KAP ***GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

16.08.2018 - 18:11

***GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 150.406 6.233.176 -2.883.346 2.363.722 8.050.219 -8.947.169 -7.701.107 37.265.901 37.265.901
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-7.701.107 7.701.107 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.796.704 1.796.704 1.796.704
Dönem Karı (Zararı)
1.796.704 1.796.704 1.796.704
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 150.406 6.233.176 -2.883.346 2.363.722 8.050.219 -16.648.276 1.796.704 39.062.605 39.062.605
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 150.406 6.233.176 -1.872.797 2.172.069 8.050.219 -16.648.275 5.103.804 43.188.602 43.188.602
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
5.103.804 -5.103.804 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.591.152 1.591.152 1.591.152
Dönem Karı (Zararı)
1.591.152 1.591.152 1.591.152
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 150.406 6.233.176 -1.872.797 2.172.069 8.050.219 -11.544.471 1.591.152 44.779.754 44.779.754


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.777.665 3.965.660
Dönem Karı (Zararı)
1.591.152 1.796.704
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.591.152 1.796.704
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.117.340 794.512
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 453.411 514.986
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
783.510 -383.470
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 783.510 -383.470
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.174.255 465.884
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -843.112 -1.429.919
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.017.367 1.895.803
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
15 21.658 10.324
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 694.455 214.212
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-9.949 -27.424
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
11.140.378 1.962.391
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -461.954 -245.502
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.856.937 -24.656.407
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.856.937 -24.656.407
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-307.805 910.224
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-307.805 910.224
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
28.203.119 26.680.315
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
28.203.119 26.680.315
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-436.045 -557.753
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-436.045 -557.753
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -168.486
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-168.486
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
15.848.870 4.553.607
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -374.760 -235.970
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
303.555 -351.977
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
278.082 9.563.496
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-758.293 -125.881
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -758.293 -125.881
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 7.695.000
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
1.026.426 1.966.953
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
1.026.426 1.966.953
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Alınan Temettüler
9.949 27.424
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.474.255 -9.365.609
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.300.000 -8.899.725
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-12.300.000 -8.899.725
Ödenen Faiz
-2.017.367 -1.895.803
Alınan Faiz
843.112 1.429.919
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.581.492 4.163.547
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.581.492 4.163.547
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.323.424 4.372.092
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 10.904.916 8.535.639


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 18.035.334 16.480.268
Finansal Yatırımlar
5 574.429 112.475
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 574.429 112.475
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
5 574.429 112.475
Ticari Alacaklar
7 106.540.960 90.683.750
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25 1.775.040 9.966.631
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 104.765.920 80.717.119
Diğer Alacaklar
8 758.479 314.630
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 758.479 314.630
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.203.760 687.752
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.203.760 687.752
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 239.250 542.805
ARA TOPLAM
127.352.212 108.821.680
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
127.352.212 108.821.680
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3.034.508 3.034.508
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
5 3.034.508 3.034.508
Diğer Alacaklar
8 3.730.844 4.384.920
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.730.844 4.384.920
Maddi Duran Varlıklar
882.137 919.662
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 514.780 44.896
Mobilya ve Demirbaşlar
10 145.276 386.537
Özel Maliyetler
10 222.081 418.851
Yapılmakta Olan Yatırımlar
69.378
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
671.129 328.722
Diğer Haklar
11 16.326 307.792
Bilgisayar Yazılımları
11 654.803 20.930
Peşin Ödenmiş Giderler
2.023 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.023
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 6.541.125 7.235.580
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
14.861.766 15.903.392
TOPLAM VARLIKLAR
142.213.978 124.725.072
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 15.800.000 28.100.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
15.800.000 28.100.000
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 15.800.000 28.100.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
75.377.312 47.174.193
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 0 21.656
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 75.377.312 47.152.537
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 1.023.393 2.164.231
Diğer Borçlar
1.244.885 540.092
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25 640.806 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 604.079 540.092
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler
0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.832.414 1.389.094
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.147.309 703.989
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 685.105 685.105
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
95.278.004 79.367.610
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
95.278.004 79.367.610
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
15 618.764 597.106
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.537.456 1.571.754
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.537.456 1.571.754
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.156.220 2.168.860
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
97.434.224 81.536.470
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
16 44.779.754 43.188.602
Ödenmiş Sermaye
40.000.000 40.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
150.406 150.406
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6.233.176 6.233.176
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.872.797 -1.872.797
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.872.797 -1.872.797
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.872.797 -1.872.797
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.172.070 2.172.070
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.172.070 2.172.070
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.172.070 2.172.070
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.050.219 8.050.219
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
2.047.028 2.047.028
Yasal Yedekler
6.003.191 6.003.191
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-11.544.472 -16.648.276
Net Dönem Karı veya Zararı
1.591.152 5.103.804
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
44.779.754 43.188.602
TOPLAM KAYNAKLAR
142.213.978 124.725.072


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 3.980.083.083 4.213.350.780 1.633.849.817 2.109.491.461
Satışların Maliyeti
17 -3.962.979.985 -4.200.200.809 -1.626.038.416 -2.102.675.620
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.103.098 13.149.971 7.811.401 6.815.841
BRÜT KAR (ZARAR)
17.103.098 13.149.971 7.811.401 6.815.841
Genel Yönetim Giderleri
18 -16.144.554 -13.315.980 -7.923.032 -6.479.394
Pazarlama Giderleri
18 -1.999.847 -1.711.336 -976.448 -921.147
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 5.638.497 4.794.988 2.773.861 2.223.844
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -697.854 -75.270 -529.417 -37.259
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.899.340 2.842.373 1.156.365 1.601.885
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
9.949 27.424 5.949 23.486
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
15 -21.658 -10.324 -11.085 -6.919
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.887.631 2.859.473 1.151.229 1.618.452
Finansman Gelirleri
21 845.593 1.432.502 476.351 1.174.252
Finansman Giderleri
22 -2.447.617 -2.281.059 -1.171.901 -1.200.056
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.285.607 2.010.916 455.679 1.592.648
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
23 -694.455 -214.212 -186.092 -178.726
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -694.455 -214.212 -186.092 -178.726
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.591.152 1.796.704 269.587 1.413.922
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.591.152 1.796.704 269.587 1.413.922
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.591.152 1.796.704 269.587 1.413.922
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Ka
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
104.667 Değişim: 0,67% Hacim : 7.306 Mio.TL Son veri saati : 17:04
Düşük 103.682 13.11.2019 Yüksek 104.814
Açılış: 104.050
5,7549 Değişim: -0,41%
Düşük 5,7448 13.11.2019 Yüksek 5,7818
Açılış: 5,7785
6,3359 Değişim: -0,45%
Düşük 6,3282 13.11.2019 Yüksek 6,3704
Açılış: 6,3645
270,23 Değişim: -0,27%
Düşük 270,18 13.11.2019 Yüksek 271,78
Açılış: 270,96
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.