KAP ***GVNVY*** GÜVEN VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor

01.03.2018 - 18:15
KAP ***GVNVY*** GÜVEN VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***GVNVY*** GÜVEN VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

AKTİF KALEMLER

NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
5.1.1 0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5.1.2 1.518 0 1.518 19.602 0 19.602
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
1.518 0 1.518 19.602 0 19.602
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
1.518 0 1.518 19.602 0 19.602
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
BANKALAR
5.1.3 8.038 1 8.039 1.696 25 1.721
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
0 0 0 0 0 0
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
KREDİLER VE ALACAKLAR
5.1.4 722.416 81.032 803.448 725.700 80.180 805.880
Krediler ve Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Takipteki Krediler
1.894.323 238.560 2.132.883 1.611.247 208.969 1.820.216
Özel Karşılıklar (-)
-1.171.907 -157.528 -1.329.435 -885.547 -128.789 -1.014.336
FAKTORİNG ALACAKLARI
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Mali İştirakler
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan İştirakler
0 0 0 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
5.1.5 1.269 0 1.269 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
1.269 0 1.269 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.5 3.265 0 3.265 3.269 0 3.269
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.6 2.014 0 2.014 1.213 0 1.213
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
2.014 0 2.014 1.213 0 1.213
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
VERGİ VARLIĞI
5.1.7 0 0 0 0 0 0
Cari Vergi Varlığı
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.8 29.789 0 29.789 24.858 0 24.858
Satış Amaçlı
29.789 0 29.789 24.858 0 24.858
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
5.1.9 4.714 0 4.714 2.742 0 2.742
AKTİF TOPLAMI
773.023 81.033 854.056 779.080 80.205 859.285
PASİF KALEMLER

MEVDUAT
0 0 0 0 0 0
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
5.2.1 15.667 0 15.667 9.625 0 9.625
ALINAN KREDİLER
5.2.2 535.519 19.241 554.760 438.262 189.952 628.214
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
0 0 0 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasına Borçlar
0 0 0 0 0 0
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
5.2.3 114.967 0 114.967 62.701 0 62.701
Bonolar
114.967 0 114.967 62.701 0 62.701
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakriz Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
MUHTELİF BORÇLAR
5.2.4 4.552 379 4.931 28.141 297 28.438
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
5.2.5 5.300 0 5.300 5.007 0 5.007
Genel Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
5.300 0 5.300 5.007 0 5.007
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
VERGİ BORCU
5.2.6 19.995 0 19.995 17.667 0 17.667
Cari Vergi Borcu
3.159 0 3.159 2.441 0 2.441
Ertelenmiş Vergi Borcu
16.836 0 16.836 15.226 0 15.226
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
5.2.7 138.436 0 138.436 107.633 0 107.633
Ödenmiş Sermaye
106.500 0 106.500 49.213 0 49.213
Sermaye Yedekleri
9.213 0 9.213 23.026 0 23.026
Hisse Senedi İhraç Primleri
9.213 0 9.213 20.787 0 20.787
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 2.239 0 2.239
Kar Yedekleri
15.533 0 15.533 17.305 0 17.305
Yasal Yedekler
15.533 0 15.533 17.305 0 17.305
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
0 0 0 0 0 0
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
7.190 0 7.190 18.089 0 18.089
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı
0 0 0 15.297 0 15.297
Dönem Net Karı / Zararı
7.190 0 7.190 2.792 0 2.792
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
PASİF TOPLAMI
834.436 19.620 854.056 669.036 190.249 859.285


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.213 20.787 16.500 1.659 16.682 104.841
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Diğer
580 -580
Dönem Net Karı (Zararı)
2.792 2.792
Kar Dağıtımı
805 -16.102 15.297
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
805 -805
Diğer
-15.297 15.297
Dönem Sonu Bakiyeler
49.213 20.787 17.305 2.239 2.792 15.297 107.633
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.213 20.787 17.305 2.239 2.792 15.297 107.633
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Sermaye Arttırımı
57.287 -11.574 -1.772 -2.239 -2.792 -15.297 23.613
Nakden
23.613 23.613
İç Kaynaklardan
33.674 -11.574 -1.772 -2.239 -2.792 -15.297
Dönem Net Karı (Zararı)
7.190 7.190
Dönem Sonu Bakiyeler
106.500 9.213 15.533 7.190 138.436


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAP TABLOSU

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
236.905 126.181 363.086 500.163 387.555 887.718
GARANTİ VE KEFALETLER
5.3.1 0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
5.3.2 107.214 0 107.214 106.459 0 106.459
Cayılamaz Taahhütler
107.214 0 107.214 106.459 0 106.459
Diğer Cayılamaz Taahhütler
107.214 0 107.214 106.459 0 106.459
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
5.3.4 129.691 126.181 255.872 393.704 387.555 781.259
Alım Satım Amaçlı İşlemler
129.691 126.181 255.872 393.704 387.555 781.259
Para ve Faiz Swap İşlemleri
129.691 126.181 255.872 393.704 387.555 781.259
Swap Para Alım İşlemleri
129.691 0 129.691 187.096 216.422 403.518
Swap Para Satım İşlemleri
0 126.181 126.181 206.608 171.133 377.741
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
5.3.3 5.997 0 5.997 8.119 0 8.119
EMANET KIYMETLER
5.997 0 5.997 8.119 0 8.119
Tahsile Alınan Çekler
5.997 0 5.997 8.119 0 8.119
REHİNLİ KIYMETLER
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
242.902 126.181 369.083 508.282 387.555 895.837


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı
16.497 6.936
Alınan Faizler
283.201 205.555
Ödenen Faizler
-74.117 -80.935
Alınan Ücret ve Komisyonlar
-26.502 -19.257
Elde Edilen Diğer Kazançlar
41.754 -4.778
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-46.307 -40.045
Ödenen Vergiler
-6.983 -8.613
Diğer
-154.549 -44.991
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-76.403 -38.363
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
9.139 -34.648
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
661 3.901
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-81.276 -11.272
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-4.927 3.656
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
-59.906 -31.427
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
21.836 -874
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
5.1.5 -1.269
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
5.1.6 -1.827 -278
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
29 2
Diğer
5.1.7 24.903 -598
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
44.388 11.926
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
120.310 11.926
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-52.266
Temettü Ödemeleri
-23.656
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
6.318 -20.375
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.6.1 1.721 22.096
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.6.2 8.039 1.721


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Gelir Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
5.4.1 531.658 420.111
Kredilerden Alınan Faizler
530.419 418.636
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 0
Bankalardan Alınan Faizler
1.239 1.475
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
0 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
0 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
0 0
FAİZ GİDERLERİ
5.4.2 -81.939 -63.088
Mevduata Verilen Faizler
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-72.328 -57.205
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
0 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-9.611 -5.883
Diğer Faiz Giderleri
0 0
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
449.719 357.023
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
-26.687 -19.540
Alınan Ücret ve Komisyonlar
110 3.666
Gayri Nakdi Kredilerden
0 0
Diğer
5.4.7 110 3.666
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-26.797 -23.206
Gayri Nakdi Kredilere
0 0
Diğer
5.4.7 -26.797 -23.206
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
5.4.3 -10.244 -18.749
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-24.126 13.909
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
13.882 -32.658
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5.4.7 5.264 5.199
FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI
418.052 323.933
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
5.4.4 -315.099 -241.531
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
5.4.5 -94.153 -78.800
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
8.800 3.602
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.800 3.602
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.4.6 -1.610 -810
Cari Vergi Karşılığı
0 -288
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
-1.610 -522
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
7.190 2.792
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
7.190 2.792
Grubun Karı (Zararı)
7.190 2.792
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo

Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri

MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
0 0
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
0 0
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
0 0
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
0 0
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0 0
Diğer
0 0
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR
0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664796


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.325 Değişim: 0,02% Hacim : 30.538 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.318 02.12.2020 Yüksek 1.339
Açılış: 1.327
7,8628 Değişim: 0,40%
Düşük 7,7709 02.12.2020 Yüksek 7,8693
Açılış: 7,8314
9,5026 Değişim: 0,50%
Düşük 9,4041 02.12.2020 Yüksek 9,5133
Açılış: 9,4552
462,07 Değişim: 1,15%
Düşük 453,13 02.12.2020 Yüksek 462,54
Açılış: 456,83
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.