KAP ***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.03.2018 - 22:45

***GEREL*** GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 192.807.255 164.135.846
Satışların Maliyeti
29 -160.885.842 -137.441.785
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
31.921.413 26.694.061
BRÜT KAR (ZARAR)
31.921.413 26.694.061
Genel Yönetim Giderleri
30 -8.701.994 -7.512.810
Pazarlama Giderleri
30 -18.904.498 -19.451.552
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 31.098.271 4.866.846
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -13.380.096 -10.856.083
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
22.033.096 -6.259.538
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 16.302 80.564
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
15 -1.345 -3.655
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
22.048.053 -6.182.629
Finansman Gelirleri
34 5.104.290 24.999.620
Finansman Giderleri
34 -14.336.460 -19.561.495
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.815.883 -744.504
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.008.091 4.352.478
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
36 -316.706 -984.451
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 2.324.797 5.336.929
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
14.823.974 3.607.974
DÖNEM KARI (ZARARI)
14.823.974 3.607.974
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 694.368 -1.115.217
Ana Ortaklık Payları
37 14.129.606 4.723.191
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 1.865.909 16.371.625 9.199.332 -10.609.000 9.188.723 9.188.723 -10.954.243 -10.954.243 591.388 -4.145.061 35.100.892 30.955.831 98.019.233 -1.167.256 96.851.977
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-606.052 -606.052 -606.052 -606.052
Transferler
959.235 34.141.657 -35.100.892 -959.235
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.340.199 64.371 3.404.570 3.404.570 -1.777.248 -1.777.248 4.602.579 4.602.579 6.229.901 6.229.901
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
-1.304.156 -1.304.156 -1.304.156
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-1.585 -1.585 -1.585 849.305 849.305 -2.735 120.612 117.877 965.597 -1.962.936 -997.339
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 1.865.909 -1.304.156 16.371.625 12.539.531 52.177 12.591.708 12.591.708 -11.882.186 -11.882.186 1.556.623 29.387.809 4.723.191 34.111.000 103.304.523 -3.130.192 100.174.331
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 1.865.909 -1.304.156 16.371.625 12.539.531 52.177 12.591.708 12.591.708 -11.882.186 -11.882.186 1.556.623 29.387.809 4.723.191 34.111.000 103.304.523 -3.130.192 100.174.331
Transferler
-3.204.093 -3.204.093 7.297.284 -4.723.191 3.204.093
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
230.500 230.500 230.500 -2.913.829 -2.913.829 14.129.606 14.129.606 11.446.277 369.780 11.816.057
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
249.189 1.556.140 1.805.329 1.805.329
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-659.975 -659.975 -659.975 251.114 251.114 -408.861 -408.861
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 1.865.909 -1.054.967 17.927.765 11.879.556 282.677 12.162.233 12.162.233 -17.748.994 -17.748.994 1.550.623 37.315.093 14.129.606 51.444.699 116.147.268 -2.760.412 113.386.856


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.917.476 -6.172.450
Dönem Karı (Zararı)
14.129.606 3.607.974
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
37 14.129.606 3.607.974
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.513.307 5.822.184
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18 2.520.786 3.762.019
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-3.930.039 7.792.353
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
26 24.836 732.554
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 -3.954.875
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.059.799
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-31.849 2.787.821
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
9 -3.315.268 2.692.594
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
9 3.283.419 -61.909
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
157.136
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 -2.404.811 -4.352.478
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-667.394 -4.167.531
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.533.775 -15.370.434
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.691.125 -31.685.802
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9,38 -69.637 5.664
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -6.621.488 -31.691.466
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
593.234 732.387
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 2.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10,38 593.234 730.387
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış)
14 -677.040
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -661.226 2.548.547
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -3.571.167 5.014.238
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.642.138 6.563.793
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 3.642.138 6.563.793
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
26 355.340 281.346
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış)
14 239.226
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
153.367 1.614.866
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 153.367 1.614.866
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
13 -430.299 710.440
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.486.223 -1.150.249
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-4.486.223 -1.150.249
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.917.476 -5.940.276
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-232.174
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.611.334 -5.328.360
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
129.500
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 129.500
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.514.244 -8.424.179
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -11.514.244 -8.424.179
Alınan Faiz
58.515
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 -226.590 3.037.304
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.249.189 4.684.870
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.556.140
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.556.140
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
249.189 -1.304.156
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
28 249.189 -1.304.156
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.443.860 8.411.707
Kredilerden Nakit Girişleri
8 18.443.860 8.411.707
Ödenen Faiz
-2.422.681
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.720.379 -6.815.940
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
28 -2.662.715 -927.943
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.057.664 -7.743.883
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 4.571.465 12.311.954
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 8.629.129 4.568.071


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
14.823.974 3.607.974
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
229.670 2.155.653
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
2.614.103
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 287.089 80.463
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-57.419 -538.913
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
36 -57.419 -538.913
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-3.237.588 -927.943
Yabancı Para Çevrim Farkları
-3.237.588 -927.943
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-3.237.588 -927.943
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.007.918 1.227.710
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.816.056 4.835.684
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
369.780 -1.115.217
Ana Ortaklık Payları
11.446.276 5.950.901


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 8.629.129 4.571.465
Finansal Yatırımlar
7 1.991.676 1.765.086
Ticari Alacaklar
69.768.847 66.361.141
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9 75.301 5.664
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 69.693.546 66.355.477
Diğer Alacaklar
93.062 688.894
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10 2.000 2.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 91.062 686.894
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
14 677.040
Stoklar
12 39.279.595 38.618.369
Peşin Ödenmiş Giderler
13 5.234.121 2.471.771
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
36 42.156 54.196
Diğer Dönen Varlıklar
27 9.056.308 4.570.086
ARA TOPLAM
134.771.934 119.101.008
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
134.771.934 119.101.008
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
48.904 46.306
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 48.904 46.306
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
15 1.345
Maddi Duran Varlıklar
17 68.177.928 58.776.403
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 253.728 412.750
Peşin Ödenmiş Giderler
13 808.817
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 7.951.927 6.344.524
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
36 40.774 8.281
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
77.282.078 65.589.609
TOPLAM VARLIKLAR
212.054.012 184.690.617
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 16.382.470 22.092.849
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 15.840.774 11.357.032
Ticari Borçlar
21.501.992 21.175.122
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 21.501.992 21.175.122
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 1.514.991 1.159.651
Diğer Borçlar
445.935 292.568
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 445.935 292.568
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
14 239.226
Ertelenmiş Gelirler
13 2.247.856 2.678.155
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 674 777.629
Kısa Vadeli Karşılıklar
354.251 4.607.394
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
26 283.083 581.351
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
24 71.168 4.026.043
ARA TOPLAM
58.528.169 64.140.400
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
58.528.169 64.140.400
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 39.453.337 19.782.840
Uzun Vadeli Karşılıklar
685.650 593.046
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 685.650 593.046
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
40.138.987 20.375.886
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
98.667.156 84.516.286
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
116.147.268 103.304.523
Ödenmiş Sermaye
28 50.000.000 50.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
28 1.865.909 1.865.909
Geri Alınmış Paylar (-)
28 -1.054.967 -1.304.156
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
28 17.927.765 16.371.625
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
28 12.162.233 12.591.708
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12.162.233 12.591.708
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
28 11.879.556 12.539.531
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 282.677 52.177
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-17.748.994 -11.882.186
Yabancı Para Çevrim Farkları
28 -17.748.994 -11.882.186
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.550.623 1.550.623
Yasal Yedekler
28 1.550.623 1.550.623
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 37.315.093 29.387.809
Net Dönem Karı veya Zararı
37 14.129.606 4.723.191
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 -2.760.412 -3.130.192
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
113.386.856 100.174.331
TOPLAM KAYNAKLAR
212.054.012 184.690.617http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667575


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 3,71% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7922 Değişim: -0,58%
Düşük 5,7547 19.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4721 Değişim: -0,25%
Düşük 6,4056 19.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
277,61 Değişim: -0,67%
Düşük 275,59 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.