***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2018 - 23:57

***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
38.548 27.103 21.253 13.632
Satışların Maliyeti
-30.561 -25.575 -16.316 -12.985
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.987 1.528 4.937 647
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
84.267 70.781 46.869 19.470
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
7.012 4.135 3.445 2.040
Kambiyo Gelirleri
6.300 5.093 2.236 -2.920
Faiz Gelirleri
56.575 50.913 30.675 18.746
Türev Finansal İşlemlerden Kazanç
12.778 7.944 9.362 721
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
1.602 2.696 1.151 883
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-41.652 -31.255 -22.877 -6.338
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
-740 -410 -375 -241
Kambiyo Giderleri
-13.262 -4.668 -8.291 6.574
Faiz Giderleri
-23.543 -15.170 -12.328 -7.787
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-3.356 -10.505 -1.434 -4.749
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
-751 -502 -449 -135
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
42.615 39.526 23.992 13.132
BRÜT KAR (ZARAR)
50.602 41.054 28.929 13.779
Genel Yönetim Giderleri
-23.594 -15.800 -11.433 -7.999
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15.932 7.200 11.692 -8.098
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-681 -6.494 -657 2.994
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
42.259 25.960 28.531 676
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 135.619 672 73.731 -15.454
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -1.601 0 -1.601
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
177.878 25.031 102.262 -16.379
Finansman Gelirleri
0 0 0 -15
Finansman Giderleri
-19.177 -6.949 -13.297 -192
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
158.701 18.082 88.965 -16.586
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-16.948 -5.467 -7.812 72
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -12.600 -5.617 -4.485 -763
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -4.348 150 -3.327 835
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
141.753 12.615 81.153 -16.514
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20 0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
141.753 12.615 81.153 -16.514
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 269 -703 694 75
Ana Ortaklık Payları
19 141.484 13.318 80.459 -16.589
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,39300000 0,03700000 0,22300000 0,12600000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,39300000 0,03700000 0,22300000 0,12600000
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 450.000 85.986 -90.420 4.945 -375 -375 -375 54.988 9.769 9.769 64.757 115.274 127.079 91.051 218.130 848.297 25.357 873.654
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
450.000 85.986 -90.420 4.945 -375 -375 -375 54.988 9.769 9.769 64.757 115.274 127.079 91.051 218.130 848.297 25.357 873.654
Transferler
375 375 375 -5.130 95.806 -91.051 4.755
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-31 -31 -31 -628 7.460 7.460 6.832 13.318 13.318 20.119 -816 19.303
Dönem Karı (Zararı)
13.318 13.318 13.318 -703 12.615
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-31 -31 -31 -628 7.460 7.460 6.832 6.801 -113 6.688
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
2.601 -2.601 2.601 2.601 2.601 2.601
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-771 3.022 3.022 2.251 -4.852 -2.601
Dönem Sonu Bakiyeler
19 450.000 85.986 -87.819 4.945 -771 -31 -31 -31 57.382 17.229 17.229 74.611 107.543 225.486 13.318 238.804 873.268 19.689 892.957
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 450.000 85.986 -91.018 4.945 -765 -66 -66 -66 69.468 22.361 22.361 91.829 110.742 222.287 56.776 279.063 930.716 20.766 951.482
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-22.361 -22.361 -22.361 24.044 24.044 1.683 1.683
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-22.361 -22.361 -22.361 24.044 24.044 1.683 1.683
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
450.000 85.986 -91.018 4.945 -765 -66 -66 -66 69.468 69.468 110.742 246.331 56.776 303.107 932.399 20.766 953.165
Transferler
765 66 66 66 1.779 53.843 -56.776 -2.933 -323 -323
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-34 -34 -34 48.065 48.065 141.484 141.484 189.515 3.316 192.831
Dönem Karı (Zararı)
141.484 141.484 141.484 269 141.753
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-34 -34 -34 48.065 48.065 48.031 3.047 51.078
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-300 -300
Dönem Sonu Bakiyeler
450.000 85.986 -91.018 4.945 -34 -34 -34 117.533 117.533 112.521 300.174 141.484 441.658 1.121.591 23.782 1.145.373


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
47.960 82.986
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
108.993 88.536
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
38.548 27.103
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
57.667 52.986
Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri
12.778 8.447
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-68.970 -59.193
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
-26.915 -19.325
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
-22.915 -17.312
Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Çıkışları
-3.953 -10.038
Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.740 -10.642
Kira Ödemeleri
-2.447 -1.876
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
40.023 29.343
Alınan Faiz
3.908 993
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -9.124 -4.476
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4,8,18 13.153 57.126
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
18.871 2.105
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 973
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-71.880 -642
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -71.821 -598
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -59 -44
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20 79.216 1.211
Alınan Faiz
0 642
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11.513 -79
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
20 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.135 -79.105
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 0 -2.601
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 2.601
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19,27,28 0 2.601
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
271.750 183.521
Kredilerden Nakit Girişleri
5,8 271.750 183.521
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-236.531 -255.272
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5,8 -236.531 -255.272
Ödenen Temettüler
-300 0
Ödenen Faiz
-7.699 -7.305
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-85 -49
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
20 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
93.966 5.986
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-39.526 -264
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
54.440 5.722
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
115.382 87.278
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26 169.822 93.000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
141.753 12.615 81.153 -16.514
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-35 -39 -38 -47
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-35 -39 -38 -47
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
51.113 6.727 48.573 -4.107
Yabancı Para Çevrim Farkları
51.113 -733 40.613 -7.293
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
51.113 -733 40.613 -7.293
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 7.460 7.960 3.186
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
0 7.460 -2.626 3.186
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0 10.586 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
51.078 6.688 48.535 -4.154
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
192.831 19.303 129.688 -20.668
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.316 -816 2.516 -981
Ana Ortaklık Payları
189.515 20.119 127.172 -19.687


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 179.616 127.191
Finansal Yatırımlar
5 597.189 499.976
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
499.976
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
597.189 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
597.189 0
Ticari Alacaklar
7 5.765 3.133
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5.765 3.133
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
8 566.303 536.091
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
796 1.303
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
565.507 534.788
Diğer Alacaklar
17 3.642 2.686
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.642 2.686
Stoklar
9 982 970
Peşin Ödenmiş Giderler
2.617 1.238
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.617 1.238
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 15 20
Diğer Dönen Varlıklar
18 1.652 1.393
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.652 1.393
ARA TOPLAM
1.357.781 1.172.698
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
20 76 53.626
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.357.857 1.226.324
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
5 377 377
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
8 157 3.183
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
157 3.183
Diğer Alacaklar
17 4 4
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4 4
Maddi Duran Varlıklar
11 518.782 370.206
Binalar
2 2
Tesis, Makine ve Cihazlar
22 24
Taşıtlar
516.054 346.386
Mobilya ve Demirbaşlar
1.111 1.221
Özel Maliyetler
984 994
Yapılmakta Olan Yatırımlar
0 20.983
Diğer Maddi Duran Varlıklar
609 596
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 277 261
Markalar
3 3
Lisanslar
274 258
Peşin Ödenmiş Giderler
5 2
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 2
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 2.626 2.240
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
522.228 376.273
TOPLAM VARLIKLAR
1.880.085 1.602.597
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 0 8.146
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 8.146
Banka Kredileri
0 8.146
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 75.461 23.080
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
75.461 23.080
Banka Kredileri
75.461 23.080
Ticari Borçlar
7 1.618 795
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.618 795
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
8 329.248 365.041
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
2.027 7.159
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
327.221 357.882
Diğer Borçlar
17 5.648 3.786
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 2
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.640 3.784
Türev Araçlar
972 1.569
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
972 1.569
Ertelenmiş Gelirler
1.565 892
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
1.565 892
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 6.390 1.797
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.263 2.199
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.249 2.176
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 14 23
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 13 10
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 10
ARA TOPLAM
422.178 407.315
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
422.178 407.315
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 290.901 227.305
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
290.901 227.305
Banka Kredileri
290.901 227.305
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.079 2.745
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 3.079 2.745
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 18.554 13.750
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
312.534 243.800
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
734.712 651.115
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
19 1.121.591 930.716
Ödenmiş Sermaye
450.000 450.000
Sermaye Düzeltme Farkları
85.986 85.986
Geri Alınmış Paylar (-)
-91.018 -91.018
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
4.945 4.945
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
0 -765
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-34 -66
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-34 -66
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-34 -66
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
117.533 91.829
Yabancı Para Çevrim Farkları
117.533 69.468
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 22.361
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 22.361
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
112.521 110.742
Yasal Yedekler
21.503 19.724
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
91.018 91.018
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
300.174 222.287
Net Dönem Karı veya Zararı
141.484 56.776
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 23.782 20.766
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.145.373 951.482
TOPLAM KAYNAKLAR
1.880.085 1.602.597http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704980


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.886 Değişim: -1,34% Hacim : 5.308 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 96.624 18.04.2019 Yüksek 97.912
Açılış: 97.912
5,8191 Değişim: 0,30%
Düşük 5,7880 19.04.2019 Yüksek 5,8233
Açılış: 5,8016
6,5460 Değişim: 0,22%
Düşük 6,5170 19.04.2019 Yüksek 6,5499
Açılış: 6,53175
238,75 Değişim: 0,35%
Düşük 237,47 19.04.2019 Yüksek 238,92
Açılış: 237,93

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.