KAP ***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

28.01.2020 - 20:32
KAP ***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
32.000.000 -103.528 585.595 1.313.140 2.119.360 35.914.567 35.914.567
Transferler
105.968 2.013.392 -2.119.360 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-29.681 2.321.853 2.292.172 2.292.172
Kar Payları
12 1.500.000 -1.998.000 -498.000 -498.000
Dönem Sonu Bakiyeler
33.500.000 -133.209 691.563 1.328.532 2.321.853 37.708.739 37.708.739
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
33.500.000 -133.209 691.563 1.328.532 2.321.853 37.708.739 37.708.739
Transferler
116.093 2.205.760 -2.321.853 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-22.608 3.638.883 3.616.275 3.616.275
Kar Payları
12 1.500.000 -2.203.250 -703.250 -703.250
Dönem Sonu Bakiyeler
35.000.000 -155.817 807.656 1.331.042 3.638.883 40.621.764 40.621.764


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.641.410 7.652.704
Dönem Karı (Zararı)
3.638.883 2.321.853
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.043.936 572.960
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 388.003 26.312
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
188.784 56.722
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13 -3.735.997 -407.562
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.115.274 897.488
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.050.835 2.141.477
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
11.437.519 3.327.472
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.544.743 455.775
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.356.044 -1.263.253
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
31.439 -378.517
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-229.424 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.645.782 5.036.290
Alınan Temettüler
13 259.631 418.974
Alınan Faiz
13 3.735.997 2.197.440
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-35.612 -38.429
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8-9 -35.612 -38.429
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-703.250 -498.000
Ödenen Temettüler
12 -703.250 -498.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.902.548 7.116.275
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.902.548 7.116.275
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 11.113.868 3.997.593
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 20.016.416 11.113.868


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 20.014.349 11.517.386
Finansal Yatırımlar
4 11.863.207 24.389.013
Ticari Alacaklar
5 8.545.141 398
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 641 323
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.544.500 75
Diğer Alacaklar
6 820.656 2.172.515
Peşin Ödenmiş Giderler
7 22.289 20.784
Diğer Dönen Varlıklar
7 32.566 27.057
ARA TOPLAM
41.298.208 38.127.153
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
41.298.208 38.127.153
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
8 55.091 47.727
Kullanım Hakkı Varlıkları
1.200.900 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 28.635 31.231
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.284.626 78.958
TOPLAM VARLIKLAR
42.582.834 38.206.111
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 109.392 88.883
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 56.226 48.114
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
53.166 40.769
Diğer Borçlar
6 130.750 92.252
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 7
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
130.742 92.245
Türev Araçlar
5.600 21.970
Kısa Vadeli Karşılıklar
68.010 45.194
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 68.010 45.194
ARA TOPLAM
313.752 248.299
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
313.752 248.299
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.328.634 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
730.217 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
730.217 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
598.417 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
598.417 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
318.684 249.073
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 318.684 249.073
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.647.318 249.073
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.961.070 497.372
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
40.621.764 37.708.739
Ödenmiş Sermaye
12 35.000.000 33.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-155.817 -133.209
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-155.817 -133.209
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 807.656 691.563
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.331.042 1.328.532
Net Dönem Karı veya Zararı
3.638.883 2.321.853
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
40.621.764 37.708.739
TOPLAM KAYNAKLAR
42.582.834 38.206.111


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 40.959.720 28.591.495
Satışların Maliyeti
13 -32.730.805 -22.763.944
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.228.915 5.827.551
BRÜT KAR (ZARAR)
8.228.915 5.827.551
Genel Yönetim Giderleri
14 -4.220.486 -3.491.743
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 32.117 23.342
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -208.174 -37.297
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.832.372 2.321.853
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.832.372 2.321.853
Finansman Giderleri
-193.489 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.638.883 2.321.853
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.638.883 2.321.853
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.638.883 2.321.853
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.638.883 2.321.853
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,10396800 0,06633900
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-22.608 -29.681
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
11 -22.608 -29.681
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-22.608 -29.681
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.616.275 2.292.172
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.616.275 2.292.172http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814949


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.331 Değişim: 0,02% Hacim : 6.457 Mio.TL Son veri saati : 11:25
Düşük 1.326 04.12.2020 Yüksek 1.338
Açılış: 1.332
7,7996 Değişim: 0,36%
Düşük 7,7649 04.12.2020 Yüksek 7,8441
Açılış: 7,7718
9,4877 Değişim: 0,43%
Düşük 9,4232 04.12.2020 Yüksek 9,5376
Açılış: 9,4469
462,20 Değişim: 0,41%
Düşük 459,68 04.12.2020 Yüksek 464,40
Açılış: 460,31
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.