KAP ***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

20.01.2020 - 22:16
KAP ***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.06.2018 - 30.11.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
540.000.000 3.827.679 437.030.587 -736.697 21.246.627 -1.088.137.307 -216.239.682 -303.008.793 -12.403 -303.021.196
Diğer Düzeltmeler
-3.390.406 -3.390.406 -3.390.406
Transferler
-216.239.682 216.239.682
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-386.617 2.917.487 2.527.870 -13.878 2.513.992
Dönem Karı (Zararı)
2.914.487 2.914.487 -13.878 2.900.609
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-386.617 -386.617 -386.617
Dönem Sonu Bakiyeler
540.000.000 3.827.679 437.030.587 -1.123.314 21.246.627 -1.304.376.989 -475.919 -303.871.329 -26.281 -303.897.610
Cari Dönem 01.06.2019 - 30.11.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
540.000.000 3.827.679 437.030.587 -1.474.330 21.246.627 -1.304.376.989 30.531.275 -273.215.151 -33.122 -273.248.273
Transferler
30.531.275 -30.531.275 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
204.001 75.879.314 76.083.315 -22.074 76.061.241
Dönem Karı (Zararı)
75.879.314 75.879.314 -22.074 75.857.240
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
204.001 0 204.001 0 204.001
Dönem Sonu Bakiyeler
540.000.000 3.827.679 437.030.587 -1.270.329 21.246.627 -1.273.845.714 75.879.314 -197.131.836 -55.196 -197.187.032


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2019 - 30.11.2019 Önceki Dönem 01.06.2018 - 30.11.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-44.968.365 216.475.399
Dönem Karı (Zararı)
75.857.240 -489.797
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-20.905.285 71.169.798
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
57.001.167 39.946.868
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.539.593 3.359.379
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.539.593 1.940.112
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 1.419.267
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-673.785 2.661.298
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
780.014 532.861
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.453.799 2.128.437
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
33.896.242 16.765.062
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-86.013.383 -48.965.387
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
119.909.625 65.730.449
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-804.984 2.414.434
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-18.820.948 -46.773.358
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 70.000
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-18.820.948 -46.843.358
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-95.042.570 52.796.115
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-50.286.092 82.638.813
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
102.976.471 12.019.036
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.407.910 -3.493.451
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-42.947.488 2.413.168
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-96.821.635 -6.147.568
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-141.660.817 -30.547.819
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
117.538.570 92.107.554
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.596.540 -132.682
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
37.633.257 16.420.575
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.496.265 500.193
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
40.129.522 15.920.382
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.665.863 153.318.814
Alınan Faiz
82.972 205.369
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-311.436 -576.994
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -1.559.053
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-49.405.764 65.087.263
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-99.347.307 -50.297.765
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.311.768 -10.006.006
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.997.319 -1.011.751
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.314.449 -8.994.255
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-81.035.539 -40.291.759
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-81.035.539 -40.291.759
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
154.911.073 -149.370.253
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
506.919.983 508.747.500
Kredilerden Nakit Girişleri
506.919.983 508.747.500
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-308.117.111 -571.258.473
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-308.117.111 -571.258.473
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.521.508 0
Ödenen Faiz
-45.539.005 -88.452.160
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4.168.714 1.592.880
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.595.401 16.807.381
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.595.401 16.807.381
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 9.276.870 5.465.095
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 19.872.271 22.272.476


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.11.2019 Önceki Dönem 31.05.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 19.872.271 9.276.870
Finansal Yatırımlar
94.413.332 12.973.268
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
94.413.332 12.973.268
Ticari Alacaklar
159.041.553 255.797.407
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
159.041.553 255.797.407
Diğer Alacaklar
50.485.158 25.476.892
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 50.163.477 23.258.674
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
321.681 2.218.218
Stoklar
26.549.792 23.141.882
Peşin Ödenmiş Giderler
91.654.765 35.835.388
Diğer Dönen Varlıklar
2.597.462 1.978.794
ARA TOPLAM
444.614.333 364.480.501
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
444.614.333 364.480.501
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
5.210.206 19.009.688
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5.210.206 19.009.688
Diğer Alacaklar
684.804.844 542.847.160
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 684.673.749 542.748.804
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
131.095 98.356
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
2.360.000 2.360.000
Maddi Duran Varlıklar
7 16.771.144 13.493.884
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.5 26.891.477 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 221.585.016 221.144.071
Peşin Ödenmiş Giderler
248.461.347 261.333.236
Ertelenmiş Vergi Varlığı
4.331.960 3.471.081
Diğer Duran Varlıklar
8.045.065 6.167.468
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.218.461.059 1.069.826.588
TOPLAM VARLIKLAR
1.663.075.392 1.434.307.089
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 313.801.433 403.780.504
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 365.473.242 215.919.598
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
365.473.242 215.919.598
Banka Kredileri
359.768.194 215.919.598
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.705.048 0
Ticari Borçlar
201.477.792 244.155.147
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
201.477.792 244.155.147
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
139.412.176 271.062.563
Diğer Borçlar
34.518.087 53.945.913
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 30.105.091 25.936.377
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.412.996 28.009.536
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
185.663.076 59.939.590
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
185.663.076 59.939.590
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
55.895 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
15.429.708 16.735.430
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.188.919 2.040.842
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 13.240.789 14.694.588
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
64.472.051 24.150.936
ARA TOPLAM
1.320.303.460 1.289.689.681
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.320.303.460 1.289.689.681
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 415.393.521 269.611.594
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
415.393.521 269.611.594
Banka Kredileri
393.015.233 269.611.594
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22.378.288 0
Ticari Borçlar
14.169.700 19.587.905
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
14.169.700 19.587.905
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
56.795.053 66.805.483
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
51.261.052 59.445.968
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
51.261.052 59.445.968
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.110.056 1.993.556
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.110.056 1.993.556
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
229.582 421.175
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
539.958.964 417.865.681
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.860.262.424 1.707.555.362
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-197.131.836 -273.215.151
Ödenmiş Sermaye
10 540.000.000 540.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 3.827.679 3.827.679
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
437.030.587 437.030.587
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.270.329 -1.474.330
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 21.246.627 21.246.627
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.273.845.714 -1.304.376.989
Net Dönem Karı veya Zararı
75.879.314 30.531.275
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-55.196 -33.122
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-197.187.032 -273.248.273
TOPLAM KAYNAKLAR
1.663.075.392 1.434.307.089


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2019 - 30.11.2019 Önceki Dönem 01.06.2018 - 30.11.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.09.2019 - 30.11.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.09.2018 - 30.11.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 503.702.125 495.672.433 292.925.801 235.132.064
Satışların Maliyeti
11 -372.101.847 -339.936.156 -248.030.495 -190.242.029
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
131.600.278 155.736.277 44.895.306 44.890.035
BRÜT KAR (ZARAR)
131.600.278 155.736.277 44.895.306 44.890.035
Genel Yönetim Giderleri
-17.311.181 -11.264.199 -8.815.319 -6.469.918
Pazarlama Giderleri
-20.422.532 -13.237.512 -12.371.900 -6.535.170
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15.041.871 5.039.977 999.599 3.849.885
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-7.636.266 -41.940.694 -2.668.636 42.809.553
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
101.272.170 94.333.849 22.039.050 78.544.385
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -70.000 0 -70.000
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
101.272.170 94.263.849 22.039.050 78.474.385
Finansman Gelirleri
101.209.117 48.965.386 49.509.049 29.580.543
Finansman Giderleri
-127.429.031 -141.304.598 -75.643.896 12.674.550
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
75.052.256 1.924.637 -4.095.797 120.729.478
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
804.984 -2.414.434 360.372 -1.588.358
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-55.895 -1.650.845 47.262 -1.650.845
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
860.879 -763.589 313.110 62.487
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
75.857.240 -489.797 -3.735.425 119.141.120
DÖNEM KARI (ZARARI)
75.857.240 -489.797 -3.735.425 119.141.120
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-22.074 -13.878 -614 -630
Ana Ortaklık Payları
75.879.314 -475.919 -3.734.811 119.141.750
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 12 0,00140000 -0,00000910 -0,00006918 0,00220000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
204.001 -386.617 -208.227 -400.741
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
204.001 -386.617 -208.227 -400.741
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
76.061.241 -876.414 -3.943.652 118.740.379
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-22.074 -13.878 -614 -630
Ana Ortaklık Payları
76.083.315 -862.536 -3.943.038 118.741.009http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813646


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.302 Değişim: -2,01% Hacim : 17.379 Mio.TL Son veri saati : 14:39
Düşük 1.302 30.11.2020 Yüksek 1.317
Açılış: 1.314
7,7850 Değişim: -0,37%
Düşük 7,7547 30.11.2020 Yüksek 7,8635
Açılış: 7,8137
9,3377 Değişim: -0,15%
Düşük 9,2976 30.11.2020 Yüksek 9,4206
Açılış: 9,3516
443,51 Değişim: -1,34%
Düşük 440,93 30.11.2020 Yüksek 454,03
Açılış: 449,55
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.