KAP ***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 - 18:44

***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.200.000 95.258.943 6.877.797 40.119.465 857.223 3.649.544 114.077.443 8.785.363 276.825.778 25.666.105 302.491.883
Transferler
0 0 0 1.217.146 0 0 7.568.217 -8.785.363 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 74.813 641.702 0 1.324.197 2.040.712 1.036.046 3.076.758
Kar Payları
0 0 0 0 0 -4.261.588 0 -4.261.588 0 -4.261.588
Dönem Sonu Bakiyeler
7.200.000 95.258.943 6.877.797 41.336.611 932.036 4.291.246 117.384.072 1.324.197 274.604.902 26.702.151 301.307.053
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.200.000 52.443.655 6.877.797 1.086.768 4.385.289 39.824.242 169.346.155 8.860.929 290.024.835 17.740.802 307.765.637
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2-3 0 0 0 0 0 0 -5.001.150 0 -5.001.150 0 -5.001.150
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
7.200.000 52.443.655 6.877.797 1.086.768 4.385.289 39.824.242 164.345.005 8.860.929 285.023.685 17.740.802 302.764.487
Transferler
0 0 0 0 0 0 8.860.929 -8.860.929 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 87.161 3.853.537 0 0 -23.997.197 -20.056.499 -8.934.056 -28.990.555
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 907.961 907.961
Dönem Sonu Bakiyeler
7.200.000 52.443.655 6.877.797 1.173.929 8.238.826 39.824.242 173.205.934 -23.997.197 264.967.186 9.714.707 274.681.893


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-40.008.865 30.742.877
Dönem Karı (Zararı)
-32.931.253 2.360.243
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-32.931.253 2.360.243
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.252.409 22.628.229
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 13.392.420 13.171.553
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.264.742 2.168.674
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18a-18b 1.932.971 1.994.720
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.331.771 173.954
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.449.426 7.956.479
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-24.337.822 -8.981.350
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22.664.343 19.808.450
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
3.679.459 460.534
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-6.455.406 -3.331.155
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24b -9.934.100 -682.491
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler

Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-21.227 14.014
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-21.227 14.014
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-18.257.881 6.847.336
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.234.718 -39.510.662
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -30.906.645 -15.259.162
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 3.671.927 -24.251.500
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.161.541 -3.705.291
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 7.865.208 -5.001.301
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -703.667 1.296.010
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -20.748.177 -5.983.850
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 15.028.333 -20.354.320
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
34.064.480 52.893.020
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 66.640 -243.701
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 33.997.840 53.136.721
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 589.742 3.090.161
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-731.552 2.135.362
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.238.311 50.979
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
506.759 2.084.383
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
10.091.166 15.666.221
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.478.696 2.616.695
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-25.356.684 3.299.186
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-11.122.012 -682.491
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-47.936.725 31.835.808
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.371.961 -1.700.548
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
9.299.821 607.617
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
14.780.643 -3.732.797
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.557.179 -12.714.147
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -9.397.589 -12.640.883
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -159.590 -73.264
Alınan Faiz
24.337.822 8.981.350
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.653.196 -19.575.601
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
51.542.907 24.898.515
Kredilerden Nakit Girişleri
51.542.907 24.898.515
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -23.755.486
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -23.755.486
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 866.671 -910.180
Ödenen Faiz
-22.664.343 -19.808.450
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
907.961
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.424.974 7.434.479
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.424.974 7.434.479
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.647.758 3.666.694
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.072.732 11.101.173


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 9.072.732 3.647.758
Ticari Alacaklar
169.270.859 150.908.363
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25 65.940.696 39.549.981
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 103.330.163 111.358.382
Diğer Alacaklar
57.311.620 64.473.161
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
25 55.649.782 63.514.990
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.661.838 958.171
Stoklar
9 95.616.277 74.868.100
Peşin Ödenmiş Giderler
14 12.452.364 33.133.231
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 12.452.364 33.133.231
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
844.683 210.403
Diğer Dönen Varlıklar
15 40.279.582 14.922.898
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 40.279.582 14.922.898
ARA TOPLAM
384.848.117 342.163.914
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
384.848.117 342.163.914
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
10 20.089.597 15.959.464
Diğer Alacaklar
255.336 259.986
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
255.336 259.986
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 3.675.000 3.675.000
Maddi Duran Varlıklar
12 374.156.319 377.919.321
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.282.076 4.388.637
Şerefiye
363.448 363.448
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 3.918.628 4.025.189
Peşin Ödenmiş Giderler
14 6.374.325 721.791
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 6.374.325 721.791
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 41.201.903 30.039.306
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
450.034.556 432.963.505
TOPLAM VARLIKLAR
834.882.673 775.127.419
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 55.010.056 81.525.408
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 84.875.371 57.944.518
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
84.875.371 57.944.518
Banka Kredileri
6 84.477.351 57.522.870
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 398.020 421.648
Ticari Borçlar
139.762.607 112.153.533
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 172.780 106.140
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 139.589.827 112.047.393
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 4.181.274 3.591.532
Diğer Borçlar
2.347.226 3.078.778
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25 126.012 1.364.323
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.221.214 1.714.455
Ertelenmiş Gelirler
14 12.714.413 2.623.247
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
14 12.714.413 2.623.247
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.328.908 4.576.547
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18.a 3.504.801 2.832.186
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
4.824.107 1.744.361
ARA TOPLAM
307.219.855 265.493.563
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
307.219.855 265.493.563
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 243.353.016 191.358.940
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 243.353.016 191.358.940
Banka Kredileri
6 242.462.718 191.358.940
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 890.298 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.627.909 10.509.279
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18.b 9.627.909 9.761.304
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0 747.975
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
252.980.925 201.868.219
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
560.200.780 467.361.782
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
264.967.186 290.024.835
Ödenmiş Sermaye
19.a 7.200.000 7.200.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19.b 52.443.655 52.443.655
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.173.929 1.086.768
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.173.929 1.086.768
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.173.929 1.086.768
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.238.826 4.385.289
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
19.c 8.238.826 4.385.289
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
46.702.039 46.702.039
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
6.877.797 6.877.797
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
19.d 39.824.242 39.824.242
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
173.205.934 169.346.155
Net Dönem Karı veya Zararı
-23.997.197 8.860.929
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
9.714.707 17.740.802
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
274.681.893 307.765.637
TOPLAM KAYNAKLAR
834.882.673 775.127.419


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 434.919.333 271.342.057 138.498.553 90.536.588
Satışların Maliyeti
20 -296.971.678 -209.233.291 -89.010.889 -75.002.925
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
137.947.655 62.108.766 49.487.664 15.533.663
BRÜT KAR (ZARAR)
137.947.655 62.108.766 49.487.664 15.533.663
Genel Yönetim Giderleri
21 -19.168.227 -16.720.918 -6.610.470 -5.337.903
Pazarlama Giderleri
21 -43.599.381 -30.647.419 -14.125.714 -6.419.358
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30.816.918 9.628.414 13.119.324 1.083.616
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-34.422.067 -1.457.035 -27.571.513 -47.036
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
71.574.898 22.911.808 14.299.291 4.812.982
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 704.161 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
71.574.898 23.615.969 14.299.291 4.812.982
Finansman Gelirleri
38.715.161 27.421.511 17.625.974 4.889.361
Finansman Giderleri
-153.155.412 -49.359.728 -70.002.075 -12.892.197
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-42.865.353 1.677.752 -38.076.810 -3.189.854
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
9.934.100 682.491 7.967.719 1.465.514
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24.b 9.934.100 682.491 7.967.719 1.465.514
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-32.931.253 2.360.243 -30.109.091 -1.724.340
DÖNEM KARI (ZARARI)
-32.931.253 2.360.243 -30.109.091 -1.724.340
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-8.934.056 1.036.046 -6.054.219 -801.631
Ana Ortaklık Payları
-23.997.197 1.324.197 -24.054.872 -922.709
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Zarar) TL 23 -0,03333000 0,00180000 -0,03340000 -0,00130000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
87.160 74.813 735.020 541.450
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18.b 108.950 93.516 918.775 569.947
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-21.790 -18.703 -183.755 -28.497
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24.b -21.790 -18.703 -183.755 -28.497
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.853.537 641.702 3.198.849 -1.028.934
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
3.853.537 641.702 3.198.849 -1.028.934
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
3.853.537 641.702 3.198.849 -1.028.934
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.940.697 716.515 3.933.869 -487.484
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-28.990.556 3.076.758 -26.175.222 -2.211.824
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-8.934.056 1.036.046 -6.054.219 -801.631
Ana Ortaklık Payları
-20.056.500 2.040.712 -20.121.003 -1.410.193http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719071


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
100.237 Değişim: -0,10% Hacim : 8.763 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 99.933 20.09.2019 Yüksek 100.964
Açılış: 100.641
5,7396 Değişim: -0,06%
Düşük 5,7325 23.09.2019 Yüksek 5,7447
Açılış: 5,7428
6,3295 Değişim: -0,01%
Düşük 6,3098 23.09.2019 Yüksek 6,3392
Açılış: 6,3303
279,46 Değişim: -0,24%
Düşük 279,07 23.09.2019 Yüksek 280,17
Açılış: 280,12
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.