KAP ***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 - 20:44
KAP ***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor

***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
334.000.000 -945.335 262.570.832 -62.489.158 -25.428.512 41.378.380 466.809.637 -68.736.970 947.158.874 254.459.191 1.201.618.065
Transferler
-68.736.970 68.736.970
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-40.672 -8.419.848 891.635 9.927.580 2.358.695 -16.595.956 -14.237.261
Kar Payları
-1.081.548 -1.081.548
Dönem Sonu Bakiyeler
334.000.000 -986.007 262.570.832 -70.909.006 -24.536.877 41.378.380 398.072.667 9.927.580 949.517.569 236.781.687 1.186.299.256
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
334.000.000 -1.458.551 261.940.485 -68.388.089 -28.376.207 52.295.108 387.155.939 33.317.912 970.486.597 237.024.490 1.207.511.087
Transferler
33.317.912 -33.317.912
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-451.830 -66.440.065 -142.264.937 -209.156.832 73.009.192 -136.147.640
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
35.857.652 35.857.652
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
28.376.207 28.376.207
Dönem Sonu Bakiyeler
334.000.000 -1.910.381 261.940.485 -134.828.154 52.295.108 420.473.851 -142.264.937 789.705.972 345.891.334 1.135.597.306


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
330.773.056 492.644.788
Dönem Karı (Zararı)
4.862.001 2.779.241
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
290.328.599 213.485.360
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9, 10 53.929.750 56.959.489
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.011.758 4.265.448
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.539.036 4.432.603
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-527.278 -167.155
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
68.452.696 77.716.071
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
60.971.166 75.905.697
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.481.530 1.810.374
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
280.177.538 42.720.366
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-18.604.324 -2.013.259
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
302.119.535 43.943.444
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-3.337.673 790.181
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
15.612.263 15.258.298
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
15.612.263 15.258.298
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-3.897.124 16.092.637
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-126.957.681 387.851
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
999.399 85.200
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
999.399 85.200
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
371.252.255 386.664.267
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-449.530.967 51.942.479
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
44.864.126 -5.995.890
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
28.730.976 85.812.057
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
42.594.884 43.606.501
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.635.546 109.055.490
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.418.642 -5.092.868
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
276.817.430 26.880.526
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
370.909.996 85.180.350
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
46.648.906 -4.724.378
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
666.442.855 602.928.868
Ödenen Faiz
-284.845.708 -38.084.161
Alınan Faiz
18.604.323 2.013.259
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-62.474.820 -57.711.892
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.953.594 -16.501.286
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-32.092.405 -92.941.149
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9, 10 3.803.991 14.555.897
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9, 10 -57.223.966 -79.238.495
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
21.327.570 -28.258.551
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
70.201.224 -315.312.632
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.327.410.848 2.149.106.905
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.257.209.624 -2.463.337.988
Ödenen Temettüler
-1.081.549
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
368.881.875 84.391.007
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-61.233.787 -22.136.730
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
307.648.088 62.254.277
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 223.188.075 125.519.427
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 530.836.163 187.773.704


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 531.105.722 227.960.860
Finansal Yatırımlar
40.304.781 79.972.354
Ticari Alacaklar
870.303.084 414.159.582
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16 302.143.018 66.765.089
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 568.160.066 347.394.493
Diğer Alacaklar
210.692.233 198.841.575
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
16 132.977
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 210.692.233 198.708.598
Türev Araçlar
27.100.829 85.916
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
27.100.829 85.916
Stoklar
8 1.022.535.007 972.164.142
Peşin Ödenmiş Giderler
30.290.221 68.232.462
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
30.290.221 68.232.462
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.345.249 482.023
Diğer Dönen Varlıklar
18.984.894 27.602.260
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18.984.894 27.602.260
ARA TOPLAM
2.752.662.020 1.989.501.174
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.752.662.020 1.989.501.174
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
69.025.381 42.585.948
Diğer Alacaklar
71.028.714 74.395.878
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
16 60.276.145
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 71.028.714 14.119.733
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16.776.884 12.879.760
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
69.638.999 69.638.999
Maddi Duran Varlıklar
9 1.584.913.307 1.222.887.066
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 206.021.304 210.282.198
Şerefiye
183.718.102 181.331.891
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
22.303.202 28.950.307
Peşin Ödenmiş Giderler
15.914.629 19.837.304
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15.914.629 19.837.304
Ertelenmiş Vergi Varlığı
187.888.736 55.978.837
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.221.207.954 1.708.485.990
TOPLAM VARLIKLAR
4.973.869.974 3.697.987.164
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 1.190.221.243 912.317.544
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 58.523.965 54.914.049
Ticari Borçlar
1.228.045.921 832.398.546
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16 1.157.224 17.417.334
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 1.226.888.697 814.981.212
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
30.250.510 33.663.131
Diğer Borçlar
98.842.170 221.497.832
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 98.842.170 221.497.832
Türev Araçlar
42.627.176
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
42.627.176
Ertelenmiş Gelirler
16.(ii) 391.898.005 16.541.386
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
391.898.005 16.541.386
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11.053.419 17.143.787
Kısa Vadeli Karşılıklar
125.036.463 91.391.417
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23.583.261 42.251.136
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 101.453.202 49.140.281
ARA TOPLAM
3.176.498.872 2.179.867.692
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.176.498.872 2.179.867.692
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 67.943.621 72.295.391
Diğer Borçlar
407.932.620
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 407.932.620
Uzun Vadeli Karşılıklar
155.887.787 196.320.157
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
155.887.787 196.320.157
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30.009.768 41.992.837
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
661.773.796 310.608.385
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.838.272.668 2.490.476.077
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
789.705.972 970.486.597
Ödenmiş Sermaye
334.000.000 334.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
260.030.104 260.481.934
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
260.030.104 260.481.934
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
261.940.485 261.940.485
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.910.381 -1.458.551
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-134.828.154 -96.764.296
Yabancı Para Çevrim Farkları
-134.828.154 -68.388.089
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-28.376.207
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
52.295.108 52.295.108
Yasal Yedekler
52.295.108 52.295.108
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
420.473.851 387.155.939
Net Dönem Karı veya Zararı
-142.264.937 33.317.912
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
345.891.334 237.024.490
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.135.597.306 1.207.511.087
TOPLAM KAYNAKLAR
4.973.869.974 3.697.987.164


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 3.213.707.790 2.547.999.866 943.855.591 481.951.995
Satışların Maliyeti
13 -2.408.684.331 -2.204.391.362 -612.065.497 -389.419.493
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
805.023.459 343.608.504 331.790.094 92.532.502
BRÜT KAR (ZARAR)
805.023.459 343.608.504 331.790.094 92.532.502
Genel Yönetim Giderleri
-110.142.898 -117.719.619 -30.084.300 -20.221.677
Pazarlama Giderleri
-251.297.396 -211.909.784 -81.934.271 -74.103.825
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 969.546.900 222.715.787 802.634.606 55.389.078
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -1.254.721.172 -212.593.193 -1.007.777.769 -78.667.083
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
158.408.893 24.101.695 14.628.360 -25.071.005
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-7.710.775 70.448
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3.897.124 -16.092.637 -534.392 -1.754.708
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
154.595.242 8.009.058 14.164.416 -26.825.713
Finansman Giderleri
-276.690.922 -4.841.966 -150.264.566 -3.337.190
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-122.095.680 3.167.092 -136.100.150 -30.162.903
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
126.957.681 -387.851 89.545.189 5.776.767
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-7.938.832 -3.114.041 -6.299.039 808.677
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
134.896.513 2.726.190 95.844.228 4.968.090
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.862.001 2.779.241 -46.554.961 -24.386.136
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.862.001 2.779.241 -46.554.961 -24.386.136
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
147.126.938 -7.148.339 71.803.488 -9.300.854
Ana Ortaklık Payları
-142.264.937 9.927.580 -118.358.449 -15.085.282
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Earnings per share (kr) 15 -0,00400000 0,00030000 -0,00340000 -0,00050000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-451.830 -40.672 -1.226.799 -8.398
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-564.788 -50.840 -1.533.499 -10.497
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
112.958 10.168 306.700 2.099
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
112.958 10.168 306.700 2.099
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-140.557.811 -16.975.830 -163.855.989 -18.565.448
Yabancı Para Çevrim Farkları
-140.557.811 -17.867.465 -163.855.989 -17.055.768
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 891.635 -1.509.680
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
891.635 -1.509.680
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-141.009.641 -17.016.502 -165.082.788 -18.573.846
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-136.147.640 -14.237.261 -211.637.749 -42.959.982
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
73.009.192 -16.595.956 -4.744.303 -15.574.898
Ana Ortaklık Payları
-209.156.832 2.358.695 -206.893.446 -27.385.084http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719297


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
110.418 Değişim: -4,13% Hacim : 13.987 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 110.418 27.02.2020 Yüksek 114.464
Açılış: 113.976
6,1853 Değişim: 0,53%
Düşük 6,1506 27.02.2020 Yüksek 6,1884
Açılış: 6,1525
6,8017 Değişim: 1,56%
Düşük 6,6963 27.02.2020 Yüksek 6,8130
Açılış: 6,6975
326,44 Değişim: 0,76%
Düşük 323,71 27.02.2020 Yüksek 330,28
Açılış: 323,99
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.