KAP ***GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 - 18:12

***GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 150.406 6.233.176 -2.882.346 2.363.722 8.050.219 -8.947.169 -7.701.107 37.265.901 37.265.901
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-7.701.107 7.701.107 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.436.493 2.436.493 2.436.493
Dönem Karı (Zararı)
2.436.493 2.436.493 2.436.493
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 150.406 6.233.176 -2.882.346 2.363.722 8.050.219 -16.648.276 2.436.493 39.702.394 39.702.394
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 150.406 6.233.176 -1.872.797 2.172.069 8.050.219 -16.648.275 5.103.804 43.188.602 43.188.602
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
5.103.804 -5.103.804 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.516.688 2.516.688 2.516.688
Dönem Karı (Zararı)
2.516.688 2.516.688 2.516.688
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 150.406 6.233.176 -1.872.797 2.172.069 8.050.219 -11.544.471 2.516.688 45.705.290 45.705.290


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.095.285 5.568.519
Dönem Karı (Zararı)
2.516.688 2.436.493
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.516.688 2.436.493
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.240.470 1.871.872
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10.11 697.813 712.909
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.288.682 -41.239
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 1.377.593 254.409
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 -88.624
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -287 -295.648
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.363.076 1.009.240
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -1.473.128 -1.774.555
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.889.948 2.783.795
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
15 44.521 22.582
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 1.101.786 195.804
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-10.196 -27.424
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.150.648 2.055.830
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.977.181 -21.352.991
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.289.628 3.357.396
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.778.876 20.229.905
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-662.715 -178.480
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.874.430 6.364.195
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-386.521 -751.813
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
165.666 -43.863
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
174.145 7.017.509
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-511.384 -2.456.998
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.006.093 -214.870
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.695.000
Alınan Temettüler
10.196 27.424
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.681.426 1.966.953
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.263.076 -6.409.240
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
2.900.000 -5.400.000
Ödenen Faiz
2.889.948 -2.783.795
Alınan Faiz
1.473.128 1.774.555
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.341.936 6.176.788
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.341.936 6.176.788
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.323.424 4.372.092
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.665.360 10.548.880


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 19.140.778 16.480.268
Finansal Yatırımlar
5 623.859 112.475
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 623.859 112.475
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
623.859 112.475
Ticari Alacaklar
7 107.661.218 90.683.750
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25 5.148.661 9.966.631
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 102.512.557 80.717.119
Diğer Alacaklar
8 11.371.543 3.109.444
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 11.371.543 3.109.444
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.255.425 687.752
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.255.425 687.752
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 377.139 542.805
Diğer Dönen Varlıklar
1.314
ARA TOPLAM
140.431.276 111.616.494
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
140.431.276 111.616.494
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3.034.508 3.034.508
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
5 3.034.508 3.034.508
Diğer Alacaklar
8 1.046.624 1.590.106
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.046.624 1.590.106
Maddi Duran Varlıklar
843.489 919.662
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 365.260 44.896
Mobilya ve Demirbaşlar
10 135.438 386.537
Özel Maliyetler
10 342.791 418.851
Yapılmakta Olan Yatırımlar
69.378
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
713.175 328.722
Diğer Haklar
11 12.767 307.792
Bilgisayar Yazılımları
11 658.003 20.930
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 42.405
Peşin Ödenmiş Giderler
2.024 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.024
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 6.133.794 7.235.580
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.773.614 13.108.578
TOPLAM VARLIKLAR
152.204.890 124.725.072
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 31.000.000 28.100.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
31.000.000 28.100.000
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 31.000.000 28.100.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
7 68.953.069 47.174.193
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 18.463 21.656
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 68.934.606 47.152.537
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 1.014.665 2.164.231
Diğer Borçlar
8 1.026.943 540.092
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.026.943 540.092
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler
0
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.122.588 1.389.094
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.526.107 703.989
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 596.481 685.105
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
104.117.265 79.367.610
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
104.117.265 79.367.610
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
15 641.627 597.106
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.740.708 1.571.754
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.740.708 1.571.754
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.382.335 2.168.860
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
106.499.600 81.536.470
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
16 45.705.290 43.188.602
Ödenmiş Sermaye
40.000.000 40.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
150.406 150.406
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.233.176 6.233.176
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.872.797 -1.872.797
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.872.797 -1.872.797
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.872.797 -1.872.797
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.172.069 2.172.069
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.172.069 2.172.069
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.172.069 2.172.069
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.050.219 8.050.219
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
2.047.028 2.047.028
Yasal Yedekler
6.003.191 6.003.191
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-11.544.471 -16.648.275
Net Dönem Karı veya Zararı
2.516.688 5.103.804
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
45.705.290 43.188.602
TOPLAM KAYNAKLAR
152.204.890 124.725.072


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 5.765.318.207 6.356.285.504 1.785.235.124 2.142.934.724
Satışların Maliyeti
17 -5.738.904.138 -6.335.720.619 -1.775.924.153 -2.135.519.810
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
26.414.069 20.564.885 9.310.971 7.414.914
BRÜT KAR (ZARAR)
26.414.069 20.564.885 9.310.971 7.414.914
Genel Yönetim Giderleri
18 -25.021.507 -20.221.270 -8.876.953 -6.905.290
Pazarlama Giderleri
18 -3.075.652 -2.951.749 -1.075.805 -1.240.413
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 8.647.869 6.916.228 3.009.372 2.121.240
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -1.243.766 -146.299 -545.912 -71.029
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.721.013 4.161.795 1.821.673 1.319.422
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
10.196 27.424 247
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
15 -44.521 -22.582 -22.863 -12.258
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.686.688 4.166.637 1.799.057 1.307.164
Finansman Gelirleri
21 1.476.868 1.789.053 631.275 356.551
Finansman Giderleri
22 -3.545.082 -3.323.393 -1.097.465 -1.042.334
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.618.474 2.632.297 1.332.867 621.381
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.101.786 -195.804 -407.331 18.408
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -1.101.786 -195.804 -407.331 18.408
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.516.688 2.436.493 925.536 639.789
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.516.688 2.436.493 925.536 639.789
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
2.516.688 2.436.493 925.536 639.789
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.516.688 2.436.493 925.536 639.789
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
2.516.688 2.436.493 925.536 639.789http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/718952


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.949 Değişim: -0,29% Hacim : 4.864 Mio.TL Son veri saati : 16:52
Düşük 99.714 23.09.2019 Yüksek 100.716
Açılış: 100.445
5,7387 Değişim: -0,07%
Düşük 5,7120 23.09.2019 Yüksek 5,7447
Açılış: 5,7428
6,3063 Değişim: -0,38%
Düşük 6,2758 23.09.2019 Yüksek 6,3392
Açılış: 6,3303
280,64 Değişim: 0,18%
Düşük 278,22 23.09.2019 Yüksek 280,67
Açılış: 280,12
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.