KAP ***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2018 - 18:12
2 1 0
Faiz Gelirleri
25 40 7 16 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
25 4 2 3 2
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-1.071 -144 -711 -62
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
25 -1.071 -144 -711 -62
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-1.025 -133 -691 -60
BRÜT KAR (ZARAR)
9.559 499 3.178 -956
Genel Yönetim Giderleri
26 -3.597 -3.258 -1.065 -1.076
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 10.493 1.346 9.542 186
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -1.632 -656 -1.177 -28
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.823 -2.069 10.478 -1.874
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 15.054 0 26 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 -726 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
29.151 -2.069 10.504 -1.874
Finansman Giderleri
30 -54.339 -11.503 -30.540 -4.385
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-25.188 -13.572 -20.036 -6.259
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
7.632 640 4.092 370
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 7.989 236 5.075 204
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 -357 404 -983 166
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-17.556 -12.932 -15.944 -5.889
DÖNEM KARI (ZARARI)
-17.556 -12.932 -15.944 -5.889
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-17.556 -12.932 -15.944 -5.889
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 32 -0,35600000 -0,26300000 -0,32300000 -0,11900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.181 24.085 -2.601 -140 -12.181 -31 67.949 14.679 -19.256 -28.345 96.340 96.340
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
52.181 24.085 -2.601 -140 -12.181 -31 67.949 14.679 -19.256 -28.345 96.340 96.340
Transferler
3.857 -32.202 28.345 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2 1.452 -31 -12.932 -11.513 -11.513
Dönem Karı (Zararı)
-12.932 -12.932 -12.932
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2 1.452 -31 1.419 1.419
Dönem Sonu Bakiyeler
23 52.181 24.085 -2.601 -140 -12.181 -33 69.401 18.536 -51.489 -12.932 84.827 84.827
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23 52.181 24.085 -2.601 -140 -12.181 -25 79.382 18.536 -51.489 -15.539 92.209 92.209
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
52.181 24.085 -2.601 -140 -12.181 -25 79.382 18.536 -51.489 -15.539 92.209 92.209
Transferler
-15.539 15.539 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4 66.703 -25 -17.556 49.126 49.126
Dönem Karı (Zararı)
-17.556 -17.556 -17.556
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4 66.703 -25 66.682 66.682
Dönem Sonu Bakiyeler
23 52.181 24.085 -2.601 -140 -12.181 -21 146.085 18.536 -67.053 -17.556 141.335 141.335


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
34.647 14.352
Dönem Karı (Zararı)
-17.556 -12.932
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-17.556 -12.932
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-8.372 18.465
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15 18.636 13.355
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
284 194
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
288 196
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-4 -2
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
12.224 7.008
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-378 -107
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12.602 7.115
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-31.884 -1.452
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-7.632 -640
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
61.395 10.415
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.371 94
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.371 94
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-11 148
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-156 43
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-156 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 43
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -2.073 -559
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -986 -523
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.163 397
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2 1
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.161 396
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
-40 -215
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-32 19
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-32 19
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
791 359
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
64.110 10.652
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-5.622 -338
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
69.732 10.990
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
35.467 15.948
Alınan Faiz
378 107
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-244 -120
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-954 -1.583
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
18.396 -809
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
27.106 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.770 -809
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.770 -809
Alınan Temettüler
29 60 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-64.243 -14.885
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.093 57.645
Kredilerden Nakit Girişleri
14.093 57.645
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-68.043 -66.389
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-68.043 -66.389
Ödenen Faiz
-10.293 -6.141
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.200 -1.342
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
9.454 151
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.746 -1.191
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25.740 15.550
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.5 (o) 23.994 14.359


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-17.556 -12.932 -15.944 -5.889
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-21 -33 -19 1
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-21 -33 -19 1
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
66.703 1.452 49.381 2.059
Yabancı Para Çevrim Farkları
23 66.703 1.452 49.381 2.059
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
66.703 1.452 49.381 2.059
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
66.682 1.419 49.362 2.060
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
49.126 -11.513 33.418 -3.829
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
49.126 -11.513 33.418 -3.829


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 25.568 27.634
Ticari Alacaklar
7 4.494 3.123
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.1 4.494 3.123
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
8 32 21
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
8.1 32 21
Diğer Alacaklar
9 158 2
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 156 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.1 2 2
Stoklar
10 3.043 970
Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.886 900
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.886 900
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 58 5
Diğer Dönen Varlıklar
22 827 598
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
6 130 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22 697 598
ARA TOPLAM
36.066 33.253
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
13 76 76
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
36.142 33.329
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
5 962 962
Maddi Duran Varlıklar
14 411.886 346.102
Taşıtlar
411.851 346.072
Mobilya ve Demirbaşlar
35 30
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 828 1.180
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
413.676 348.244
TOPLAM VARLIKLAR
449.818 381.573
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 12.160 8.146
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 12.160 0
Banka Kredileri
16.2 12.160 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
16.2 0 8.146
Banka Kredileri
16.2 0 8.146
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 86.529 23.080
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16.2 7.361
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.734 Değişim: -0,87% Hacim : 6.502 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 95.731 16.08.2019 Yüksek 97.572
Açılış: 97.199
5,5795 Değişim: 0,24%
Düşük 5,5297 17.08.2019 Yüksek 5,5873
Açılış: 5,5664
6,1893 Değişim: -0,08%
Düşük 6,1374 17.08.2019 Yüksek 6,2013
Açılış: 6,1941
271,49 Değişim: -0,43%
Düşük 268,58 16.08.2019 Yüksek 273,63
Açılış: 272,67

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.