30.343 400.367
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
20 323.000 -95 13.916 40.239 377.060
Yeni Bakiye
20 323.000 -95 13.916 40.239 377.060
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-34.690 -34.690
Kar Dağıtımı
1.044 -22.551 -21.507
Dağıtılan Temettü
-21.507 -21.507
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
1.044 -1.044
Dönem Sonu Bakiyeler
20 323.000 -95 14.960 17.688 34.690 320.863


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
157.228 124.428
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
32 157.228 124.428
Finansal Kiralama Gelirleri
157.228 124.428
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
23 -142.517 -70.751
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-107.781 -49.883
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-75
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-32.756 -18.877
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.905 -1.991
BRÜT KAR (ZARAR)
14.711 53.677
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
24 -13.028 -12.552
Personel Giderleri
-8.786 -7.247
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-113 -194
Genel İşletme Giderleri
-2.524 -4.478
Diğer
-1.605 -633
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
1.683 41.125
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
25 422.298 475.135
Bankalardan Alınan Faizler
3.318 75
Temettü Gelirleri
413 322
Türev Finansal İşlemler Karı
33
Kambiyo İşlemleri Karı
374.404 466.341
Diğer
44.163 8.364
KARŞILIK GİDERLERİ
26 -85.572 -5.885
Özel Karşılıklar
-85.572 -5.885
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
27 -372.398 -459.403
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-73
Kambiyo İşlemleri Zararı
-372.398 -459.330
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
-33.989 50.972
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-33.989 50.972
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
28 -701 -20.629
Cari Vergi Karşılığı
-13.518
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-701 -7.111
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
-34.690 30.343
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
-34.690 30.343
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-34.690 30.343
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
52.920 64.145
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
128.442 143.661
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-89.440 -74.347
Alınan Temettüler
413 322
Elde Edilen Diğer Kazançlar
27.142 15.483
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
7,25 531
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-12.814 -7.247
Ödenen Vergiler
-2.200 -10.123
Diğer
846 -3.604
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
151.021 -48.486
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
12.438 -268.153
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
3.836 11.651
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
138.780 207.618
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-4.033 398
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
203.941 15.659
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
9 -463 -81
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-262
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-463 -343
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
210.467 290.593
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-325.000 -295.000
Temettü Ödemeleri
-21.507
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-136.040 -4.407
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
22.345 -2.072
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
89.783 8.837
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 173.219 118.878
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 263.002 127.715


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-34.690 30.343
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-34.690 30.343


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
5 2.211 260.791 263.002 2.043 171.176 173.219
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
935.847 2.189.037 3.124.884 976.346 2.253.666 3.230.012
Kiralama İşlemleri (Net)
6 875.930 1.950.098 2.826.028 921.653 1.991.539 2.913.192
Finansal Kiralama Alacakları
1.421.059 2.231.399 3.652.458 1.485.616 2.279.737 3.765.353
Kazanılmamış Gelirler (-)
-545.129 -281.301 -826.430 -563.963 -288.198 -852.161
Takipteki Alacaklar
7 107.447 534.033 641.480 100.070 474.333 574.403
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-47.530 -295.094 -342.624 -45.377 -212.206 -257.583
ORTAKLIK YATIRIMLARI
8 1.818 1.818 1.818 1.818
İştirakler (Net)
1.818 1.818 1.818 1.818
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
9 1.850 1.850 537 537
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
10 1.686 1.686 1.277 1.277
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
18 571 571 2.882 2.882
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
11 16.987 16.987 17.688 17.688
DİĞER AKTİFLER
12 16.557 123.835 140.392 15.249 95.269 110.518
ARA TOPLAM
977.527 2.573.663 3.551.190 1.017.840 2.520.111 3.537.951
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
13 1.433 1.433 5.002 5.002
Satış Amaçlı
1.433 1.433 5.002 5.002
VARLIKLAR TOPLAMI
978.960 2.573.663 3.552.623 1.022.842 2.520.111 3.542.953
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
14 605.602 2.266.593 2.872.195 388.575 2.344.840 2.733.415
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
15 990 481 1.471
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
16 255.820 255.820 317.276 317.276
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
17 2.846 2.846 40.318 40.318
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
2.846 2.846 3.318 3.318
Diğer Karşılıklar
37.000 37.000
CARİ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
19 27.607 71.821 99.428 23.795 51.089 74.884
ARA TOPLAM
892.865 2.338.895 3.231.760 769.964 2.395.929 3.165.893
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
20 320.863 320.863 377.060 377.060
Ödenmiş Sermaye
323.000 323.000 323.000 323.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-95 -95 -95 -95
Kar Yedekleri
14.960 14.960 13.916 13.916
Yasal Yedekler
14.960 14.960 13.916 13.916
Kar veya Zarar
-17.002 -17.002 40.239 40.239
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
17.688 17.688 33.203 33.203
Dönem Net Kâr veya Zararı
-34.690 -34.690 7.036 7.036
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.213.728 2.338.895 3.552.623 1.147.024 2.395.929 3.542.953


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
29.772.124 54.789.714 84.561.838 28.695.212 50.693.433 79.388.645
VERİLEN TEMİNATLAR
21 182.762 17.735 200.497 286.602 16.072 302.674
TAAHHÜTLER
76.332 76.332 120.912 120.912
Cayılamaz Taahhütler
21 76.332 76.332 120.912 120.912
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
1.866 701 2.567 1.609 1.609
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
29.956.752 54.884.482 84.841.234 28.983.423 50.830.417 79.813.840http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781295


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.212 Değişim: 0,09% Hacim : 21.326 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.209 21.10.2020 Yüksek 1.223
Açılış: 1.221
7,8121 Değişim: -0,01%
Düşük 7,8008 22.10.2020 Yüksek 7,8140
Açılış: 7,8127
9,2636 Değişim: -0,01%
Düşük 9,2489 22.10.2020 Yüksek 9,2781
Açılış: 9,2641
482,44 Değişim: -0,22%
Düşük 482,08 22.10.2020 Yüksek 484,03
Açılış: 483,49
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.