***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 - 22:46

***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
334.000.000 262.570.832 -945.335 -62.489.158 -25.428.512 41.378.380 466.809.637 -68.736.970 947.158.874 254.459.191 1.201.618.065
Transferler
-68.736.970 68.736.970
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17.534.796 -381.979 10.738.394 27.891.211 9.322.725 37.213.936
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-240.272 -240.272 -240.272
Dönem Sonu Bakiyeler
334.000.000 262.570.832 -1.185.607 -44.954.362 -25.810.491 41.378.380 398.072.667 10.738.394 974.809.813 263.781.916 1.238.591.729
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
334.000.000 261.940.485 -1.458.551 -68.388.089 -28.376.207 52.295.108 387.155.939 33.317.912 970.486.597 237.024.490 1.207.511.087
Transferler
33.317.912 -33.317.912
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18.424 -700.481 -8.788.186 -9.470.243 23.123.774 13.653.531
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
28.376.207 28.376.207 17.046.002 45.422.209
Dönem Sonu Bakiyeler
334.000.000 261.940.485 -1.440.127 -69.088.570 52.295.108 420.473.851 -8.788.186 989.392.561 277.194.266 1.266.586.827


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
250.383.686 241.965.371
Dönem Karı (Zararı)
15.132.483 12.316.954
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
93.422.988 74.107.497
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9, 10 17.977.912 17.482.540
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
511.480
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 511.480
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
44.016.113 21.530.594
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
44.016.113 20.149.754
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.380.840
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
45.607.512 25.572.922
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
43.799.636 25.572.922
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
1.807.876
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-8.892.753 -8.573.042
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
1.460.217
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-8.892.753 -10.033.259
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.316.119 13.655.539
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-4.433.087 4.898.852
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-48.070 -459.908
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
9, 10 -48.070 -459.908
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
203.799.880 201.836.725
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-139.097.399 -116.567.595
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-39.476.972 -20.684.245
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
288.403.316 113.570.766
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
41.128.449 38.156.702
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-162.743.796 148.837.822
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11.437.595 -3.793.828
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
206.154.922 21.758.931
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
3.623.781 5.637.695
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.630.016 14.920.477
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
312.355.351 288.261.176
Ödenen Faiz
-57.625.903 -25.572.922
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-19.785.203 -19.928.191
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15.439.441 -794.692
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-47.982.622 -26.814.846
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-33.591.602
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9, 10 3.393.368 474.101
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9, 10 -17.742.046 -25.136.398
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.152.549
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-42.342
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-135.138.771 -122.509.152
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.263.292.854 389.781.126
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.398.431.625 -512.290.278
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
67.262.293 92.641.373
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-3.892.398 -2.210.046
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
63.369.895 90.431.327
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
223.188.075 125.519.427
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
286.557.970 215.950.754


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 288.255.997 227.960.860
Finansal Yatırımlar
90.606.136 79.972.354
Ticari Alacaklar
561.830.812 414.159.582
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16 146.150.666 66.765.089
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 415.680.146 347.394.493
Diğer Alacaklar
264.749.455 198.841.575
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
16 3.551.239 132.977
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 261.198.216 198.708.598
Türev Araçlar
8.978.669 85.916
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
8.978.669 85.916
Stoklar
8 691.980.143 972.164.142
Peşin Ödenmiş Giderler
29.593.389 68.232.462
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
29.593.389 68.232.462
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
605.453 482.023
Diğer Dönen Varlıklar
20.419.283 27.602.260
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20.419.283 27.602.260
ARA TOPLAM
1.957.019.337 1.989.501.174
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.957.019.337 1.989.501.174
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
31.994.508 42.585.948
Diğer Alacaklar
98.275.334 74.395.878
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
16 44.413 60.276.145
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 98.230.921 14.119.733
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
14.195.879 12.879.760
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
69.638.999 69.638.999
Maddi Duran Varlıklar
9 1.524.222.752 1.222.887.066
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 229.977.998 210.282.198
Şerefiye
200.983.580 181.331.891
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
28.994.418 28.950.307
Peşin Ödenmiş Giderler
18.224.963 19.837.304
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18.224.963 19.837.304
Ertelenmiş Vergi Varlığı
57.540.832 55.978.837
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.044.071.265 1.708.485.990
TOPLAM VARLIKLAR
4.001.090.602 3.697.987.164
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 781.684.718 912.317.544
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 14.375.481 54.914.049
Ticari Borçlar
974.083.454 832.398.546
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16 3.439.073 17.417.334
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 970.644.381 814.981.212
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
45.103.473 33.663.131
Diğer Borçlar
147.423.094 221.497.832
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 147.423.094 221.497.832
Ertelenmiş Gelirler
25.184.524 16.541.386
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
25.184.524 16.541.386
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14.833.982 17.143.787
Kısa Vadeli Karşılıklar
85.617.381 91.391.417
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27.430.238 42.251.136
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
58.187.143 49.140.281
ARA TOPLAM
2.088.306.107 2.179.867.692
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.088.306.107 2.179.867.692
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 108.459.870 72.295.391
Diğer Borçlar
306.934.897
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
306.934.897
Uzun Vadeli Karşılıklar
192.261.137 196.320.157
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
192.261.137 196.320.157
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
38.541.764 41.992.837
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
646.197.668 310.608.385
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.734.503.775 2.490.476.077
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
989.392.561 970.486.597
Ödenmiş Sermaye
334.000.000 334.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
260.500.358 260.481.934
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
260.500.358 260.481.934
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
261.940.485 261.940.485
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.440.127 -1.458.551
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-69.088.570 -96.764.296
Yabancı Para Çevrim Farkları
-69.088.570 -68.388.089
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-28.376.207
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
52.295.108 52.295.108
Yasal Yedekler
52.295.108 52.295.108
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
420.473.851 387.155.939
Net Dönem Karı veya Zararı
-8.788.186 33.317.912
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
277.194.266 237.024.490
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.266.586.827 1.207.511.087
TOPLAM KAYNAKLAR
4.001.090.602 3.697.987.164


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 1.257.606.490 1.115.545.565
Satışların Maliyeti
13 -995.464.509 -983.910.459
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
262.141.981 131.635.106
BRÜT KAR (ZARAR)
262.141.981 131.635.106
Genel Yönetim Giderleri
-38.631.001 -30.245.314
Pazarlama Giderleri
-92.036.516 -85.342.209
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 53.741.896 106.509.411
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -64.663.374 -88.521.976
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
120.552.986 34.035.018
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-6.672.840
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
1.316.119 -13.655.539
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
115.196.265 20.379.479
Finansman Giderleri
-104.496.869 -3.163.673
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.699.396 17.215.806
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.433.087 -4.898.852
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.038.953
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
4.433.087 -3.859.899
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15.132.483 12.316.954
DÖNEM KARI (ZARARI)
15.132.483 12.316.954
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23.920.669 1.578.560
Ana Ortaklık Payları
-8.788.186 10.738.394
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç (kr) 15 -0,00030000 0,00030000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
18.424 -240.272
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.030 -300.340
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.606 60.068
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-4.606 60.068
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.497.376 25.137.254
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.497.376 25.519.233
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 -381.979
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
-381.979
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.478.952 24.896.982
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.653.531 37.213.936
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23.123.774 9.322.725
Ana Ortaklık Payları
-9.470.243 27.891.211http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/683084


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.455 Değişim: 1,69% Hacim : 7.761 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 97.046 18.01.2019 Yüksek 98.662
Açılış: 97.193
5,3221 Değişim: -0,27%
Düşük 5,3186 19.01.2019 Yüksek 5,3776
Açılış: 5,33625
6,0478 Değişim: -0,72%
Düşük 6,0418 19.01.2019 Yüksek 6,1423
Açılış: 6,09195
219,15 Değişim: -1,13%
Düşük 219,10 18.01.2019 Yüksek 223,02
Açılış: 221,65

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.