KAP ***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 - 18:39

***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
71.622 40.232 33.074 13.129
Satışların Maliyeti
-55.777 -39.607 -25.216 -14.032
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.845 625 7.858 -903
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
158.642 100.789 74.375 30.008
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
12.132 6.644 5.120 2.509
Kambiyo Gelirleri
26.275 7.395 19.975 2.302
Faiz Gelirleri
90.533 73.239 33.958 22.326
Türev Finansal İşlemlerden Kazanç
27.773 10.732 14.995 2.788
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
1.929 2.779 327 83
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-82.981 -48.434 -41.329 -17.179
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
-1.179 -688 -439 -278
Kambiyo Giderleri
-38.722 -7.262 -25.460 -2.594
Faiz Giderleri
-33.904 -24.733 -10.361 -9.563
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-6.759 -14.317 -3.403 -3.812
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
-2.417 -1.434 -1.666 -932
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
75.661 52.355 33.046 12.829
BRÜT KAR (ZARAR)
91.506 52.980 40.904 11.926
Genel Yönetim Giderleri
-32.388 -23.331 -8.794 -7.531
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
52.191 8.887 36.259 1.687
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-11.154 -7.372 -10.473 -878
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
100.155 31.164 57.896 5.204
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 356.696 5.679 221.077 5.007
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -285 0 1.316
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
456.851 36.558 278.973 11.527
Finansman Gelirleri
0 0 0 0
Finansman Giderleri
-44.662 -10.661 -25.485 -3.712
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
412.189 25.897 253.488 7.815
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-42.977 -6.836 -26.029 -1.369
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -24.278 -6.640 -11.678 -1.023
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -18.699 -196 -14.351 -346
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
369.212 19.061 227.459 6.446
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20 0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
369.212 19.061 227.459 6.446
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 -2.238 -1.525 -2.507 -822
Ana Ortaklık Payları
19 371.450 20.586 229.966 7.268
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 1,03200000 0,05600000 0,63900000 0,05600000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 1,03200000 0,05600000 0,63900000 0,05600000
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 450.000 85.986 -90.420 4.945 -375 -375 -375 54.988 9.769 9.769 64.757 115.274 127.079 91.051 218.130 848.297 25.357 873.654
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
450.000 85.986 -90.420 4.945 -375 -375 -375 54.988 9.769 9.769 64.757 115.274 127.079 91.051 218.130 848.297 25.357 873.654
Transferler
375 375 375 -5.130 95.806 -91.051 4.755 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-129 -129 -129 1.522 10.880 10.880 12.402 20.586 20.586 32.859 -1.281 31.578
Dönem Karı (Zararı)
20.586 20.586 20.586 -1.525 19.061
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-129 -129 -129 1.522 10.880 10.880 12.402 12.273 244 12.517
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
2.601 -2.601 2.601 2.601 2.601 2.601
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-765 3.023 3.023 2.258 -4.857 -2.599
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
19 450.000 85.986 -87.819 4.945 -765 -129 -129 -129 59.533 20.649 20.649 80.182 107.543 225.486 20.586 246.072 886.015 19.219 905.234
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 450.000 85.986 -91.018 4.945 -765 -66 -66 -66 69.468 22.361 22.361 91.829 110.742 222.287 56.776 279.063 930.716 20.766 951.482
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-22.361 -22.361 -22.361 24.044 24.044 1.683 1.683
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-22.361 -22.361 -22.361 24.044 24.044 1.683 1.683
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
450.000 85.986 -91.018 4.945 -765 -66 -66 -66 69.468 69.468 110.742 246.331 56.776 303.107 932.399 20.766 953.165
Transferler
765 66 66 66 1.779 31.482 -56.776 -25.294 -22.684 -22.684
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-90 -90 -90 133.705 133.705 371.450 371.450 505.065 9.491 514.556
Dönem Karı (Zararı)
371.450 371.450 371.450 -2.238 369.212
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-90 -90 -90 133.705 133.705 133.615 11.729 145.344
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-300 -300
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
450.000 85.986 -91.018 4.945 -90 -90 -90 203.173 203.173 112.521 277.813 371.450 649.263 1.414.780 29.957 1.444.737


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
278.912 12.230
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
202.270 126.299
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
71.622 40.232
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
102.884 76.167
Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri
27.764 9.900
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-103.282 -88.932
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
-42.431 -30.366
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
-33.372 -25.906
Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Çıkışları
-5.626 -14.449
Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.101 -15.381
Kira Ödemeleri
-3.752 -2.830
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
98.988 37.367
Alınan Faiz
-14.425 876
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -15.733 -7.064
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4,8,18 210.082 -18.949
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
42.018 31.920
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 26.522
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-13.317 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22 13
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22 13
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-76.288 -1.522
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -76.218 -1.478
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -70 -44
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20 79.216 5.685
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
20 0 0
Alınan Faiz
0 802
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
52.385 420
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
20 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
802 -43.511
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 0 -2.601
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 2.601
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19,27,28 0 2.601
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
138.452 260.990
Kredilerden Nakit Girişleri
5,8 138.452 260.990
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-123.907 -295.612
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5,8 -123.907 -295.612
Ödenen Temettüler
-300 0
Ödenen Faiz
-13.284 -8.808
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-159 -81
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
20 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
321.732 639
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-109.204 -2.317
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
212.528 -1.678
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
115.382 87.278
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26 327.910 85.600


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
369.212 19.061 227.459 6.446
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-98 -142 -63 -103
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-98 -142 -63 -103
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
145.442 12.659 94.329 5.932
Yabancı Para Çevrim Farkları
145.442 1.779 94.329 2.512
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
145.442 1.779 94.329 2.512
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 10.880 0 3.420
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
0 10.880 0 3.420
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
145.344 12.517 94.266 5.829
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
514.556 31.578 321.725 12.275
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
9.491 -1.281 6.175 -465
Ana Ortaklık Payları
505.065 32.859 315.550 12.740


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 333.731 127.191
Finansal Yatırımlar
5 767.094 499.976
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
0 499.976
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
767.094 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
767.094 0
Ticari Alacaklar
7 6.721 3.133
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6.721 3.133
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
8 378.609 536.091
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
1.119 1.303
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
377.490 534.788
Diğer Alacaklar
17 13.809 2.686
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13.809 2.686
Türev Araçlar
9 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
9 0
Stoklar
9 4.666 970
Peşin Ödenmiş Giderler
3.167 1.238
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.167 1.238
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 58 20
Diğer Dönen Varlıklar
18 1.790 1.393
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.790 1.393
ARA TOPLAM
1.509.654 1.172.698
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
20 76 53.626
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.509.730 1.226.324
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 12.364 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
12.364 0
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
5 377 377
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
8 228 3.183
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
228 3.183
Diğer Alacaklar
17 4 4
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4 4
Maddi Duran Varlıklar
11 675.414 370.206
Binalar
2 2
Tesis, Makine ve Cihazlar
55 24
Taşıtlar
672.738 346.386
Mobilya ve Demirbaşlar
1.101 1.221
Özel Maliyetler
909 994
Yapılmakta Olan Yatırımlar
0 20.983
Diğer Maddi Duran Varlıklar
609 596
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 259 261
Markalar
3 3
Lisanslar
256 258
Peşin Ödenmiş Giderler
4 2
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 2
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 2.128 2.240
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
690.778 376.273
TOPLAM VARLIKLAR
2.200.508 1.602.597
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 0 8.146
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 8.146
Banka Kredileri
0 8.146
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 91.915 23.080
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
91.915 23.080
Banka Kredileri
91.915 23.080
Ticari Borçlar
7 2.615 795
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.615 795
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
8 228.583 365.041
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
1 7.159
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
228.582 357.882
Diğer Borçlar
17 5.594 3.786
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11 2
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.583 3.784
Türev Araçlar
2.702 1.569
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
2.702 1.569
Ertelenmiş Gelirler
3.326 892
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
3.326 892
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 16.411 1.797
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.896 2.199
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.882 2.176
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 14 23
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 17 10
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 10
ARA TOPLAM
353.059 407.315
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
353.059 407.315
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 373.071 227.305
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
373.071 227.305
Banka Kredileri
373.071 227.305
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.217 2.745
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 3.217 2.745
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 26.424 13.750
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
402.712 243.800
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
755.771 651.115
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
19 1.414.780 930.716
Ödenmiş Sermaye
450.000 450.000
Sermaye Düzeltme Farkları
85.986 85.986
Geri Alınmış Paylar (-)
-91.018 -91.018
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
4.945 4.945
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
0 -765
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-90 -66
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-90 -66
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-90 -66
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
203.173 91.829
Yabancı Para Çevrim Farkları
203.173 69.468
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 22.361
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 22.361
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
112.521 110.742
Yasal Yedekler
21.503 19.724
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
91.018 91.018
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
277.813 222.287
Net Dönem Karı veya Zararı
371.450 56.776
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 29.957 20.766
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.444.737 951.482
TOPLAM KAYNAKLAR
2.200.508 1.602.597http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719024


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
97.149 Değişim: 1,84% Hacim : 6.174 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 95.271 23.08.2019 Yüksek 97.404
Açılış: 95.688
5,7590 Değişim: -0,19%
Düşük 5,7422 24.08.2019 Yüksek 5,7777
Açılış: 5,7701
6,4170 Değişim: 0,27%
Düşük 6,3647 24.08.2019 Yüksek 6,4390
Açılış: 6,3997
282,85 Değişim: 1,76%
Düşük 276,66 23.08.2019 Yüksek 283,85
Açılış: 277,95
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.