KAP ***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2018 - 19:37

***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
334.000.000 -945.335 262.570.832 -62.489.158 -25.428.512 41.378.380 466.809.637 -68.736.970 947.158.874 254.459.191 1.201.618.065
Transferler
-68.736.970 68.736.970
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-32.274 2.361.876 2.401.315 25.012.862 29.743.779 -1.021.058 28.722.721
Kar Payları
-1.081.549 -1.081.549
Dönem Sonu Bakiyeler
334.000.000 -977.609 262.570.832 -60.127.282 -23.027.197 41.378.380 398.072.667 25.012.862 976.902.653 252.356.584 1.229.259.237
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
334.000.000 -1.458.551 261.940.485 -68.388.089 -28.376.207 52.295.108 387.155.939 33.317.912 970.486.597 237.024.490 1.207.511.087
Transferler
33.317.912 -33.317.912
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
774.969 20.868.133 -23.906.488 -2.263.386 77.753.495 75.490.109
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
35.857.652 35.857.652
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
28.376.207 28.376.207 28.376.207
Dönem Sonu Bakiyeler
334.000.000 -683.582 261.940.485 -47.519.956 52.295.108 420.473.851 -23.906.488 996.599.418 350.635.637 1.347.235.055


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
270.520.790 304.989.522
Dönem Karı (Zararı)
51.416.962 27.165.377
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
87.787.084 155.628.789
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9, 10 35.945.611 34.402.492
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.427.963 16.944.270
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 2.294.632
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
133.331 16.944.270
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
49.480.412 55.610.384
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
48.472.363 54.039.572
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.008.049 1.570.812
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
55.263.190 31.147.795
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-14.311.452 -979.815
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
70.166.158 28.777.490
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-591.516 3.350.120
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-13.486.084 -2.479.647
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-13.486.084 -2.479.647
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-4.431.516 14.337.929
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-37.412.492 6.164.618
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -499.052
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-499.052
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
248.810.423 188.220.605
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-132.600.665 -53.362.717
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-68.209.725 7.070.979
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-98.671.158 -4.859.675
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13.611.992 59.382.081
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
240.695.967 183.275.009
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13.278.040 -10.231.445
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
232.552.430 17.178.813
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
4.705.336 -15.040.619
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
43.448.206 4.808.179
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
388.014.469 371.014.771
Ödenen Faiz
-70.174.440 -12.411.363
Alınan Faiz
979.815
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-44.659.633 -38.458.198
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.659.606 -16.135.503
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
30.896.624 -72.860.081
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9, 10 5.924.580 2.076.248
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9, 10 -25.070.993 -66.760.873
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
50.043.037 -8.175.456
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-60.844.652 -73.528.853
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.313.544.139 1.498.965.644
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.374.388.791 -1.571.412.948
Ödenen Temettüler
-1.081.549
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
240.572.762 158.600.588
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
9.552.083 -2.852.148
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
250.124.845 155.748.440
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 223.188.075 125.519.427
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 473.312.920 281.267.867


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 473.654.973 227.960.860
Finansal Yatırımlar
43.309.418 79.972.354
Ticari Alacaklar
548.725.263 414.159.582
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16 45.175.135 66.765.089
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 503.550.128 347.394.493
Diğer Alacaklar
282.637.868 198.841.575
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
16 13.450 132.977
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 282.624.418 198.708.598
Türev Araçlar
13.572.000 85.916
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
13.572.000 85.916
Stoklar
8 1.065.085.418 972.164.142
Peşin Ödenmiş Giderler
51.836.963 68.232.462
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
51.836.963 68.232.462
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
838.619 482.023
Diğer Dönen Varlıklar
20.001.395 27.602.260
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20.001.395 27.602.260
ARA TOPLAM
2.499.661.917 1.989.501.174
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.499.661.917 1.989.501.174
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
43.517.301 42.585.948
Diğer Alacaklar
111.545.224 74.395.878
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
16 60.276.145
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 111.545.224 14.119.733
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
17.311.276 12.879.760
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
69.638.999 69.638.999
Maddi Duran Varlıklar
9 1.605.450.807 1.222.887.066
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 213.999.729 210.282.198
Şerefiye
185.570.050 181.331.891
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
28.429.679 28.950.307
Peşin Ödenmiş Giderler
23.350.784 19.837.304
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
23.350.784 19.837.304
Ertelenmiş Vergi Varlığı
92.175.599 55.978.837
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.176.989.719 1.708.485.990
TOPLAM VARLIKLAR
4.676.651.636 3.697.987.164
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 695.383.799 912.317.544
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 192.694.335 54.914.049
Ticari Borçlar
1.452.668.545 832.398.546
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16 1.239.460 17.417.334
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 1.451.429.085 814.981.212
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
46.947.192 33.663.131
Diğer Borçlar
117.115.539 221.497.832
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 117.115.539 221.497.832
Ertelenmiş Gelirler
25.693.407 16.541.386
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
25.693.407 16.541.386
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10.247.680 17.143.787
Kısa Vadeli Karşılıklar
104.715.604 91.391.417
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27.561.026 42.251.136
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
77.154.578 49.140.281
ARA TOPLAM
2.645.466.101 2.179.867.692
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.645.466.101 2.179.867.692
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 90.889.892 72.295.391
Diğer Borçlar
345.394.251
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
345.394.251
Uzun Vadeli Karşılıklar
207.104.041 196.320.157
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
207.104.041 196.320.157
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40.562.296 41.992.837
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
683.950.480 310.608.385
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.329.416.581 2.490.476.077
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
996.599.418 970.486.597
Ödenmiş Sermaye
334.000.000 334.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
261.256.903 260.481.934
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
261.256.903 260.481.934
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
261.940.485 261.940.485
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-683.582 -1.458.551
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-47.519.956 -96.764.296
Yabancı Para Çevrim Farkları
-47.519.956 -68.388.089
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-28.376.207
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
52.295.108 52.295.108
Yasal Yedekler
52.295.108 52.295.108
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
420.473.851 387.155.939
Net Dönem Karı veya Zararı
-23.906.488 33.317.912
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
350.635.637 237.024.490
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.347.235.055 1.207.511.087
TOPLAM KAYNAKLAR
4.676.651.636 3.697.987.164


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 2.269.852.199 2.066.047.871 1.012.245.709 950.502.306
Satışların Maliyeti
13 -1.796.618.834 -1.814.971.869 -801.154.325 -831.061.410
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
473.233.365 251.076.002 211.091.384 119.440.896
BRÜT KAR (ZARAR)
473.233.365 251.076.002 211.091.384 119.440.896
Genel Yönetim Giderleri
-80.058.598 -97.497.942 -41.427.597 -67.252.628
Pazarlama Giderleri
-169.363.125 -137.805.959 -77.326.609 -52.463.750
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 166.912.294 167.326.709 113.170.398 60.817.298
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -246.943.403 -133.926.110 -182.280.029 -45.404.134
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
143.780.533 49.172.700 23.227.547 15.137.682
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-7.781.223 -1.108.383
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4.431.516 -14.337.929 3.115.397 -682.390
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
140.430.826 34.834.771 25.234.561 14.455.292
Finansman Giderleri
-126.426.356 -1.504.776 -21.929.487 1.658.897
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.004.470 33.329.995 3.305.074 16.114.189
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
37.412.492 -6.164.618 32.979.406 -1.265.766
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.639.793 -3.922.718 -1.639.793 -2.883.765
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
39.052.285 -2.241.900 34.619.199 1.617.999
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
51.416.962 27.165.377 36.284.480 14.848.423
DÖNEM KARI (ZARARI)
51.416.962 27.165.377 36.284.480 14.848.423
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
75.323.450 2.152.515 51.402.781 573.955
Ana Ortaklık Payları
-23.906.488 25.012.862 -15.118.301 14.274.468
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç (kr) 15 -0,00070000 0,00070000 -0,00500000 0,00040000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
774.969 -32.274 756.545 207.998
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
968.711 -40.343 945.681 259.997
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-193.742 8.069 -189.136 -51.999
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-193.742 8.069 -189.136 -51.999
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
23.298.178 1.589.618 24.795.555 -23.547.636
Yabancı Para Çevrim Farkları
23.298.178 -811.697 24.795.555 -26.330.930
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 2.401.315 2.783.294
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
2.401.315 2.783.294
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
24.073.147 1.557.344 25.552.100 -23.339.638
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
75.490.109 28.722.721 61.836.580 -8.491.215
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
77.753.495 -1.021.058 60.352.702 -10.343.783
Ana Ortaklık Payları
-2.263.386 29.743.779 1.483.878 1.8
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
107.529 Değişim: 0,64% Hacim : 9.946 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 106.634 19.11.2019 Yüksek 107.770
Açılış: 107.197
5,6970 Değişim: -0,74%
Düşük 5,6938 19.11.2019 Yüksek 5,7483
Açılış: 5,7395
6,3122 Değişim: -0,72%
Düşük 6,2912 19.11.2019 Yüksek 6,3904
Açılış: 6,3582
269,75 Değişim: -0,69%
Düşük 268,75 19.11.2019 Yüksek 272,26
Açılış: 271,62
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.