KAP ***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

08.11.2018 - 18:26

***HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.250.000 39.737 0 1.173.214 2.253.646 -10.744 0 0 52.631 -660.392 0 0 17.081.403 4.139.070 0 25.318.565 210.124 25.528.689
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 678.853 0 678.853 4 678.857
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 678.853 0 678.853 4 678.857
Yeni Bakiye
1.250.000 39.737 0 1.173.214 2.253.646 -10.744 0 0 52.631 -660.392 0 0 17.081.403 4.817.923 0 25.997.418 210.128 26.207.546
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -3.764 0 0 0 -55.133 443.272 0 0 0 0 2.228.494 2.612.869 18.358 2.631.227
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 3 0 54.285 0 0 0 0 0 0 0 -11.428 2.709 0 45.569 13.910 59.479
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.804.363 -3.812.755 0 -8.392 -957 -9.349
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -186.274 0 -186.274 -2.521 -188.795
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.804.363 -3.626.481 0 177.882 1.564 179.446
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.250.000 39.740 0 1.227.499 2.249.882 -10.744 0 0 -2.502 -217.120 0 0 20.874.338 1.007.877 2.228.494 28.647.464 241.439 28.888.903


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
71.000.013 109.315.863 180.315.876
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 35.577.948 51.674.304 87.252.252
Teminat Mektupları
33.540.570 40.438.853 73.979.423
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.834.535 15.890.193 17.724.728
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 82.696 82.696
Diğer Teminat Mektupları
31.706.035 24.465.964 56.171.999
Banka Kredileri
8.140 6.849.698 6.857.838
İthalat Kabul Kredileri
0 117.653 117.653
Diğer Banka Kabulleri
8.140 6.732.045 6.740.185
Akreditifler
127.479 4.222.353 4.349.832
Belgeli Akreditifler
127.479 4.222.353 4.349.832
Diğer Akreditifler
0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
1.901.759 163.400 2.065.159
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 23.934.189 3.847.450 27.781.639
Cayılamaz Taahhütler
23.828.079 2.314.541 26.142.620
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
516.984 1.036.322 1.553.306
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
4.347.944 754.907 5.102.851
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.890.985 0 2.890.985
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
52.840 0 52.840
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
12.224.944 61.225 12.286.169
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
35.545 0 35.545
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
3.758.837 462.087 4.220.924
Cayılabilir Taahhütler
106.110 1.532.909 1.639.019
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 1.168.542 1.168.542
Diğer Cayılabilir Taahhütler
106.110 364.367 470.477
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
11.487.876 53.794.109 65.281.985
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
11.487.876 53.794.109 65.281.985
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
4.116.943 11.836.271 15.953.214
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.112.694 8.209.666 9.322.360
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.004.249 3.626.605 6.630.854
Para ve Faiz Swap İşlemleri
2.629.362 31.177.961 33.807.323
Swap Para Alım İşlemleri
1.530.855 5.499.667 7.030.522
Swap Para Satım İşlemleri
1.098.507 5.827.030 6.925.537
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 9.925.632 9.925.632
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 9.925.632 9.925.632
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
4.741.571 7.142.958 11.884.529
Para Alım Opsiyonları
2.370.864 3.571.398 5.942.262
Para Satım Opsiyonları
2.370.707 3.571.560 5.942.267
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 3.636.919 3.636.919
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
951.295.355 350.044.379 1.301.339.734
EMANET KIYMETLER
435.462.173 44.345.058 479.807.231
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
172.822.256 892.102 173.714.358
Tahsile Alınan Çekler
17.312.442 29.990.610 47.303.052
Tahsile Alınan Ticari Senetler
231.826.306 5.604.055 237.430.361
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
4.009.865 258.639 4.268.504
Emanet Kıymet Alanlar
9.491.304 7.599.652 17.090.956
REHİNLİ KIYMETLER
515.833.182 305.699.321 821.532.503
Menkul Kıymetler
5.443.828 873.327 6.317.155
Teminat Senetleri
8.768.449 1.375.872 10.144.321
Emtia
25.813 0 25.813
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
374.519.606 253.263.416 627.783.022
Diğer Rehinli Kıymetler
77.378.487 45.448.316 122.826.803
Rehinli Kıymet Alanlar
49.696.999 4.738.390 54.435.389
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.022.295.368 459.360.242 1.481.655.610


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.246.852
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
384.375
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.764
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-4.262
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
498
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
388.139
Yabancı Para Çevrim Farkları
-55.133
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
524.824
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-81.552
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.631.227


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 25.551.578 10.356.246
Kredilerden Alınan Faizler
20.406.893 8.095.176
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
94.858 25.259
Bankalardan Alınan Faizler
403.569 187.994
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
34.525 9.970
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
4.134.451 1.825.309
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
13.806 6.448
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
177.730 93.771
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
3.942.915 1.725.090
Finansal Kiralama Gelirleri
215.792 91.364
Diğer Faiz Gelirleri
261.490 121.174
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -18.825.180 -8.109.444

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
103.072 Değişim: 0,00% Hacim : 7.320 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 102.309 13.09.2019 Yüksek 103.258
Açılış: 102.707
5,7320 Değişim: 0,80%
Düşük 5,7034 16.09.2019 Yüksek 5,7388
Açılış: 5,7034
6,3515 Değişim: 0,91%
Düşük 6,3156 16.09.2019 Yüksek 6,3607
Açılış: 6,3156
277,26 Değişim: 1,88%
Düşük 272,96 16.09.2019 Yüksek 278,81
Açılış: 272,96
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.