KAP ***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

07.11.2018 - 18:59

***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 1.514.829.524 392.588.828 474.587.223 110.002.422
Satışların Maliyeti
31 -1.412.746.293 -320.994.313 -438.114.913 -82.556.763
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
102.083.231 71.594.515 36.472.310 27.445.659
BRÜT KAR (ZARAR)
102.083.231 71.594.515 36.472.310 27.445.659
Genel Yönetim Giderleri
28,33 -62.478.418 -49.374.749 -23.731.365 -17.220.256
Pazarlama Giderleri
28,33 -15.258.936 -11.815.246 -5.342.119 -3.875.778
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
33 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 83.799.839 34.145.893 48.433.634 3.161.839
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -79.406.993 -29.437.445 -44.072.024 -1.723.705
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
28.738.723 15.112.968 11.760.436 7.787.759
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 5.451.581 3.709.424 1.642.876 754.468
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -81.128 -2.666.956 -2.092 -187.124
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
34.109.176 16.155.436 13.401.220 8.355.103
Finansman Gelirleri
37 14.207.333 6.871.636 4.754.073 2.629.021
Finansman Giderleri
37 -20.878.877 -11.644.782 -8.024.033 -4.220.714
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
27.437.632 11.382.290 10.131.260 6.763.410
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.777.601 2.233.099 -3.339.828 86.367
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -5.436.894 -821.564 -3.075.752 -281.990
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -2.340.707 3.054.663 -264.076 368.357
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
19.660.031 13.615.389 6.791.432 6.849.777
DÖNEM KARI (ZARARI)
19.660.031 13.615.389 6.791.432 6.849.777
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 153 33.459 44 10.566
Ana Ortaklık Payları
41 19.659.878 13.581.930 6.791.388 6.839.211
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,29170000 0,20150000 0,10080000 0,10150000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
67.392.000 497.858 8.724.540 17.692.309 -21.342.247 72.964.460 142.149 73.106.609
Transferler
30 116.318 -21.458.565 21.342.247 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
38 -96.974 13.581.930 13.484.956 33.459 13.518.415
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
30 -1.163 21.444 20.281 -20.281 0
Dönem Sonu Bakiyeler
67.392.000 400.884 8.839.695 -3.744.812 13.581.930 86.469.697 155.327 86.625.024
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
67.392.000 518.977 8.839.694 -3.744.966 17.145.167 90.150.872 174.020 90.324.892
Transferler
30 226.677 16.918.490 -17.145.167 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
38 -378.786 19.659.878 19.281.092 152 19.281.244
Dönem Sonu Bakiyeler
67.392.000 140.191 9.066.371 13.173.524 19.569.878 109.431.964 174.172 109.606.136


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.424.309 -15.023.481
Dönem Karı (Zararı)
19.660.031 13.615.389
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 19.660.031 13.615.389
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.934.145 -176.788
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 3.368.189 2.282.189
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-588.305 -567.258
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -697.559 7.810
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
47 0 -575.068
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9 109.254 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
389.119 351.949
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 94.788 432.085
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
25 294.331 -80.136
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-12.459 -10.569
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
47, 53 -12.459 -10.569
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 7.777.601 -2.233.099
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-33.191.380 -27.777.123
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
47 -20.634.053 -2.274.269
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-41.150.659 -78.009.523
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -5.030.710 -382.187
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -36.119.949 -77.627.336
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.610.265 -5.896.406
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -19.610.265 -5.896.406
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
46 0 369.422
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6, 12 -878.550 -577.142
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
71.281.416 53.556.857
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 8.248.618 7.792.871
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 63.032.798 45.763.986
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 -371.580 1.212.633
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.964.178 3.841.305
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 1.964.178 3.841.305
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.791.867 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29, 40 -26.003.760 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29, 38 2.211.893 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.597.204 -14.338.522
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 -2.827.105 -684.959
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.970.043 -1.438.886
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
492.574 1.733
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 492.574 1.733
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.462.617 -1.440.619
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -1.606.397 -844.638
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -1.856.220 -595.981
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.966.471 13.009.504
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.493.544 6.404.954.279
Kredilerden Nakit Girişleri
47 14.493.544 6.303.180.785
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
47 0 101.773.494
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.527.073 -6.392.519.843
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 0 -6.288.319.736
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
47 -10.527.073 -104.200.107
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
47 0 575.068
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.427.881 -3.452.863
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
44 0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.427.881 -3.452.863
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 70.727.554 76.468.060
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
66.299.673 73.015.197


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
19.660.031 13.615.389 6.791.432 6.849.777
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-378.787 -96.974 -243.906 -22.823
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
38 -485.624 -121.217 -312.699 -28.529
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
106.837 24.243 68.793 5.706
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 106.837 24.243 68.793 5.706
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-378.787 -96.974 -243.906 -22.823
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.281.244 13.518.415 6.547.526 6.826.954
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
152 33.203 12.915 24.237
Ana Ortaklık Payları
19.281.092 13.485.212 6.534.611 6.802.717


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6, 53 255.297.778 232.742.505
Finansal Yatırımlar
40.476.815 19.628.263
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
40.476.815 19.628.263
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
47 40.476.815 19.628.263
Ticari Alacaklar
437.951.068 396.102.850
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 5.398.981 368.271
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 432.552.087 395.734.579
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
6 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
8 0 0
Diğer Alacaklar
40.712.420 23.339.986
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 40.712.420 23.339.986
Peşin Ödenmiş Giderler
1.562.876 683.283
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.562.876 683.283
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 15.045 1.037.049
Diğer Dönen Varlıklar
0 3.351
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 0 3.351
ARA TOPLAM
776.016.002 673.537.287
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
776.016.002 673.537.287
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.884.550 2.099.049
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.026.433 1.240.932
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
47 1.026.433 1.240.932
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
858.117 858.117
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
47 858.117 858.117
Diğer Alacaklar
4.601.626 2.414.632
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 4.601.626 2.414.632
Maddi Duran Varlıklar
8.602.777 9.365.039
Binalar
14 2.831.560 3.367.379
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 3.641.445 4.151.513
Taşıtlar
14 572.197 205.860
Mobilya ve Demirbaşlar
14 536.299 417.708
Özel Maliyetler
14 1.021.276 1.222.579
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.252.891 3.888.773
Bilgisayar Yazılımları
17 4.252.891 3.888.773
Peşin Ödenmiş Giderler
1.671 2.714
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.671 2.714
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 1.328.706 3.603.262
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
20.672.221 21.373.469
TOPLAM VARLIKLAR
796.688.223 694.910.756
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
163.756.199 159.789.728
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
163.756.199 159.789.728
Banka Kredileri
47 11.673.785 27.980.173
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
47 58.989.168 69.516.241
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 93.093.246 62.293.314
Ticari Borçlar
503.706.495 432.425.079
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 19.329.413 11.080.795
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 484.377.082 421.344.284
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 2.939.936 3.515.727
Diğer Borçlar
3.990.201 2.026.027
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 3.990.201 2.026.027
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 2.609.790 257.321
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.577.262 2.341.915
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 868.180 587.670
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 4.709.082 1.754.245
ARA TOPLAM
682.579.883 600.355.797
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
682.579.883 600.355.797
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
157 153
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 157 153
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.752.969 3.440.149
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 3.752.969 3.440.149
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 749.078 789.765
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.502.204 4.230.067
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
687.082.087 604.585.864
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
109.431.964 90.150.872
Ödenmiş Sermaye
30 67.392.000 67.392.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
140.191 518.977
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30 140.191 518.977
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.066.371 8.839.694
Yasal Yedekler
30 9.066.371 8.839.694
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 13.173.524 -3.744.966
Net Dönem Karı veya Zararı
41 19.659.878 17.145.167
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 174.172 174.020
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
109.606.136 90.324.892
TOPLAM KAYNAKLAR
796.688.223 694.910.756http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/718380


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
100.237 Değişim: 0,00% Hacim : 8.763 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 0 20.09.2019 Yüksek 0
Açılış: 0
5,7245 Değişim: -0,32%
Düşük 5,7149 23.09.2019 Yüksek 5,7447
Açılış: 5,7428
6,3094 Değişim: -0,33%
Düşük 6,3048 23.09.2019 Yüksek 6,3392
Açılış: 6,3303
278,71 Değişim: -0,51%
Düşük 278,22 23.09.2019 Yüksek 280,45
Açılış: 280,12
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.