KAP ***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2019 - 22:38

***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
193.500.000 34.659.630 -19.909.777 12.387.946 -3.546.219 14.497.128 536.253.298 -333.083.300 95.445.951 88.628.591 -129.904.135 488.929.113 423.678.683 912.607.796
Transferler
-129.904.135 129.904.135
Dönem Karı (Zararı)
-329.154.218 -329.154.218 -57.241.015 -386.395.233
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
952.368 146.504.433 -48.837.012 98.619.789 72.643.559 171.263.348
Sermaye Arttırımı
132.388.410 191.963.194 324.351.604 324.351.604
Kar Payları
2.657.056 -2.657.056 -21.510.386 -21.510.386
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-21.064.482 21.064.482 -21.064.482 -21.064.482 -21.064.482
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-169.471.828 96.527.217 -50.140.180 548.085.078 425.000.287 190.542.557 615.542.844
Dönem Sonu Bakiyeler
325.888.410 34.659.630 -40.974.259 204.351.140 -2.593.851 14.497.128 513.285.903 -285.393.095 69.027.309 483.087.996 -329.154.218 986.682.093 608.113.398 1.594.795.491
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
325.888.410 34.659.630 -40.974.259 204.351.140 -2.593.851 14.497.128 513.285.903 -285.393.095 69.027.309 483.087.996 -329.154.218 986.682.093 608.113.398 1.594.795.491
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.533.569 -1.533.569 -1.533.569
Transferler
-24.702.769 -304.451.449 329.154.218
Dönem Karı (Zararı)
-89.864.325 -89.864.325 25.902.066 -63.962.259
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-217.304 391.200.940 -162.749.560 228.234.076 138.907.657 367.141.733
Kar Payları
-93.856.973 -93.856.973
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-74.502.543 74.502.543 -74.502.543 -74.502.543 -74.502.543
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-3.024.700 -48.151.245 31.256.561 -123.859 5.239.954 -14.803.289 44.912.013 30.108.724
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-82.308.355 -82.308.355 -82.308.355
Dönem Sonu Bakiyeler
325.888.410 34.659.630 -115.476.802 204.351.140 -2.811.155 -70.835.927 856.335.598 -416.886.094 -70.835.927 118.703.224 107.840.389 -89.864.325 951.904.088 723.978.161 1.675.882.249


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
437.012.266 183.310.247
Dönem Karı (Zararı)
-63.962.259 -386.395.233
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-63.962.259 -386.395.233
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
560.921.639 566.662.945
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 290.458.006 206.796.473
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 50.968.072
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16-17 0 50.968.072
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-61.169.837 60.870.948
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 3.996.249 638.063
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 -58.769.127 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
27 -6.396.959 60.232.885
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
189.324.589 161.909.316
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-24.258.704 -26.454.659
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
213.583.293 188.363.975
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
0 0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
179.307.102 55.338.815
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
227.453 51.694.684
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
227.453 50.369.707
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 1.324.977
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
18 -27.598.541 -10.365.871
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-22.195.049 -17.579.890
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-409.937 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-409.937 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12.977.853 7.030.398
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-27.922.640 24.770.156
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-42.348.630 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-42.348.630 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-51.761.385 -26.672.711
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -21.023.515
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 12.872.498
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -33.896.013
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
5.556.973 883.759
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26.275.058 11.026.205
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
26.275.058 11.026.205
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
43.845.403 14.006.470
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.109.400 -236.753
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
70.702.432 3.346.363
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-81.301.891 43.440.338
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-38.697.702 20.314.128
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-42.604.189 23.126.210
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
469.036.740 205.037.868
Alınan Temettüler
0 45.606
Ödenen Faiz
-3.919.852 -3.692.758
Alınan Faiz
11.691.200 8.144.697
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
21 -1.645.791 -1.099.358
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-38.150.031 -25.125.808
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-267.002.241 427.424.291
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
30.108.722 615.542.844
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.241.831 8.004.736
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 1.133.485 8.004.176
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 108.346 560
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-233.806.443 -163.070.114
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -213.380.798 -153.786.901
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -20.425.645 -9.283.213
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.150.000 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -63.177.001 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-19.096.316 -40.054.706
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-19.096.316 -40.054.706
Alınan Faiz
18.194.981 16.528.853
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
681.985 -9.527.322
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-119.565.100 -401.533.586
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 324.351.604
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 324.351.604
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-74.502.543 -21.064.482
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
23 -74.502.543 -21.064.482
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
875.127.201 610.511.629
Kredilerden Nakit Girişleri
9 725.127.201 575.511.629
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
9 150.000.000 35.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-645.418.025 -1.102.823.241
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -550.418.025 -847.623.241
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
9 -95.000.000 -255.200.000
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
19.324.024 2.559.233
Ödenen Temettüler
-93.856.973 -21.510.386
Ödenen Faiz
-190.676.438 -176.760.476
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-9.562.346 -16.797.467
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
50.444.925 209.200.952
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
10.058.499 11.890.947
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
60.503.424 221.091.899
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 382.036.192 160.944.293
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 442.539.616 382.036.192


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 496.942.269 439.854.352
Finansal Yatırımlar
8 4.081.903 5.475.436
Ticari Alacaklar
143.598.112 122.423.797
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 143.598.112 122.423.797
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
126.242.639 82.795.427
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
6 1.632.427 9.946.600
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
12 124.610.212 72.848.827
Diğer Alacaklar
96.644.521 64.520.760
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 47.297.264 52.493.679
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 49.347.257 12.027.081
Stoklar
13 93.436.870 98.291.519
Peşin Ödenmiş Giderler
14 80.405.863 48.004.372
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
31 9.379.558 13.505.023
Diğer Dönen Varlıklar
22 52.609.225 44.084.251
ARA TOPLAM
1.103.340.960 918.954.937
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
35 862.751 862.751
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.104.203.711 919.817.688
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 68.589.210 5.402.985
Diğer Alacaklar
56.479.905 20.706.765
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 43.421.466 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13.058.439 20.706.765
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
18 150.774.125 93.185.897
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 473.395.000 379.707.100
Maddi Duran Varlıklar
16 1.284.995.853 930.235.293
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.331.172.127 1.871.096.261
Şerefiye
17 89.785.343 71.986.732
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 2.241.386.784 1.799.109.529
Peşin Ödenmiş Giderler
14 34.663.436 42.663.578
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 127.171.309 92.289.733
Diğer Duran Varlıklar
22 16.547.558 15.930.473
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.543.788.523 3.451.218.085
TOPLAM VARLIKLAR
5.647.992.234 4.371.035.773
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 180.149.679 90.497.822
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 547.919.649 360.453.745
Ticari Borçlar
132.191.519 105.916.461
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 132.191.519 105.916.461
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
110.767.894 66.922.491
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
12 110.767.894 66.922.491
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 10.880.115 9.770.715
Diğer Borçlar
84.313.526 35.172.598
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 31.609.401 595.597
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 52.704.125 34.577.001
Ertelenmiş Gelirler
14 8.740.776 22.631.498
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
31 13.038.761 8.363.820
Kısa Vadeli Karşılıklar
14.399.322 13.271.008
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 4.545.173 3.840.142
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 9.854.149 9.430.866
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 100.972.141 16.492.376
ARA TOPLAM
1.203.373.382 729.492.534
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.203.373.382 729.492.534
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 2.169.937.684 1.537.023.467
Diğer Borçlar
21.980.512 15.618.529
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
21.980.512 15.618.529
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
18 650.132 597.106
Türev Araçlar
3.247.536 2.719.553
Ertelenmiş Gelirler
1.507.000 1.393.611
Uzun Vadeli Karşılıklar
57.066.501 87.461.453
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 10.296.326 7.945.868
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
19 46.770.175 79.515.585
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 514.347.238 401.934.029
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.768.736.603 2.046.747.748
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.972.109.985 2.776.240.282
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
951.904.088 986.682.093
Ödenmiş Sermaye
23 325.888.410 325.888.410
Sermaye Düzeltme Farkları
23 34.659.630 34.659.630
Geri Alınmış Paylar (-)
23 -115.476.802 -40.974.259
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 204.351.140 204.351.140
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-73.647.082 11.903.277
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.811.155 -2.593.851
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -2.811.155 -2.593.851
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
23 -70.835.927 14.497.128
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
439.449.504 227.892.808
Yabancı Para Çevrim Farkları
23 856.335.598 513.285.903
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
23 -416.886.094 -285.393.095
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23 118.703.224 69.027.309
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 107.840.389 483.087.996
Net Dönem Karı veya Zararı
23 -89.864.325 -329.154.218
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
723.978.161 608.113.398
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.675.882.249 1.594.795.491
TOPLAM KAYNAKLAR
5.647.992.234 4.371.035.773


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 1.080.038.879 764.513.639
Satışların Maliyeti
24 -744.134.554 -559.621.717
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
335.904.325 204.891.922
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
24 48.400.613 41.395.127
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
24 -4.743.532 -4.421.583
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
43.657.081 36.973.544
BRÜT KAR (ZARAR)
379.561.406 241.865.466
Genel Yönetim Giderleri
25 -192.525.120 -186.884.984
Pazarlama Giderleri
25 -63.052.576 -54.738.017
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 123.558.636 14.141.745
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -68.187.310 -176.607.273
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
179.355.036 -162.223.063
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 5.276.817 4.934.175
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28 -4.070.575 -50.429.707
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
10 -3.734.085 -3.092.724
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
18 27.598.541 10.365.871
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
204.425.734 -200.445.448
Finansman Gelirleri
29 93.888.612 55.290.736
Finansman Giderleri
30 -384.471.654 -258.820.411
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-86.157.308 -403.975.123
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
22.195.049 17.579.890
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 -38.626.760 -32.634.356
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 60.821.809 50.214.246
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-63.962.259 -386.395.233
DÖNEM KARI (ZARARI)
-63.962.259 -386.395.233
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25.902.066 -57.241.015
Ana Ortaklık Payları
32 -89.864.325 -329.154.218
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,36110000 -1,18890000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,36110000 -1,18890000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-217.304 952.368
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-217.304 952.368
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
367.359.037 170.310.980
Yabancı Para Çevrim Farkları
530.108.597 218.771.816
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-162.749.560 -48.460.836
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
367.141.733 171.263.348
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
303.179.474 -215.131.885
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
164.809.723 15.402.544
Ana Ortaklık Payları
138.369.751 -230.534.429http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747162


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.522 Değişim: -0,53% Hacim : 6.602 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 95.262 21.08.2019 Yüksek 96.453
Açılış: 96.164
5,7168 Değişim: -0,16%
Düşük 5,7050 21.08.2019 Yüksek 5,7383
Açılış: 5,726
6,3375 Değişim: -0,43%
Düşük 6,3362 22.08.2019 Yüksek 6,3735
Açılış: 6,3649
276,14 Değişim: -0,52%
Düşük 274,71 21.08.2019 Yüksek 278,25
Açılış: 277,60
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.