***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 - 18:11

***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17.295 13.471
Satışların Maliyeti
-14.245 -12.590
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.050 881
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
37.398 51.311
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
3.567 2.095
Kambiyo Gelirleri
4.064 8.013
Faiz Gelirleri
25.900 32.167
Türev Finansal İşlemlerden Kazanç
3.416 7.223
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
451 1.813
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-18.775 -24.917
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
-365 -169
Kambiyo Giderleri
-4.971 -11.242
Faiz Giderleri
-11.215 -7.383
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-1.922 -5.756
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
-302 -367
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.623 26.394
BRÜT KAR (ZARAR)
21.673 27.275
Genel Yönetim Giderleri
-12.161 -7.801
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4.240 15.298
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-24 -9.488
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.728 25.284
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
61.888 16.126
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
75.616 41.410
Finansman Gelirleri
0 15
Finansman Giderleri
-5.880 -6.757
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
69.736 34.668
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-9.136 -5.539
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -8.115 -4.854
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -1.021 -685
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
60.600 29.129
DÖNEM KARI (ZARARI)
60.600 29.129
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 -425 -778
Ana Ortaklık Payları
19 61.025 29.907
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 25 0,17000000 0,08200000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 25 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 25 0,17000000 0,08200000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 25 0,00000000 0,00000000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 450.000 85.986 -90.420 4.945 -375 -375 -375 54.988 9.769 9.769 64.757 115.274 127.079 91.051 218.130 848.297 25.357 873.654
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
450.000 85.986 -90.420 4.945 -375 -375 -375 54.988 9.769 9.769 64.757 115.274 127.079 91.051 218.130 848.297 25.357 873.654
Transferler
375 375 375 1.316 89.360 -91.051 -1.691
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11 11 11 5.614 4.274 4.274 9.888 29.907 29.907 39.806 165 39.971
Dönem Karı (Zararı)
29.907 29.907 29.907 -778 29.129
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
11 11 11 5.614 4.274 4.274 9.888 9.899 943 10.842
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
2.601 -2.601 2.601 2.601 2.601 2.601
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-795 3.021 3.021 2.226 -4.830 -2.604
Dönem Sonu Bakiyeler
19 450.000 85.986 -87.819 4.945 -795 11 11 11 63.623 14.043 14.043 77.666 113.989 219.040 29.907 248.947 892.930 20.692 913.622
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 450.000 85.986 -91.018 4.945 -765 -66 -66 -66 69.468 22.361 22.361 91.829 110.742 222.287 56.776 279.063 930.716 20.766 951.482
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
1.683 1.683 1.683 1.683
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
1.683 1.683 1.683 1.683
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
450.000 85.986 -91.018 4.945 -765 -66 -66 -66 69.468 22.361 22.361 91.829 110.742 223.970 56.776 280.746 932.399 20.766 953.165
Transferler
765 66 66 66 55.622 -56.776 -1.154 -323 -323
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2 2 2 9.276 -7.960 -7.960 1.316 61.025 61.025 62.343 800 63.143
Dönem Karı (Zararı)
61.025 61.025 61.025 -425 60.600
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2 2 2 9.276 -7.960 -7.960 1.316 1.318 1.225 2.543
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-300 -300
Dönem Sonu Bakiyeler
450.000 85.986 -91.018 4.945 2 2 2 78.744 14.401 14.401 93.145 110.742 279.592 61.025 340.617 994.419 21.266 1.015.685


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-54.652 46.010
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
47.502 55.271
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
17.295 13.471
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
27.394 34.136
Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri
2.813 7.664
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-33.713 -28.594
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
-14.063 -9.422
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
-9.689 -8.341
Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Çıkışları
-2.971 -4.894
Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.799 -4.998
Kira Ödemeleri
-1.191 -939
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
13.789 26.677
Alınan Faiz
480 360
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -200 -6.783
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4,8,18 -68.721 25.756
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
83.545 1.172
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 973
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.928 -386
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -9.876 -346
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -52 -40
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20 79.216 220
Alınan Faiz
0 335
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
14.257 30
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.566 -37.098
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 0 -2.601
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.601
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19,27,28 0 2.601
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
233.888 254.283
Kredilerden Nakit Girişleri
5,8 233.888 254.283
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-232.258 -287.514
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5,8 -232.258 -287.514
Ödenen Temettüler
-300 0
Ödenen Faiz
-2.871 -3.846
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-25 -21
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
27.327 10.084
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-6.487 481
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.840 10.565
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
115.382 87.278
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26 136.222 97.843


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
60.600 29.129
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3 8
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3 8
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.540 10.834
Yabancı Para Çevrim Farkları
10.500 6.560
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
10.500 6.560
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-7.960 4.274
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
2.626 4.274
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
-10.586 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.543 10.842
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
63.143 39.971
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
800 165
Ana Ortaklık Payları
62.343 39.806


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 146.802 127.191
Finansal Yatırımlar
5 513.592 499.976
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
512.075 499.976
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.517 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
1.517 0
Ticari Alacaklar
7 5.401 3.133
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5.401 3.133
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
8 639.811 536.091
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
985 1.303
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
638.826 534.788
Diğer Alacaklar
17 5.605 2.686
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.605 2.686
Türev Araçlar
603 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
603 0
Stoklar
9 1.845 970
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.684 1.238
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.684 1.238
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 27 20
Diğer Dönen Varlıklar
18 1.502 1.393
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.502 1.393
ARA TOPLAM
1.316.872 1.172.698
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
20 76 53.626
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.316.948 1.226.324
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
5 377 377
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
8 139 3.183
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
139 3.183
Diğer Alacaklar
17 4 4
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4 4
Maddi Duran Varlıklar
11 392.393 370.206
Binalar
2 2
Tesis, Makine ve Cihazlar
21 24
Taşıtlar
357.897 346.386
Mobilya ve Demirbaşlar
1.115 1.221
Özel Maliyetler
920 994
Yapılmakta Olan Yatırımlar
31.829 20.983
Diğer Maddi Duran Varlıklar
609 596
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 292 261
Markalar
3 3
Lisanslar
289 258
Peşin Ödenmiş Giderler
5 2
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 2
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 2.065 2.240
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
395.275 376.273
TOPLAM VARLIKLAR
1.712.223 1.602.597
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 4.417 8.146
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.417 8.146
Banka Kredileri
4.417 8.146
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 55.084 23.080
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
55.084 23.080
Banka Kredileri
55.084 23.080
Ticari Borçlar
7 717 795
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
717 795
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
8 393.758 365.041
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
12.030 7.159
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
381.728 357.882
Diğer Borçlar
17 8.511 3.786
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9 2
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.502 3.784
Türev Araçlar
520 1.569
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
520 1.569
Ertelenmiş Gelirler
882 892
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
882 892
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 8.745 1.797
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.724 2.199
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.710 2.176
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 14 23
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 10 10
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 10
ARA TOPLAM
474.368 407.315
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
474.368 407.315
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 206.591 227.305
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
206.591 227.305
Banka Kredileri
206.591 227.305
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.809 2.745
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 2.809 2.745
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 12.770 13.750
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
222.170 243.800
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
696.538 651.115
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
19 994.419 930.716
Ödenmiş Sermaye
450.000 450.000
Sermaye Düzeltme Farkları
85.986 85.986
Geri Alınmış Paylar (-)
-91.018 -91.018
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
4.945 4.945
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
0 -765
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2 -66
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2 -66
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2 -66
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
93.145 91.829
Yabancı Para Çevrim Farkları
78.744 69.468
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
14.401 22.361
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
14.401 22.361
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
110.742 110.742
Yasal Yedekler
19.724 19.724
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
91.018 91.018
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
279.592 222.287
Net Dönem Karı veya Zararı
61.025 56.776
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 21.266 20.766
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.015.685 951.482
TOPLAM KAYNAKLAR
1.712.223 1.602.597http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682761


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
102.715 Değişim: 0,57% Hacim : 6.940 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 101.187 15.02.2019 Yüksek 102.978
Açılış: 102.071
5,2891 Değişim: 0,19%
Düşük 5,2703 18.02.2019 Yüksek 5,2891
Açılış: 5,27905
5,9771 Değişim: 0,21%
Düşük 5,9550 18.02.2019 Yüksek 5,9771
Açılış: 5,9646
224,73 Değişim: 0,23%
Düşük 223,94 18.02.2019 Yüksek 224,74
Açılış: 224,23

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.