KAP ***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 - 19:05

***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
193.500.000 34.659.630 -19.909.777 12.387.946 -3.546.219 14.497.128 536.253.298 -333.083.300 95.445.951 88.628.591 -130.299.491 488.533.757 419.778.915 908.312.672
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-130.299.491 130.299.491 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
-159.107.386 -159.107.386 -6.039.569 -165.146.955
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
8.909 64.091.618 -8.308.591 55.791.936 18.475.468 74.267.404
Sermaye Arttırımı
132.388.410 191.963.194 324.351.604 324.351.604
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
2.444.101 -2.444.101 0 -14.212.664 -14.212.664
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-21.064.482 21.064.482 -21.064.482 -21.064.482 -21.064.482
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-169.471.828 96.527.217 -50.140.180 548.085.078 425.000.287 190.542.557 615.542.844
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
325.888.410 34.659.630 0 0 0 -40.974.259 0 204.351.140 0 0 0 0 0 0 -3.537.310 0 0 0 0 0 0 14.497.128 0 430.873.088 0 0 0 -244.864.674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.814.354 0 0 0 482.905.595 -159.107.386 0 1.113.505.716 608.544.707 1.722.050.423
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
325.888.410 34.659.630 -40.974.259 204.351.140 -2.593.851 14.497.128 513.285.903 -285.393.095 69.027.309 483.087.996 -329.154.218 986.682.093 608.113.398 1.594.795.491
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.533.569 -1.533.569 -1.533.569
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-24.702.769 -304.451.449 329.154.218 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
-86.178.842 -86.178.842 -3.634.286 -89.813.128
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-40.824 552.703.618 -270.559.197 282.103.597 187.344.614 469.448.211
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 -36.580.785 -36.580.785
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-58.518.776 -882.727 59.401.503 -59.401.503 -59.401.503 -59.401.503
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
325.888.410 34.659.630 0 0 0 -99.493.035 -882.727 204.351.140 0 0 0 0 0 0 -2.634.675 0 0 0 0 0 0 14.497.128 0 1.065.989.521 0 0 0 -555.952.292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103.726.043 0 0 0 117.701.475 -86.178.842 0 1.121.671.776 755.242.941 1.876.914.717


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
309.744.126 108.400.461
Dönem Karı (Zararı)
-89.813.128 -165.146.955
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-109.482.324 -167.517.801
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
19.669.196 2.370.846
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
525.342.950 333.224.150
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 207.896.507 147.592.474
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
50.968.072
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15-16 50.968.072
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.557.360 -1.054.424
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 3.011.686 1.429.463
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-454.326 -2.483.887
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
118.554.237 113.913.186
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-18.146.504 -19.541.991
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
136.700.741 133.455.177
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
244.188.372 22.766.077
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-4.473.553
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-4.473.553
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
17 -17.420.939 -5.744.756
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-21.698.583 -6.003.981
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-494.477 -207.050
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-494.477 -207.050
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-8.239.527 15.468.105
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-101.708.166 -45.080.589
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-95.867.643 -51.429.905
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-95.867.643 -51.429.905
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-12.069.970 -21.848.104
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-21.451.775 -5.450.969
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
32.514.949 12.252.749
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
32.514.949 12.252.749
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
-15.547.336 13.880.967
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
5.435.891 -684.044
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
1.238.284 -3.119.407
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.039.434 11.318.124
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-24.480.747 6.348.493
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
28.520.181 4.969.631
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
333.821.656 122.996.606
Ödenen Faiz
-2.887.315 -2.783.795
Alınan Faiz
8.999.125 6.182.898
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
20 -1.296.109 -883.442
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-28.893.231 -17.111.806
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-259.692.737 492.052.775
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
615.542.844
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.052.388 8.394.175
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 1.052.388 8.360.409
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 33.766
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-166.302.554 -112.448.674
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -163.021.227 -110.292.194
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -3.281.327 -2.156.480
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-37.116.207 -30.563.554
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-37.116.207 -30.563.554
Alınan Faiz
10.699.712 12.033.751
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-68.026.076 -905.767
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
210.439.115 -157.427.761
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
324.351.604
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
324.351.604
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-59.401.503 -21.064.482
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
21 -59.401.503 -21.064.482
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
803.241.145 578.184.882
Kredilerden Nakit Girişleri
9 608.241.145 543.184.882
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
9 195.000.000 35.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-388.920.955 -893.241.289
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -343.920.955 -748.241.289
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
9 -45.000.000 -145.000.000
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
-14.134.229 3.288.247
Ödenen Temettüler
-36.580.785 -14.212.664
Ödenen Faiz
-87.541.109 -119.547.310
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-6.223.449 -15.186.749
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
260.490.504 443.025.475
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
12.029.119 11.221.179
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
272.519.623 454.246.654
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 382.036.192 160.944.293
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 654.555.815 615.190.947


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 707.167.755 439.854.352
Finansal Yatırımlar
8 3.996.512 5.475.436
Ticari Alacaklar
214.747.031 122.423.797
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 214.747.031 122.423.797
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
88.939.311 82.795.427
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
6 4.020.514 9.946.600
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
11 84.918.797 72.848.827
Diğer Alacaklar
91.041.827 64.520.760
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 61.855.307 52.493.679
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
29.186.520 12.027.081
Stoklar
12 62.362.861 98.291.519
Peşin Ödenmiş Giderler
13 90.219.196 48.004.372
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 1.952.376 13.505.023
Diğer Dönen Varlıklar
48.857.660 44.084.251
ARA TOPLAM
1.309.284.529 918.954.937
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
30 610.921.469 862.751
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.920.205.998 919.817.688
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 74.907.985 5.402.985
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
46.839.774 20.706.765
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 32.947.062
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13.892.712 20.706.765
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
17 166.369.729 93.185.897
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 379.707.100
Maddi Duran Varlıklar
15 1.409.532.667 930.235.293
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.693.687.785 1.871.096.261
Şerefiye
16 93.928.728 71.986.732
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 2.599.759.057 1.799.109.529
Peşin Ödenmiş Giderler
13 54.306.676 42.663.578
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 126.365.118 92.289.733
Diğer Duran Varlıklar
17.199.634 15.930.473
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.589.209.368 3.451.218.085
TOPLAM VARLIKLAR
6.509.415.366 4.371.035.773
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 223.488.829 90.497.822
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 618.018.592 360.453.745
Ticari Borçlar
135.694.187 105.916.461
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 135.694.187 105.916.461
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
84.322.217 66.922.491
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
11 84.322.217 66.922.491
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 14.563.935 9.770.715
Diğer Borçlar
73.831.949 35.172.598
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 35.498.125 595.597
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
38.333.824 34.577.001
Ertelenmiş Gelirler
8.849.701 22.631.498
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15.025.465 8.363.820
Kısa Vadeli Karşılıklar
15.700.461 13.271.008
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 4.476.617 3.840.142
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 11.223.844 9.430.866
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13.193.864 16.492.376
ARA TOPLAM
1.202.689.200 729.492.534
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
30 210.367.482
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.413.056.682 729.492.534
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 2.467.080.013 1.537.023.467
Diğer Borçlar
19.617.772 15.618.529
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
19.617.772 15.618.529
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
17 641.627 597.106
Türev Araçlar
4.493.277 2.719.553
Ertelenmiş Gelirler
1.702.038 1.393.611
Uzun Vadeli Karşılıklar
134.587.507 87.461.453
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 9.661.445 7.945.868
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
18 124.926.062 79.515.585
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 591.321.733 401.934.029
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.219.443.967 2.046.747.748
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.632.500.649 2.776.240.282
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.121.671.776 986.682.093
Ödenmiş Sermaye
21 325.888.410 325.888.410
Sermaye Düzeltme Farkları
21 34.659.630 34.659.630
Geri Alınmış Paylar (-)
21 -99.493.035 -40.974.259
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
21 -882.727
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 204.351.140 204.351.140
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.862.453 11.903.277
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.634.675 -2.593.851
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -2.634.675 -2.593.851
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
21 14.497.128 14.497.128
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
510.037.229 227.892.808
Yabancı Para Çevrim Farkları
21 1.065.989.521 513.285.903
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
21 -555.952.292 -285.393.095
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 103.726.043 69.027.309
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 117.701.475 483.087.996
Net Dönem Karı veya Zararı
21 -86.178.842 -329.154.218
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
755.242.941 608.113.398
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.876.914.717 1.594.795.491
TOPLAM KAYNAKLAR
6.509.415.366 4.371.035.773


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 738.152.771 560.019.321 336.901.213 240.994.456
Satışların Maliyeti
22 -520.606.370 -418.287.317 -217.256.705 -161.790.595
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
217.546.401 141.732.004 119.644.508 79.203.861
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
22 36.721.825 29.373.649 13.089.122 11.090.272
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
22 -3.463.148 -3.352.057 -1.038.252 -834.754
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
33.258.677 26.021.592 12.050.870 10.255.518
BRÜT KAR (ZARAR)
250.805.078 167.753.596 131.695.378 89.459.379
Genel Yönetim Giderleri
23 -132.221.772 -103.943.491 -43.528.592 -39.644.526
Pazarlama Giderleri
23 -39.804.214 -39.574.024 -14.997.089 -15.190.031
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
58.406.611 8.820.156 20.942.922 2.783.845
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-43.706.141 -73.151.425 -19.538.018 -3.170.719
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
93.479.562 -40.095.188 74.574.601 34.237.948
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.363.754 3.379.242 639.686 3.120.185
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-490.745 -207.050 -468.860 935
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
10 -3.281.728 -813.365 -944.523 -480.899
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
17 17.420.939 5.744.756 6.568.850 2.152.241
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
108.491.782 -31.991.605 80.369.754 39.030.410
Finansman Gelirleri
25 79.432.518 43.738.836 29.968.428 13.882.704
Finansman Giderleri
26 -319.105.207 -185.269.013 -165.169.791 -58.528.972
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-131.180.907 -173.521.782 -54.831.609 -5.615.858
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
21.698.583 6.003.981 13.177.416 -290.490
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -23.718.692 -26.327.820 -8.512.453 -14.006.814
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 45.417.275 32.331.801 21.689.869 13.716.324
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-109.482.324 -167.517.801 -41.654.193 -5.906.348
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
30 19.669.196 2.370.846 9.859.275 966.935
DÖNEM KARI (ZARARI)
-89.813.128 -165.146.955 -31.794.918 -4.939.413
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.634.286 -6.039.569 3.413.000 16.400.902
Ana Ortaklık Payları
27 -86.178.842 -159.107.386 -35.207.918 -21.340.315
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,41690000 -0,58690000 -0,18070000 -0,08050000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,08100000 0,01220000 0,04350000 0,00340000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,41690000 -0,58690000 -0,18070000 -0,08050000
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,08100000 0,01220000 0,04350000 0,00340000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-40.824 8.909 -43.813 -49.157
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-40.824 8.909 -43.813 -49.157
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
469.489.035 74.258.495 278.866.651 24.176.975
Yabancı Para Çevrim Farkları
740.048.232 82.400.757 457.044.697 35.712.556
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-270.559.197 -8.142.262 -178.178.046 -11.535.581
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
469.448.211 74.267.404 278.822.838 24.127.818
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
379.635.083 -90.879.551 247.027.920 19.188.405
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
183.710.328 12.435.899 141.251.894 21.992.003
Ana Ortaklık Payları
195.924.755 -103.315.450 105.776.026 -2.803.598http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719214


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
101.333 Değişim: -0,11% Hacim : 4.280 Mio.TL Son veri saati : 14:11
Düşük 100.600 18.09.2019 Yüksek 101.504
Açılış: 101.471
5,6832 Değişim: -0,30%
Düşük 5,6756 18.09.2019 Yüksek 5,7079
Açılış: 5,7004
6,2775 Değişim: -0,61%
Düşük 6,2705 18.09.2019 Yüksek 6,3252
Açılış: 6,3161
274,39 Değişim: -0,32%
Düşük 273,98 18.09.2019 Yüksek 275,81
Açılış: 275,27
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.