KAP ***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2019 - 18:41
KAP ***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
110.000.000 -3.874.425 2.357.438 240.182 240.182 240.182 1.293.961 1.293.961 10.361.507 49.313.391 31.242.377 80.555.768 200.934.431 29.590.259 230.524.690
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
110.000.000 0 0 0 0 0 -3.874.425 0 2.357.438 0 0 0 0 0 240.182 0 240.182 0 0 0 0 0 240.182 1.293.961 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.293.961 10.361.507 0 0 0 49.313.391 31.242.377 80.555.768 200.934.431 29.590.259 230.524.690
Transferler
5.239.563 9.371.227 -14.610.790 -5.239.563 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
38.477.448 38.477.448 38.477.448 6.869.315 45.346.763
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-442.517 -442.517 -442.517 2.377.882 2.377.882 0 1.935.365 -15.885 1.919.480
Sermaye Arttırımı
8.800.000 -258.559 -8.800.000 -8.800.000 -258.559 0 -258.559
Sermaye Azaltımı
0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0
Kar Payları
-7.831.587 -7.831.587 -7.831.587 -24.704 -7.856.291
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
642.438 154.570 154.570 797.008 797.008
Dönem Sonu Bakiyeler
118.800.000 0 0 0 0 0 -3.490.546 0 2.357.438 0 0 0 0 0 -202.335 0 -202.335 0 0 0 0 0 -202.335 3.671.843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.671.843 15.601.070 0 0 0 58.839.188 38.477.448 97.316.636 234.054.106 36.418.985 270.473.091
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
118.800.000 -3.490.546 2.357.438 -603.070 -603.070 -603.070 2.746.351 2.746.351 15.601.070 58.839.188 41.454.448 100.293.636 235.704.879 35.602.693 271.307.572
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
118.800.000 0 0 0 0 0 -3.490.546 0 2.357.438 0 0 0 0 0 -603.070 0 -603.070 0 0 0 0 0 -603.070 2.746.351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.746.351 15.601.070 0 0 0 58.839.188 41.454.448 100.293.636 235.704.879 35.602.693 271.307.572
Transferler
5.512.665 -109.774 -5.402.891 -5.512.665 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.173.296 0 -1.173.296 0 0 0 0 0 -1.173.296 156.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156.700 0 0 0 0 0 12.899.244 12.899.244 11.882.648 1.422.628 13.305.276
Dönem Karı (Zararı)
12.899.244 12.899.244 12.899.244 1.456.372 14.355.616
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.173.296 -1.173.296 -1.173.296 156.700 156.700 0 -1.016.596 -33.744 -1.050.340
Sermaye Arttırımı
26.200.000 -769.801 -26.200.000 -26.200.000 -769.801 -769.801
Sermaye Azaltımı
0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0
Kar Payları
-9.851.557 -9.851.557 -9.851.557 -695.250 -10.546.807
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
145.000.000 0 0 0 0 0 -4.260.347 0 2.357.438 0 0 0 0 0 -1.776.366 0 -1.776.366 0 0 0 0 0 -1.776.366 2.903.051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.903.051 21.113.735 0 0 0 58.729.414 12.899.244 71.628.658 236.966.169 36.330.071 273.296.240


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
48.057.188 8.661.112
Dönem Karı (Zararı)
14.355.616 45.346.763
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
14.355.616 45.346.763
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
12.297.166 9.770.800
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 7.838.641 6.137.852
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.718.809 1.605.379
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.718.809 1.605.379
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.000.454 1.653.391
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.000.454 1.653.391
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
0
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.077.722 1.344.947
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-458.565 -358.001
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.576.548 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-512.350 -531.243
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
1.472.089 2.234.191
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-3.410.707 -6.522.277
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-3.410.707 -6.522.277
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.704.512 8.776.724
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-632.265 -3.225.216
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-632.265 -3.225.216
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
25.427.263 -38.323.522
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.201.833 -11.840.219
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10.335.315 3.523.149
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.133.482 -15.363.368
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.170.901 -356.822
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.170.901 -356.822
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 2.855.718 -32.271.553
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
642.668 -1.387.462
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.774.188 5.571.026
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.339.107 4.272.915
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
13.435.081 1.298.111
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
922.975 67.003
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
922.975 67.003
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-989.273 374.403
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.190.055 1.520.102
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.027.158 -218.673
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.162.897 1.738.775
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
52.080.045 16.794.041
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.840.586 -517.545
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.182.271 -7.615.384
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-237.834 -11.823.096
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
11 -1.985.000 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
2.152.631 -237.773
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.989.061 5.294.461
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.989.061 5.294.461
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.306.530 -17.578.961
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.223.271 -16.974.351
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-83.259 -604.610
Alınan Temettüler
1.453.439 341.176
Alınan Faiz
458.565 358.001
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-24.283.916 9.770.916
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
21.818.658 47.824.280
Kredilerden Nakit Girişleri
21.818.658 47.824.280
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-35.555.767 -30.197.073
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-35.555.767 -30.197.073
Ödenen Temettüler
17 -10.546.807 -7.856.291
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.535.438 6.608.932
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
156.700 2.377.882
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.692.138 8.986.814
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29.391.554 13.389.336
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53.083.692 22.376.150


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 53.083.692 29.391.554
Finansal Yatırımlar
803 691
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
803 691
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
803 691
Ticari Alacaklar
67.057.514 75.694.195
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-7 14.224.047 23.803.312
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 52.833.467 51.890.883
Diğer Alacaklar
8.220.611 5.049.530
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 8.220.611 5.049.530
Stoklar
9 113.488.365 116.344.083
Peşin Ödenmiş Giderler
2.640.191 3.282.859
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.640.191 3.282.859
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
850 184.047
Diğer Dönen Varlıklar
3.423.088 5.267.049
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3.423.088 5.267.049
ARA TOPLAM
247.915.114 235.214.008
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
4.270.258 1.582.533
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
252.185.372 236.796.541
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7.635 7.635
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
7.635 7.635
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
7.635 7.635
Ticari Alacaklar
0 756.050
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 0 756.050
Diğer Alacaklar
41.813 41.993
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 41.813 41.993
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 42.625.741 41.723.819
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15.714.089 18.472.872
Maddi Duran Varlıklar
12 70.208.791 74.669.029
Arazi ve Arsalar
3.689.984 3.688.354
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
694.363 753.283
Binalar
23.935.645 24.191.529
Tesis, Makine ve Cihazlar
36.570.347 40.478.138
Taşıtlar
657.603 870.991
Mobilya ve Demirbaşlar
1.698.110 1.790.323
Özel Maliyetler
1.752.865 2.121.725
Yapılmakta Olan Yatırımlar
543.347 0
Diğer Maddi Duran Varlıklar
666.527 774.686
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.432.924 1.561.676
Şerefiye
942.792 942.792
Diğer Haklar
13 624.320 591.177
Bilgisayar Yazılımları
13 17.046 27.707
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 848.766
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 1.516.807 1.132.859
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
132.547.800 138.365.933
TOPLAM VARLIKLAR
384.733.172 375.162.474
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
20.306.345 23.842.748
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
20.306.345 23.842.748
Banka Kredileri
6 20.306.345 23.842.748
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.402.335 11.911.970
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.402.335 11.911.970
Banka Kredileri
5.402.335 11.911.970
Ticari Borçlar
44.876.975 29.615.137
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-7 10.102.414 7.763.307
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 34.774.561 21.851.830
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 4.379.065 3.550.170
Diğer Borçlar
1.469.223 546.248
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4-8 377.126 353.985
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.092.097 192.263
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.066.041 7.055.314
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 6.066.041 7.055.314
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 1.719.172 85.293
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.841.036 2.333.651
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.841.036 2.333.651
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.708.812 1.530.210
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.708.812 1.530.210
ARA TOPLAM
89.769.004 80.470.741
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
89.769.004 80.470.741
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
16.924.636 19.039.160
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
16.924.636 19.039.160
Banka Kredileri
6 16.924.636 19.039.160
Diğer Borçlar
107 107
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
107 107
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.358.926 4.344.894
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 4.358.926 4.344.894
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
384.259 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
384.259
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.667.928 23.384.161
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
111.436.932 103.854.902
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
236.966.169 235.704.879
Ödenmiş Sermaye
17 145.000.000 118.800.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
17 -4.260.347 -3.490.546
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
2.357.438 2.357.438
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.776.366 -603.070
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.776.366 -603.070
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.776.366 -603.070
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.903.051 2.746.351
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.903.051 2.746.351
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 21.113.735 15.601.070
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
4.146.159 3.767.768
Yasal Yedekler
16.967.576 11.833.302
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
58.729.414 58.839.188
Net Dönem Karı veya Zararı
12.899.244 41.454.448
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17 36.330.071 35.602.693
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
273.296.240 271.307.572
TOPLAM KAYNAKLAR
384.733.172 375.162.474


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 302.516.272 338.900.627 109.422.303 117.168.311
Satışların Maliyeti
18 -245.714.076 -240.699.477 -89.005.202 -85.114.059
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
56.802.196 98.201.150 20.417.101 32.054.252
BRÜT KAR (ZARAR)
56.802.196 98.201.150 20.417.101 32.054.252
Genel Yönetim Giderleri
-17.088.537 -15.628.452 -5.391.903 -6.018.264
Pazarlama Giderleri
-19.513.329 -17.537.913 -6.092.184 -5.922.879
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.100.003 -889.334 -365.509 -349.535
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 14.090.280 33.303.265 1.542.305 23.633.014
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -12.867.858 -35.101.685 -4.804.302 -22.545.061
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.322.749 62.347.031 5.305.508 20.851.527
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4.539.375 4.913.941 1.518.008 909.031
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-5.466.607 -79.920 -2.259.219 -79.920
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 3.410.707 6.522.277 1.915.640 3.218.862
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
22.806.224 73.703.329 6.479.937 24.899.500
Finansman Giderleri
-5.746.096 -19.579.842 942.283 -12.340.666
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
17.060.128 54.123.487 7.422.220 12.558.834
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.704.512 -8.776.724 -1.097.520 -2.365.174
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -2.816.150 -8.475.911 -968.347 -2.410.301
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 111.638 -300.813 -129.173 45.127
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
14.355.616 45.346.763 6.324.700 10.193.660
DÖNEM KARI (ZARARI)
14.355.616 45.346.763 6.324.700 10.193.660
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.456.372 6.869.315 1.077.226 2.128.666
Ana Ortaklık Payları
12.899.244 38.477.448 5.247.474 8.064.994
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 21 0,00088960 0,00265361 0,00036189 0,00055620
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.207.040 -458.402 -685.007 -1.112.557
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.361.549 -515.709 -765.488 -1.332.249
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-117.801 -45.835 -72.617 -46.758
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-117.801 -45.835 -72.617 -46.758
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
272.310 103.142 153.098 266.450
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
272.310 103.142 153.098 266.450
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
156.700 2.377.882 -144.565 1.379.578
Yabancı Para Çevrim Farkları
156.700 2.377.882 -144.565 1.379.578
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
156.700 2.377.882 -144.565 1.379.578
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.050.340 1.919.480 -829.572 267.021
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.305.276 47.266.243 5.495.128 10.460.681
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.422.628 6.853.430 1.036.552 2.094.986
Ana Ortaklık Payları
11.882.648 40.412.813 4.458.576 8.365.695http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797729


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.144 Değişim: -3,88% Hacim : 25.903 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.142 26.10.2020 Yüksek 1.184
Açılış: 1.184
8,0845 Değişim: 1,47%
Düşük 7,9313 26.10.2020 Yüksek 8,0986
Açılış: 7,9671
9,5487 Değişim: 1,05%
Düşük 9,4241 26.10.2020 Yüksek 9,5717
Açılış: 9,4492
494,68 Değişim: 1,53%
Düşük 484,83 26.10.2020 Yüksek 496,51
Açılış: 487,20
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.