KAP ***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2019 - 19:23
KAP ***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
325.888.410 34.659.630 -40.974.259 204.351.140 -2.593.851 14.497.128 513.285.903 -285.393.095 69.027.309 483.087.996 -329.154.218 986.682.093 608.113.398 1.594.795.491
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.533.569 -1.533.569 -1.533.569
Transferler
-24.702.769 -304.451.449 329.154.218
Dönem Karı (Zararı)
-50.970.924 -50.970.924 -7.047.286 -58.018.210
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.989 233.497.815 -92.381.151 141.119.653 49.505.720 190.625.373
Kar Payları
-31.556.156 -31.556.156
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-36.740.095 -2.195.995 38.936.090 -38.936.090 -38.936.090 -38.936.090
Dönem Sonu Bakiyeler
325.888.410 34.659.630 -77.714.354 -2.195.995 204.351.140 -2.590.862 14.497.128 746.783.718 -377.774.246 83.260.630 138.166.888 -50.970.924 1.036.361.163 619.015.676 1.655.376.839
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
325.888.410 34.659.630 -115.476.802 204.351.140 -2.811.155 -70.835.927 856.335.598 -416.886.094 118.703.224 107.840.389 -89.864.325 951.904.088 723.978.161 1.675.882.249
Transferler
-89.864.325 89.864.325 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-99.830.417 -99.830.417 -37.378.260 -137.208.677
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-275.489 78.408.672 -60.586.019 17.547.164 25.236.451 42.783.615
Kar Payları
-9.740.699 -9.740.699
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-23.680.592 23.680.592 -23.680.592 -23.680.592 -23.680.592
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
8.684.077 8.684.077 1.208.943 9.893.020
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
30.458.177 -30.332.700 90.132.799 90.258.276 -83.155.025 7.103.251
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
82.308.355 82.308.355 82.308.355
Dönem Sonu Bakiyeler
325.888.410 34.659.630 -139.157.394 204.351.140 -3.086.644 11.472.428 965.202.447 -507.804.813 142.383.816 93.112.348 -99.830.417 1.027.190.951 620.149.571 1.647.340.522


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
152.648.233 135.855.750
Dönem Karı (Zararı)
-137.208.677 -58.018.210
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-137.208.677 -58.018.210
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
308.501.734 274.912.512
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 178.915.585 125.862.107
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.582.456 997.569
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 2.050.432 1.532.224
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5.532.024 -534.655
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
105.147.564 76.968.989
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-30.829.691 -11.934.697
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
135.977.255 88.903.686
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
61.739.462 84.222.692
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
310.584 -847.553
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
310.584 -847.553
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
18 -16.640.145 -10.852.089
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 2.028.787 -11.636.606
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-93.860 -15.848
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-93.860 -15.848
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-36.519.418 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
6.030.719 10.213.251
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.177.673 -63.388.393
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-123.782.693 -34.688.286
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-81.936.021 -34.194.796
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-81.936.021 -34.194.796
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8.314.263 6.882.955
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
39.615.498 11.831.191
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
39.615.498 11.831.191
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
132.836.179 11.836.598
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11.751.987 3.721.802
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10.533.885 -46.712.619
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.844.575 17.934.762
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
4.283.892 5.105.087
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.560.683 12.829.675
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
174.470.730 153.505.909
Ödenen Faiz
-2.232.729 -2.017.367
Alınan Faiz
23 5.518.584 5.446.569
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
21 -856.941 -792.946
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-24.251.411 -20.286.415
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-239.786.694 -142.053.608
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-89.411.606 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
18 -13.132.500 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
787.979 497.033
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
787.979 497.033
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-79.503.710 -78.043.989
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -77.713.314 -76.944.076
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -1.790.396 -1.099.913
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-73.503.688 -19.647.714
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-73.503.688 -19.647.714
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
23.846.055 7.418.542
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-8.869.224 -52.277.480
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.147.164 66.693.887
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-23.680.592 -38.936.090
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
22 -23.680.592 -38.936.090
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
710.883.512 410.920.543
Kredilerden Nakit Girişleri
9 670.883.512 335.920.543
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
9 40.000.000 75.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-526.892.093 -207.122.265
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -432.092.093 -207.122.265
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
9 -94.800.000 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-27.609.499 -3.715.811
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -7.398.298 0
Ödenen Temettüler
-9.740.699 -31.556.156
Ödenen Faiz
9 -122.541.168 -57.754.740
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-11.168.327 -5.141.594
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-105.285.625 60.496.029
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
16.163.654 18.317.492
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-89.121.971 78.813.521
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 442.539.616 382.036.192
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 353.417.645 460.849.713


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 412.957.906 496.942.269
Finansal Yatırımlar
8 5.141.704 4.081.903
Ticari Alacaklar
249.745.247 143.598.112
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 249.745.247 143.598.112
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
262.584.061 130.289.640
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
6 2.169.567 1.632.427
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
11 260.414.494 128.657.213
Diğer Alacaklar
194.966.709 92.597.520
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 78.845.359 47.297.264
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
116.121.350 45.300.256
Stoklar
12 85.122.607 93.436.870
Peşin Ödenmiş Giderler
13 82.934.625 80.405.863
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
29 3.225.143 9.379.558
Diğer Dönen Varlıklar
73.255.718 52.609.225
ARA TOPLAM
1.369.933.720 1.103.340.960
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
31 862.751 862.751
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.370.796.471 1.104.203.711
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 82.333.373 68.589.210
Diğer Alacaklar
46.238.703 56.479.905
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 31.359.570 43.421.466
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
14.879.133 13.058.439
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
18 178.655.463 150.774.125
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 473.395.000 473.395.000
Maddi Duran Varlıklar
15 1.392.532.196 1.284.995.853
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 353.429.694 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.426.777.391 2.331.172.127
Şerefiye
17 96.448.905 89.785.343
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 2.330.328.486 2.241.386.784
Peşin Ödenmiş Giderler
13 33.759.747 34.663.436
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 144.994.274 127.171.309
Diğer Duran Varlıklar
17.499.663 16.547.558
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.149.615.504 4.543.788.523
TOPLAM VARLIKLAR
6.520.411.975 5.647.992.234
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 333.423.711 180.149.679
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 616.805.632 547.919.649
Ticari Borçlar
153.346.418 132.191.519
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 153.346.418 132.191.519
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
243.604.073 110.767.894
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
11 243.604.073 110.767.894
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 22.631.306 10.880.115
Diğer Borçlar
72.147.292 84.313.526
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 24.370.825 31.609.401
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
47.776.467 52.704.125
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18.138.447 8.740.776
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18.736.294 13.038.761
Kısa Vadeli Karşılıklar
21.465.453 14.399.322
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 5.577.326 4.545.173
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 15.888.127 9.854.149
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15.050.617 100.972.141
ARA TOPLAM
1.515.349.243 1.203.373.382
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.515.349.243 1.203.373.382
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 2.725.728.201 2.169.937.684
Diğer Borçlar
13.429.307 21.980.512
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13.429.307 21.980.512
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
18 695.345 650.132
Türev Araçlar
3.850.184 3.247.536
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.256.383 1.507.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
54.629.184 57.066.501
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 12.110.391 10.296.326
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
19 42.518.793 46.770.175
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 553.133.606 514.347.238
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.357.722.210 2.768.736.603
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.873.071.453 3.972.109.985
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.027.190.951 951.904.088
Ödenmiş Sermaye
22 325.888.410 325.888.410
Sermaye Düzeltme Farkları
22 34.659.630 34.659.630
Geri Alınmış Paylar (-)
22 -139.157.394 -115.476.802
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
22 204.351.140 204.351.140
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.385.784 -73.647.082
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.086.644 -2.811.155
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -3.086.644 -2.811.155
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
22 11.472.428 -70.835.927
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
457.397.634 439.449.504
Yabancı Para Çevrim Farkları
22 965.202.447 856.335.598
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
22 -507.804.813 -416.886.094
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 142.383.816 118.703.224
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22 93.112.348 107.840.389
Net Dönem Karı veya Zararı
22 -99.830.417 -89.864.325
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
620.149.571 723.978.161
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.647.340.522 1.675.882.249
TOPLAM KAYNAKLAR
6.520.411.975 5.647.992.234


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 611.554.300 435.921.647 364.892.856 288.953.836
Satışların Maliyeti
23 -462.378.456 -320.037.326 -253.727.363 -188.881.967
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
149.175.844 115.884.321 111.165.493 100.071.869
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
23 24.561.197 23.632.703 10.788.233 11.102.730
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
23 -2.570.384 -2.424.896 -1.392.819 -1.129.072
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
21.990.813 21.207.807 9.395.414 9.973.658
BRÜT KAR (ZARAR)
171.166.657 137.092.128 120.560.907 110.045.527
Genel Yönetim Giderleri
24 -106.670.064 -91.946.497 -55.679.507 -48.443.360
Pazarlama Giderleri
24 -44.893.925 -26.838.916 -27.565.290 -15.596.397
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
56.973.302 38.208.880 50.850.762 32.491.155
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-46.324.283 -24.173.344 -32.205.272 -16.945.957
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
30.251.687 32.342.251 55.961.600 61.550.968
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
857.142 724.068 240.653 409.234
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-5.453 -21.885 60.506 10.803
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
10 -1.534.107 -2.337.205 -1.366.795 -2.148.653
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
18 16.640.145 10.852.089 8.346.623 7.188.118
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
46.209.414 41.559.318 63.242.587 67.010.470
Finansman Gelirleri
26 48.678.805 49.603.656 18.752.414 40.705.717
Finansman Giderleri
27 -230.068.109 -160.817.790 -96.279.257 -94.062.711
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-135.179.890 -69.654.816 -14.284.256 13.653.476
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.028.787 11.636.606 -2.227.178 4.232.941
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -23.787.796 -15.206.239 -15.478.232 -10.831.231
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 21.759.009 26.842.845 13.251.054 15.064.172
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-137.208.677 -58.018.210 -16.511.434 17.886.417
DÖNEM KARI (ZARARI)
-137.208.677 -58.018.210 -16.511.434 17.886.417
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-37.378.260 -7.047.286 942.960 12.284.527
Ana Ortaklık Payları
28 -99.830.417 -50.970.924 -17.454.394 5.601.890
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 28 -0,42140000 -0,18410000 -0,07370000 0,02020000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 28 -0,42140000 -0,18410000 -0,07370000 0,02020000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-275.489 2.989 -43.648 35.638
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-275.489 2.989 -43.648 35.638
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
43.059.104 190.622.384 -75.644.713 104.423.136
Yabancı Para Çevrim Farkları
103.645.123 283.003.535 -50.032.730 161.815.610
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-60.586.019 -92.381.151 -25.611.983 -57.392.474
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
42.783.615 190.625.373 -75.688.361 104.458.774
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-94.425.062 132.607.163 -92.199.795 122.345.191
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-12.141.809 42.458.434 -26.547.198 103.980.517
Ana Ortaklık Payları
-82.283.253 90.148.729 -65.652.597 18.364.674http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783042


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.191 Değişim: -0,64% Hacim : 20.571 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.179 23.10.2020 Yüksek 1.205
Açılış: 1.200
7,9671 Değişim: 0,37%
Düşük 7,9310 24.10.2020 Yüksek 7,9771
Açılış: 7,9378
9,4492 Değişim: 0,61%
Düşük 9,3571 24.10.2020 Yüksek 9,4598
Açılış: 9,3915
486,95 Değişim: 0,20%
Düşük 484,84 23.10.2020 Yüksek 490,33
Açılış: 485,99
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.