***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 - 19:58

***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.200.000 95.258.943 6.877.797 857.223 3.649.544 40.119.465 114.077.443 8.785.363 276.825.778 25.666.105 302.491.883
Transferler
8.785.363 -8.785.363
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-119.176 1.714.890 -4.355.074 -2.759.360 1.055.111 -1.704.249
Dönem Sonu Bakiyeler
7.200.000 95.258.943 6.877.797 738.047 5.364.434 40.119.465 122.862.806 -4.355.074 274.066.418 26.721.216 300.787.634
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.200.000 52.443.655 6.877.797 1.086.768 4.385.289 39.824.242 169.346.155 8.860.929 290.024.835 17.740.802 307.765.637
Transferler
8.860.929 -8.860.929
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-514.549 3.547.821 5.345.123 8.378.395 -498.177 7.880.218
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
907.961 907.961
Dönem Sonu Bakiyeler
7.200.000 52.443.655 6.877.797 572.219 7.933.110 39.824.242 178.207.084 5.345.123 298.403.230 18.150.586 316.553.816


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.253.465 10.605.832
Dönem Karı (Zararı)
4.846.946 -3.299.963
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.846.946 -3.299.963
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.691.654 11.461.064
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 4.575.559 4.237.362
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
107.033 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 107.033 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.120.363 1.952.350
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18a-18b 3.554.365 821.819
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
565.998 1.130.531
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
969.704 4.147.353
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -7.186.089 -1.642.972
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 9.220.579 6.602.178
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
2.962.057 508.926
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-4.026.843 -1.320.779
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
92.250 7.921.191
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
889.930 -291.973
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 10.632
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 0 10.632
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-2.063.185 -6.515.851
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
17.923.462 2.903.973
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
3.033.272 -984.795
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-48.682.540 -17.383.217
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -5.925.102 -5.824.785
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -42.757.438 -11.558.432
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.484.325 5.356.647
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -2.791.942 -304.382
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -692.383 5.661.029
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -1.840.447 -3.238.482
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 -31.079.068 -13.702.123
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
66.509.320 29.883.431
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 99.901 -319.898
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 66.409.419 30.203.329
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
751.035 47.137
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-791.604 1.830.966
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.288.331 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
496.727 1.830.966
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
29.783.823 6.202.808
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.723.996 -5.108.399
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
3.091.340 -5.362.469
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
632.656 254.070
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
31.462.062 11.065.074
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-498.415 -459.242
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-710.182 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
4.256.291 -2.848.674
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -4.491.646
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -4.491.646
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.929.798 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -2.866.132 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -63.666 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 0 0
Alınan Faiz
7.186.089 1.642.972
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.738.648 -7.797.711
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.995.617 0
Kredilerden Nakit Girişleri
3.995.617 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -939.291
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -939.291
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-421.647 -256.242
Ödenen Faiz
-9.220.579 -6.602.178
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
907.961 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
29.771.108 -40.553
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
29.771.108 -40.553
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.647.758 3.666.694
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
33.418.866 3.626.141


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 33.418.866 3.647.758
Ticari Alacaklar
194.760.582 150.908.363
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25 41.650.667 39.549.981
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 153.109.915 111.358.382
Diğer Alacaklar
67.957.486 64.473.161
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
25 66.306.932 63.514.990
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.650.554 958.171
Stoklar
9 76.708.547 74.868.100
Peşin Ödenmiş Giderler
14 63.324.177 33.133.231
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 63.324.177 33.133.231
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 30.656 210.403
Diğer Dönen Varlıklar
15 11.831.558 14.922.898
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 11.831.558 14.922.898
ARA TOPLAM
448.031.872 342.163.914
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
448.031.872 342.163.914
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
19.783.880 15.959.464
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
10 19.783.880 15.959.464
Diğer Alacaklar
259.986 259.986
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
259.986 259.986
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 3.675.000 3.675.000
Maddi Duran Varlıklar
12 376.205.431 377.919.321
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.364.516 4.388.637
Şerefiye
363.448 363.448
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 4.001.068 4.025.189
Peşin Ödenmiş Giderler
14 1.609.913 721.791
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 1.609.913 721.791
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 29.278.011 30.039.306
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
435.176.737 432.963.505
TOPLAM VARLIKLAR
883.208.609 775.127.419
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 72.153.857 81.525.408
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
65.858.777 57.944.518
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
65.858.777 57.944.518
Banka Kredileri
6 65.858.777 57.522.870
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 0 421.648
Ticari Borçlar
174.636.010 112.153.533
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 206.041 106.140
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 174.429.969 112.047.393
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 4.342.567 3.591.532
Diğer Borçlar
2.287.174 3.078.778
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25 75.992 1.364.323
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.211.182 1.714.455
Ertelenmiş Gelirler
14 32.407.070 2.623.247
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.223.283 4.576.547
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18.a 4.912.924 2.832.186
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.310.359 1.744.361
ARA TOPLAM
358.908.738 265.493.563
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
358.908.738 265.493.563
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 196.390.201 191.358.940
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.355.854 10.509.279
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18.b 10.607.879 9.761.304
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
747.975 747.975
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
207.746.055 201.868.219
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
566.654.793 467.361.782
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
298.403.230 290.024.835
Ödenmiş Sermaye
19.a 7.200.000 7.200.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19.b 52.443.655 52.443.655
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
572.219 1.086.768
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
572.219 1.086.768
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
572.219 1.086.768
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.933.110 4.385.289
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
19.c 7.933.110 4.385.289
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
46.702.039 46.702.039
Yasal Yedekler
19.d 39.824.242 39.824.242
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
6.877.797 6.877.797
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
178.207.084 169.346.155
Net Dönem Karı veya Zararı
5.345.123 8.860.929
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18.150.586 17.740.802
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
316.553.816 307.765.637
TOPLAM KAYNAKLAR
883.208.609 775.127.419


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 132.376.743 85.625.136
Satışların Maliyeti
20 -90.337.315 -65.554.026
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
42.039.428 20.071.110
BRÜT KAR (ZARAR)
42.039.428 20.071.110
Genel Yönetim Giderleri
21 -5.651.957 -4.896.627
Pazarlama Giderleri
21 -11.975.464 -11.972.275
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
6.021.330 6.877.607
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.409.843 -102.219
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
29.023.494 9.977.596
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 704.161
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
29.023.494 10.681.757
Finansman Gelirleri
10.808.641 14.530.881
Finansman Giderleri
-34.095.259 -28.804.574
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.736.876 -3.591.936
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-889.930 291.973
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24.b -889.930 291.973
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.846.946 -3.299.963
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.846.946 -3.299.963
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-498.177 1.055.111
Ana Ortaklık Payları
5.345.123 -4.355.074
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç-TL 23 0,00740000 0,00600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-514.549 -119.176
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-514.549 -119.176
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
18.b-27.b -514.549 -119.176
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.547.821 1.714.890
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
3.547.821 1.714.890
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
19.c 3.547.821 1.714.890
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.033.272 1.595.714
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.880.218 -1.704.249
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-498.177 1.055.111
Ana Ortaklık Payları
8.378.395 -2.759.360http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/683028


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
102.715 Değişim: 0,00% Hacim : 6.940 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 101.187 15.02.2019 Yüksek 102.978
Açılış: 102.071
5,2855 Değişim: 0,12%
Düşük 5,2703 18.02.2019 Yüksek 5,2927
Açılış: 5,27905
5,9811 Değişim: 0,28%
Düşük 5,9550 18.02.2019 Yüksek 5,9922
Açılış: 5,9646
224,90 Değişim: 0,30%
Düşük 223,94 18.02.2019 Yüksek 225,23
Açılış: 224,23

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.