KAP ***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 - 19:39

***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 175.500.982 143.677.308 74.264.759 47.780.825
Satışların Maliyeti
17 -143.648.150 -120.266.668 -54.532.184 -41.154.728
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
31.852.832 23.410.640 19.732.575 6.626.097
BRÜT KAR (ZARAR)
31.852.832 23.410.640 19.732.575 6.626.097
Genel Yönetim Giderleri
-8.066.384 -6.964.616 -2.919.717 -2.230.279
Pazarlama Giderleri
-14.997.305 -14.356.222 -7.188.750 -4.009.313
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 66.162.813 18.170.003 37.092.716 5.124.139
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -28.706.265 -13.781.388 -16.936.168 -2.683.014
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
46.245.691 6.478.417 29.780.656 2.827.630
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
11.800 11.088 4.000 -26.117
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 -1.345
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
46.257.491 6.488.160 29.784.656 2.801.513
Finansman Gelirleri
8.813.698 5.146.289 5.137.735 1.343.643
Finansman Giderleri
-33.631.078 -6.352.055 -22.934.417 -1.224.605
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
21.440.111 5.282.394 11.987.974 2.920.551
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.619.037 -1.566.701 -3.442.745 -266.580
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -3.458.048 -368.241 -2.686.448 -289.729
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -3.160.989 -1.198.460 -756.297 23.149
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
14.821.074 3.715.693 8.545.229 2.653.971
DÖNEM KARI (ZARARI)
14.821.074 3.715.693 8.545.229 2.653.971
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 -250.519 -158.183 -310.787 -42.963
Ana Ortaklık Payları
20 15.071.593 3.873.876 8.856.016 2.696.934
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 50.000.000 1.865.909 -1.304.156 16.371.625 12.539.531 52.177 12.591.708 12.591.708 -11.882.186 -11.882.186 1.550.623 29.387.809 4.723.191 34.111.000 103.304.523 -3.130.192 100.174.331
Transferler
-3.204.093 -3.204.093 7.927.284 -4.723.191 3.204.093
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20 131.633 131.633 131.633 -1.648.194 -1.648.194 3.873.876 3.873.876 2.357.315 -342.122 2.015.193
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-549.100 -549.100 -549.100
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
251.113 251.113 251.113 251.113
Dönem Sonu Bakiyeler
16 50.000.000 1.865.909 -1.853.256 16.371.625 12.539.531 183.810 12.723.341 12.723.341 -16.483.360 -16.483.360 1.550.623 37.315.093 3.873.876 41.188.969 105.363.851 -3.472.314 101.891.537
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 50.000.000 1.865.909 -1.054.967 17.927.765 11.879.556 282.677 12.162.233 12.162.233 -17.748.994 -17.748.994 1.550.623 37.315.093 14.129.606 51.444.699 116.147.268 -2.760.412 113.386.856
Transferler
465.033 13.664.573 -14.129.606 -465.033
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20 5.389.953 97.603 5.487.556 5.487.556 4.820.222 4.820.222 15.071.593 15.071.593 25.379.371 -1.270.232 24.109.139
Dönem Sonu Bakiyeler
16 50.000.000 1.865.909 -1.054.967 17.927.765 17.269.509 380.280 17.649.789 17.649.789 -12.928.772 -12.928.772 2.015.656 50.979.666 15.071.593 66.051.259 141.526.639 -4.030.644 137.495.995


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.939.368 -5.212.668
Dönem Karı (Zararı)
15.071.593 3.873.876
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
20 15.071.593 3.873.876
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.171.088 -844.014
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3 2.361.495 3.561.413
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
306.956 -3.814.746
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 209.756 -18.262
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 97.200 -3.796.484
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.019.091 233.062
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.763.405 -3.168.556
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
3.782.496 3.401.618
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 6.352.662 524.916
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-1.869.116 -1.348.659
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-41.181.375 -8.242.530
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-58.133.793 -5.766.170
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-21 -19.751 -56.671
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -58.114.042 -5.709.499
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.306.291 -2.204.661
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.393.668
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 87.377 -2.204.661
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -1.179.739 -25.720
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -15.880.662 1.143.709
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -5.421.838 -2.466.467
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.984.664 3.836.097
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 6.984.664 3.836.097
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 169.555 134.138
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -239.226
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
34.756.957 74.056
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 34.756.957 74.056
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
9 4.916.098 509.547
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.847.100 -3.477.059
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-5.847.100 -3.477.059
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-17.938.694 -5.212.668
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-674
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.449.746 -2.227.571
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 210.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10-11 210.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.288.395 -2.319.252
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -2.191.676 -2.319.252
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -96.719
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.161.351 -118.319
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.910.078 12.801.499
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-549.100
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-549.100
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 24.910.078 13.350.599
Kredilerden Nakit Girişleri
5 24.910.078 13.350.599
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.520.964 5.361.260
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
16 -2.232.599 -1.397.081
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.288.365 3.964.179
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.629.129 4.571.465
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 9.917.494 8.535.644


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
14.821.074 3.715.693 8.545.229 2.653.971
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
5.487.182 130.826 9.571 9.691
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
5.988.837
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 121.536 163.534 11.964 12.114
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-623.191 -32.708 -2.393 -2.423
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -24.307 -32.708 -2.393 -2.423
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
19 -598.884
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.800.883 -1.831.329 8.035.987 -1.133.861
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.800.883 -1.831.329 8.035.987 -1.133.861
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
3.800.883 -1.831.329 8.035.987 -1.133.861
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.288.065 -1.700.503 8.045.558 -1.124.170
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
24.109.139 2.015.190 16.590.787 1.529.801
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.270.232 -342.122 -906.635 -156.945
Ana Ortaklık Payları
25.379.371 2.357.312 17.497.422 1.686.746


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 9.917.494 8.629.129
Finansal Yatırımlar
3.153.027 1.991.676
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
3.153.027 1.991.676
Ticari Alacaklar
124.120.144 69.768.847
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-21 95.052 75.301
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 124.025.092 69.693.546
Diğer Alacaklar
1.399.353 93.062
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7-21 1.395.668 2.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 3.685 91.062
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
10 1.856.779 677.040
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
10 1.856.779 677.040
Stoklar
8 55.160.257 39.279.595
Peşin Ödenmiş Giderler
9 9.857.817 5.234.121
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 9.857.817 5.234.121
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 19.030 42.156
Diğer Dönen Varlıklar
14.903.408 9.056.308
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14.903.408 9.056.308
ARA TOPLAM
220.387.309 134.771.934
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
220.387.309 134.771.934
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 48.904 48.904
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 48.904 48.904
Maddi Duran Varlıklar
12 81.142.630 68.177.928
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 257.584 253.728
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.606.959 808.817
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.606.959 808.817
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 4.167.747 7.951.927
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
19 140.056 40.774
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
87.363.880 77.282.078
TOPLAM VARLIKLAR
307.751.189 212.054.012
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 21.380.965 16.382.470
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 21.380.965 16.382.470
Banka Kredileri
5 21.380.965 16.382.470
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 30.153.380 15.840.774
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 30.153.380 15.840.774
Banka Kredileri
5 30.153.380 15.840.774
Ticari Borçlar
6 25.723.251 21.501.992
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 25.723.251 21.501.992
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 1.684.546 1.514.991
Diğer Borçlar
543.292 445.935
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 543.292 445.935
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 239.226
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
10 0 239.226
Ertelenmiş Gelirler
9 7.163.954 2.247.856
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9 7.163.954 2.247.856
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 2.644.638 674
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 360.561 283.083
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 360.561 283.083
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 168.368 71.168
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 168.368 71.168
ARA TOPLAM
89.822.955 58.528.169
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
89.822.955 58.528.169
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
45.052.314 39.453.337
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 45.052.314 39.453.337
Banka Kredileri
5 45.052.314 39.453.337
Ticari Borçlar
7 34.659.600
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 34.659.600
Uzun Vadeli Karşılıklar
720.325 685.650
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 720.325 685.650
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
80.432.239 40.138.987
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
170.255.194 98.667.156
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
141.526.639 116.147.268
Ödenmiş Sermaye
16 50.000.000 50.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 1.865.909 1.865.909
Geri Alınmış Paylar (-)
16 -1.054.967 -1.054.967
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 17.927.765 17.927.765
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 17.649.789 12.162.233
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 17.649.789 12.162.233
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 17.269.509 11.879.556
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 380.280 282.677
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 -12.928.772 -17.748.994
Yabancı Para Çevrim Farkları
16 -12.928.772 -17.748.994
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 2.015.656 1.550.623
Yasal Yedekler
16 2.015.656 1.550.623
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 50.979.666 37.315.093
Net Dönem Karı veya Zararı
20 15.071.593 14.129.606
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 -4.030.644 -2.760.412
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
137.495.995 113.386.856
TOPLAM KAYNAKLAR
307.751.189 212.054.012http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719243


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
100.237 Değişim: -0,10% Hacim : 8.763 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 99.933 20.09.2019 Yüksek 100.964
Açılış: 100.641
5,7411 Değişim: 0,39%
Düşük 5,6815 20.09.2019 Yüksek 5,7499
Açılış: 5,7186
6,3306 Değişim: 0,17%
Düşük 6,2827 20.09.2019 Yüksek 6,3354
Açılış: 6,3197
279,91 Değişim: 1,56%
Düşük 274,46 20.09.2019 Yüksek 280,26
Açılış: 275,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.