KAP ***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

30.01.2020 - 12:03
KAP ***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

***GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.327.648 6.131.677 -862.550 2.177.091 52.387.655 49.885.512 118.047.033 34.724.728 152.771.761
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2.3 -75.380 -75.380 -75.380
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
8.327.648 6.131.677 -862.550 2.177.091 52.312.275 49.885.512 117.971.653 34.724.728 152.696.381
Transferler
3.829 49.881.683 -49.885.512 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-133.186 60.655.029 60.521.843 2.209.352 62.731.195
Dönem Karı (Zararı)
60.655.029 60.655.029 2.237.961 62.892.990
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-133.186 -133.186 -28.609 -161.795
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-483.199 -483.199
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-321 1.811 46.699 48.189 -109.569 -61.380
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 8.327.648 6.131.677 -996.057 2.182.731 102.240.657 60.655.029 178.541.685 36.341.312 214.882.997
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.327.648 6.131.677 -996.057 2.182.731 102.240.657 60.655.029 178.541.685 36.341.312 214.882.997
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
4.195 60.650.834 -60.655.029 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
90.978 143.961.514 144.052.492 3.485.615 147.538.107
Dönem Karı (Zararı)
143.961.514 143.961.514 3.507.405 147.468.919
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
90.978 90.978 -21.790 69.188
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-679.647 -679.647
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 8.327.648 6.131.677 -905.079 2.186.926 162.891.491 143.961.514 322.594.177 39.147.280 361.741.457


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tabl 147.468.919 62.892.990
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
56.513.760 40.045.692
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 12.858.086 6.236.685
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
26.885.781 32.158.032
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 25.216.159 31.861.522
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.669.622 296.510
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-2.031.632 -2.257.164
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-15.582.029 -6.401.944
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-24.240.911 -11.823.340
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 8.658.882 5.421.396
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-3.453.670 -4.777.477
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.055.068 -2.320.599
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
2.086.999 -2.264.308
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-4.142.067 -56.291
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 39.916.903 17.408.159
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 -24.611 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-167.825.001 -37.617.014
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-125.319.213 -4.127.023
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.490.964 6.732.484
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-193.423.642 -119.889.253
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.142.588 -536.449
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.877.565 -231.092
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
157.396.260 80.437.678
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.595 -3.359
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-7.595 -3.359
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
36.157.678 65.321.668
Alınan Faiz
23.845.574 11.462.375
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-998.230 -1.677.254
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-29.441.713 -15.872.572
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-21.258.378 -22.364.650
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.681.191 -5.514.675
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
50.001 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
50.001 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -5.762.824 -7.710.459
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.215.207 -5.949.841
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.547.617 -1.760.618
Alınan Temettüler
2.031.632 2.257.164
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-61.380
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.805.355 -5.816.655
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.249.126 87.940
Kredilerden Nakit Girişleri
3.249.126 87.940
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.013.602 0
Ödenen Temettüler
14 -679.647 -483.199
Ödenen Faiz
-4.361.232 -5.421.396
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.181.615 25.538.237
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.697.554 4.777.477
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.484.061 30.315.714
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
102.000.815 71.685.101
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
99.516.754 102.000.815


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 98.812.744 102.222.128
Finansal Yatırımlar
6 213.844.758 84.383.477
Ticari Alacaklar
7 11.284.545 174.952
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 641 323
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11.283.904 174.629
Diğer Alacaklar
8 342.129.490 148.705.847
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22 84.651.211 100.724.488
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
257.478.279 47.981.359
Türev Araçlar
5.147.913 6.263.994
Peşin Ödenmiş Giderler
9 727.237 1.869.825
Diğer Dönen Varlıklar
9 34.652 27.057
ARA TOPLAM
671.981.339 343.647.280
Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
671.981.339 343.647.280
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 296.641 296.641
Maddi Duran Varlıklar
10 9.335.555 10.916.341
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.3 18.772.253 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 4.564.400 4.031.139
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 3.541.022 2.846.539
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
36.509.871 18.090.660
TOPLAM VARLIKLAR
708.491.210 361.737.940
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.574.577 87.940
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 3.574.577 87.940
Banka Kredileri
22,23 3.337.066 87.940
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22 237.511 0
Ticari Borçlar
7 4.899.587 2.022.022
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 79.936 94.014
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.819.651 1.928.008
Diğer Borçlar
8 276.312.320 118.916.060
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22 192.270.716 75.541.876
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
84.041.604 43.374.184
Türev Araçlar
3.230.061 2.259.143
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 15.511.825 4.319.202
Kısa Vadeli Karşılıklar
17.777.027 14.698.626
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 15.250.396 13.139.585
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12.2 2.526.631 1.559.041
ARA TOPLAM
321.305.397 142.302.993
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
321.305.397 142.302.993
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
20.135.802 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
11.960.942 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22 11.960.942 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.174.860 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8.174.860 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.308.554 4.551.950
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 5.308.554 4.551.950
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.444.356 4.551.950
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
346.749.753 146.854.943
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
322.594.177 178.541.685
Ödenmiş Sermaye
14 8.327.648 8.327.648
Sermaye Düzeltme Farkları
6.131.677 6.131.677
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 -905.079 -996.057
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-905.079 -996.057
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -905.079 -996.057
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 2.186.926 2.182.731
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 162.891.491 102.240.657
Net Dönem Karı veya Zararı
143.961.514 60.655.029
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
39.147.280 36.341.312
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
361.741.457 214.882.997
TOPLAM KAYNAKLAR
708.491.210 361.737.940


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 5.647.559.802 5.006.306.033
Satışların Maliyeti
15 -5.359.192.703 -4.766.826.851
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
288.367.099 239.479.182
BRÜT KAR (ZARAR)
288.367.099 239.479.182
Genel Yönetim Giderleri
16 -5.453.663 -3.027.906
Pazarlama Giderleri
16 -164.198.138 -167.135.877
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 8.835.812 19.549.297
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -6.675.702 -30.527.464
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
120.875.408 58.337.232
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 2.056.243 2.257.164
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
122.931.651 60.594.396
Finansman Gelirleri
20 78.624.309 28.612.841
Finansman Giderleri
20 -14.170.138 -8.906.088
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
187.385.822 80.301.149
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-39.916.903 -17.408.159
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -40.634.336 -19.124.423
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 717.433 1.716.264
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
147.468.919 62.892.990
DÖNEM KARI (ZARARI)
147.468.919 62.892.990
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.507.405 2.237.961
Ana Ortaklık Payları
143.961.514 60.655.029
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
69.188 -161.795
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
69.188 -161.795
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
92.138 -194.824
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-22.950 33.029
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
69.188 -161.795
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
147.538.107 62.731.195
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.485.615 2.209.352
Ana Ortaklık Payları
144.052.492 60.521.843http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815410


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.334 Değişim: 0,68% Hacim : 3.575 Mio.TL Son veri saati : 10:24
Düşük 1.332 26.11.2020 Yüksek 1.337
Açılış: 1.335
7,9511 Değişim: -0,01%
Düşük 7,9057 26.11.2020 Yüksek 7,9672
Açılış: 7,9522
9,4966 Değişim: 0,16%
Düşük 9,4132 26.11.2020 Yüksek 9,5158
Açılış: 9,4816
463,27 Değişim: 0,28%
Düşük 460,11 26.11.2020 Yüksek 464,12
Açılış: 461,97
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.