KAP ***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.03.2018 - 18:18

***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
95.000.000 -4.563.836 2.357.438 512.602 512.602 512.602 -918.878 -918.878 8.780.779 47.703.365 10.301.572 58.004.937 159.173.042 22.535.108 181.708.150
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
95.000.000 0 0 0 0 0 -4.563.836 0 2.357.438 0 0 0 0 0 512.602 0 512.602 0 0 0 0 0 512.602 -918.878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -918.878 8.780.779 0 0 0 47.703.365 10.301.572 58.004.937 159.173.042 22.535.108 181.708.150
Transferler
534.478 3.117.094 -3.651.572 -534.478 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
17.616.659 17.616.659 17.616.659 3.600.669 21.217.328
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-284.183 -284.183 795.460 795.460 0 511.277 -51.660 459.617
Sermaye Arttırımı
6.650.000 -319.468 -6.650.000 -6.650.000 -319.468 -295.600 -615.068
Sermaye Azaltımı
0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0
Kar Payları
-3.800.000 -3.800.000 -3.800.000 -3.800.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
101.650.000 0 0 0 0 0 -4.883.304 0 2.357.438 0 0 0 0 0 228.419 0 512.602 0 0 0 0 0 228.419 -123.418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -123.418 9.315.257 0 0 0 47.020.459 17.616.659 64.637.118 173.181.510 25.788.517 198.970.027
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
101.650.000 -4.883.304 2.357.438 228.419 228.419 228.419 -123.418 -123.418 9.315.257 47.020.459 17.616.659 64.637.118 173.181.510 25.788.517 198.970.027
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
101.650.000 0 0 0 0 0 -4.883.304 0 2.357.438 0 0 0 0 0 228.419 0 228.419 0 0 0 0 0 228.419 -123.418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -123.418 9.315.257 0 0 0 47.020.459 17.616.659 64.637.118 173.181.510 25.788.517 198.970.027
Transferler
1.046.250 3.394.552 -4.440.802 -1.046.250 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.763 0 0 0 0 0 0 0 11.763 1.417.379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.417.379 0 0 0 0 0 31.242.377 31.242.377 32.671.519 4.282.742 36.954.261
Dönem Karı (Zararı)
31.242.377 31.242.377 31.242.377 4.281.517 35.523.894
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
11.763 11.763 1.417.379 1.417.379 0 1.429.142 1.225 1.430.367
Sermaye Arttırımı
8.350.000 -401.137 -8.350.000 -8.350.000 -401.137 -401.137
Sermaye Azaltımı
0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0
Kar Payları
-4.825.857 -4.825.857 -4.825.857 -481.000 -5.306.857
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.410.016 203.983 203.983 1.613.999 1.613.999
Dönem Sonu Bakiyeler
110.000.000 0 0 0 0 0 -3.874.425 0 2.357.438 0 0 0 0 0 240.182 0 228.419 0 0 0 0 0 240.182 1.293.961 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.293.961 10.361.507 0 0 0 42.065.011 39.796.360 81.861.371 202.240.034 29.590.259 231.830.293


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.545.579 10.081.609
Dönem Karı (Zararı)
35.523.894 21.217.328
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
35.523.894 21.217.328
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
14.495.659 17.148.015
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 8.580.526 7.668.768
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.511.629 4.867.140
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.078.765 4.826.037
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.432.864 41.103
Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.053.502 1.733.582
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.053.502 1.733.582
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
0
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.862.598 2.961.757
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-242.973 -310.601
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.851.274 1.064.345
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-183.240 -192.986
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
2.437.537 2.400.999
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-4.771.917 -3.125.254
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
14 -4.771.917 -3.125.254
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 6.561.245 3.042.022
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.301.924 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-4.301.924 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-28.733.259 -22.901.151
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.487.840 -12.914.999
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.995.105 -358.301
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-22.492.735 -12.556.698
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.418.454 -3.443.839
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.418.454 -3.443.839
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış)
0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)
0
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-18.475.678 -23.270.565
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-692.105 9.099.669
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.345.797 4.334.827
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.184.778 -1.382.851
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9.161.019 5.717.678
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış)
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-58.853 -49.656
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-58.853 -49.656
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
0
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
3.834.313 804.324
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.617.347 2.539.088
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.796.306 1.585.340
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
178.959 953.748
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
21.286.294 15.464.192
Alınan Temettüler
0
Ödenen Faiz
0
Alınan Faiz
0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22 -654.031 -366.551
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.086.684 -5.016.032
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-14.568.040 -28.606.994
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-3.775.000 -5.025.000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
-61 19.732
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.504.327 1.728.606
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.504.327 1.728.606
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.206.949 -26.323.286
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.129.843 -26.180.253
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-77.106 -143.033
Alınan Temettüler
14 666.670 682.353
Alınan Faiz
242.973 310.601
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.519.756 16.659.606
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
49.957.364 32.670.471
Kredilerden Nakit Girişleri
49.957.364 32.670.471
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-43.130.751 -11.915.265
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-43.130.751 -11.915.265
Ödenen Temettüler
-5.306.857 -4.095.600
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.497.295 -1.865.779
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.417.379 795.460
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.914.674 -1.070.319
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.474.662 9.544.981
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.389.336 8.474.662


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 13.389.336 8.474.662
Finansal Yatırımlar
582 521
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
582 521
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
7 582 521
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
99.216.511 80.140.312
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-9 28.480.594 28.380.828
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 70.735.917 51.759.484
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
5.159.799 6.592.470
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 5.159.799 6.592.470
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0
Türev Araçlar
0
Stoklar
11 99.714.047 82.671.233
Peşin Ödenmiş Giderler
3.557.937 2.865.832
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 3.557.937 2.865.832
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 86.924
Diğer Dönen Varlıklar
5.549.278 3.839.896
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
23 5.549.278 3.839.896
ARA TOPLAM
226.674.414 184.584.926
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
3 2.396.389 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
229.070.803 184.584.926
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
889.648 889.648
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
7 889.648 889.648
Ticari Alacaklar
1.895.339 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.895.339 0
Diğer Alacaklar
45.797 31.580
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 45.797 31.580
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
14 33.487.066 24.108.796
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 16.221.735 17.276.585
Maddi Duran Varlıklar
16 65.975.181 59.879.793
Arazi ve Arsalar
2.719.871 3.305.308
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
591.373 384.757
Binalar
20.984.624 18.110.902
Tesis, Makine ve Cihazlar
28.827.305 31.595.304
Taşıtlar
1.016.059 999.247
Mobilya ve Demirbaşlar
1.521.489 948.033
Özel Maliyetler
2.105.695 835.191
Yapılmakta Olan Yatırımlar
7.393.913 2.760.403
Diğer Maddi Duran Varlıklar
814.852 940.648
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.445.544 1.458.451
Şerefiye
18 942.792 942.792
Diğer Haklar
17 191.243 200.227
Bilgisayar Yazılımları
17 311.509 315.432
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 142.117 2.463.299
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
120.102.427 106.108.152
TOPLAM VARLIKLAR
349.173.230 290.693.078
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
25.982.186 16.785.868
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
25.982.186 16.785.868
Banka Kredileri
8 25.982.186 16.785.868
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.678.272 3.598.385
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.678.272 3.598.385
Banka Kredileri
8 6.678.272 3.598.385
Ticari Borçlar
46.186.488 35.023.931
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-9 8.654.807 6.470.029
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 37.531.681 28.553.902
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 3.434.760 2.732.291
Diğer Borçlar
705.091 763.944
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5-10 663.881 736.604
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 41.210 27.340
Ertelenmiş Gelirler
7.254.179 3.419.866
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
12 7.254.179 3.419.866
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
31 1.422.965 979.258
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.238.143 2.118.405
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 2.238.143 2.118.405
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
981.130 1.504.640
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
23 981.130 1.504.640
ARA TOPLAM
94.883.214 66.926.588
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
94.883.214 66.926.588
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
19.679.787 22.278.105
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
19.679.787 22.278.105
Banka Kredileri
8 19.679.787 22.278.105
Diğer Borçlar
107 107
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 107 107
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.779.829 2.518.251
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 2.779.829 2.518.251
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.459.723 24.796.463
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
117.342.937 91.723.051
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
202.240.034 173.181.510
Ödenmiş Sermaye
24 110.000.000 101.650.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
24 -3.874.425 -4.883.304
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
24 2.357.438 2.357.438
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
240.182 228.419
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
240.182 228.419
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 240.182 228.419
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.293.961 -123.418
Yabancı Para Çevrim Farkları
24 1.293.961 -123.418
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.361.507 9.315.257
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
24 478.474 0
Yasal Yedekler
24 9.883.033 9.315.257
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24 50.618.994 47.020.459
Net Dönem Karı veya Zararı
24 31.242.377 17.616.659
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24 29.590.259 25.788.517
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
231.830.293 198.970.027
TOPLAM KAYNAKLAR
349.173.230 290.693.078


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25 318.367.463 253.801.732
Satışların Maliyeti
25 -251.144.081 -201.637.335
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
67.223.382 52.164.397
BRÜT KAR (ZARAR)
67.223.382 52.164.397
Genel Yönetim Giderleri
26 -15.236.640 -13.487.467
Pazarlama Giderleri
-20.410.378 -15.165.977
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26 -815.146 -628.585
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 21.814.264 19.934.477
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -11.547.135 -16.508.820
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
41.028.347 26.308.025
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
5.488.040 1.008.586
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 0 -113.949
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
14 4.771.917 3.125.254
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
51.288.304 30.327.916
Finansman Giderleri
30 -9.203.165 -6.068.566
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
42.085.139 24.259.350
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.561.245 -3.042.022
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 -4.243.694 -5.602.042
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 -2.317.551 2.560.020
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
35.523.894 21.217.328
DÖNEM KARI (ZARARI)
35.523.894 21.217.328
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.281.517 3.600.669
Ana Ortaklık Payları
31.242.377 17.616.659
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,00284000 0,00160200
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
12.988 -335.843
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18.155 -364.623
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-1.536 -44.145
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.536 -44.145
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.631 72.925
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-3.631 72.925
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.417.379 795.460
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.417.379 795.460
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
1.417.379 795.460
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.430.367 459.617
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
36.954.261 21.676.945
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.282.742 3.549.009
Ana Ortaklık Payları
32.671.519 18.127.936http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667465


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
102.590 Değişim: 0,00% Hacim : 7.846 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 102.246 16.09.2019 Yüksek 103.321
Açılış: 102.552
5,7298 Değişim: 0,01%
Düşük 5,7237 17.09.2019 Yüksek 5,7334
Açılış: 5,7294
6,3118 Değişim: 0,10%
Düşük 6,3005 17.09.2019 Yüksek 6,3168
Açılış: 6,3057
276,03 Değişim: 0,02%
Düşük 275,73 17.09.2019 Yüksek 276,51
Açılış: 275,99
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.