***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 - 18:39

***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 648.727.569 130.470.878
Satışların Maliyeti
31 -610.822.843 -107.382.803
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
37.904.726 23.088.075
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
37.904.726 23.088.075
Genel Yönetim Giderleri
33 -18.836.367 -16.585.141
Pazarlama Giderleri
33 -5.013.092 -3.919.597
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 13.186.505 15.814.544
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -10.821.915 -13.425.756
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.419.857 4.972.125
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 5.005.994 2.215.212
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -4.009.461 -2.441.421
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
17.416.390 4.745.916
Finansman Gelirleri
37 3.344.262 1.482.214
Finansman Giderleri
37 -6.257.718 -3.572.138
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.502.934 2.655.992
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.429.746 -291.137
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -1.084.899 -338.454
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -2.344.847 47.317
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.073.188 2.364.855
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.073.188 2.364.855
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.842 12.981
Ana Ortaklık Payları
11.066.346 2.351.874
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,16420000 0,03490000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
67.392.000 0 497.858 497.858 0 0 0 8.724.540 17.692.309 -21.342.247 -3.649.938 72.964.460 142.149 73.106.609
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
30 0 0 0 0 0 -21.342.247 21.342.247 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.768 82.768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.351.874 2.351.874 2.434.642 12.981 2.447.623
Dönem Karı (Zararı)
38 0 0 0 0 0 2.351.874 2.351.874 2.351.874 12.981 2.364.855
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 82.768 82.768 0 0 0 0 82.768 82.768
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 176 176 176 -176 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
67.392.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 580.626 580.626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.724.540 0 0 0 -3.649.762 2.351.874 -1.297.888 75.399.278 154.954 75.554.232
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
67.392.000 0 518.977 518.977 0 0 0 8.839.694 -3.744.966 17.145.167 13.400.201 90.150.872 174.020 90.324.892
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
30 0 0 0 0 0 17.145.167 -17.145.167 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -136.331 -136.331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.066.346 11.066.346 10.930.015 6.831 10.936.846
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 11.066.346 11.066.346 11.066.346 6.831 11.073.177
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -136.331 -136.331 0 0 0 0 -136.331 -136.331
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
67.392.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 382.646 382.646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.839.694 0 0 0 13.400.201 11.066.346 24.466.547 101.080.887 180.851 101.261.738


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.314 13.915.969
Dönem Karı (Zararı)
11.073.188 2.364.855
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 11.073.188 2.364.855
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.510.298 970.690
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 1.073.675 765.080
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -28.707
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
47 0 -28.707
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
131.300 55.897
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 6.366 153.591
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
25 124.934 -97.694
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.054 -112.717
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
47,53 -1.054 -112.717
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 2.306.377 291.137
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-14.570.172 10.706.289
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
47 -8.819.078 -3.448.142
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-44.015.459 -23.532.757
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 7.715 719
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -44.023.174 -23.533.476
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.853.344 108.859
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -3.853.344 108.859
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
46 0 304.449
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6,12 -1.654.219 -1.170.780
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
43.268.773 38.144.435
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -8.136.944 946.870
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 51.405.717 37.197.565
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 -829.256 31.905
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
280.191 268.320
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 280.191 268.320
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.052.220 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29,40 195.163 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29,40 857.057 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.314 14.041.834
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 0 -125.865
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-897.009 -550.044
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
492.574 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 492.574
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.389.583 -550.044
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -642.333 -308.897
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -747.250 -241.147
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
47.695.996 2.076.772
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
48.526.023 2.305.418.833
Kredilerden Nakit Girişleri
47 48.526.023 2.239.078.891
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
47 0 66.339.942
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-830.016 -2.303.370.768
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 0 -2.241.418.904
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
47 -830.016 -61.951.864
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-11 28.707
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
46.812.301 15.442.697
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
46.812.301 15.442.697
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
70.727.554 76.468.060
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
117.539.855 91.910.757


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
11.073.188 2.364.855
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-136.342 82.768
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
38 -174.798 103.460
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
38.456 -20.692
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 38.456 -20.692
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-136.342 82.768
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.936.846 2.447.623
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.831 12.915
Ana Ortaklık Payları
10.930.015 2.434.708


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo NiteliKonsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 285.636.311 232.742.505
Finansal Yatırımlar
28.480.268 19.628.263
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
28.480.268 19.628.263
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
47 28.480.268 19.628.263
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
434.037.858 396.102.850
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 360.556 368.271
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 433.677.302 395.734.579
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
27.119.831 23.339.986
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 27.119.831 23.339.986
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
2.337.411 683.283
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 2.337.411 683.283
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 845.237 1.037.049
Diğer Dönen Varlıklar
0 3.351
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 0 3.351
ARA TOPLAM
778.456.916 673.537.287
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
778.456.916 673.537.287
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
2.066.122 2.099.049
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.066.122 2.099.049
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
47 2.066.122 2.099.049
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
2.488.131 2.414.632
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 2.488.131 2.414.632
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
8.906.993 9.365.039
Binalar
13 2.863.119 3.367.379
Tesis, Makine ve Cihazlar
13 4.129.400 4.151.513
Taşıtlar
13 185.746 205.860
Mobilya ve Demirbaşlar
13 504.997 417.708
Özel Maliyetler
13 1.223.731 1.222.579
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.170.153 3.888.773
Bilgisayar Yazılımları
17 4.170.153 3.888.773
Peşin Ödenmiş Giderler
2.805 2.714
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 2.805 2.714
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 1.279.208 3.603.262
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
18.913.412 21.373.469
TOPLAM VARLIKLAR
797.370.328 694.910.756
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
207.485.735 159.789.728
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
207.485.735 159.789.728
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
47 68.686.225 69.516.241
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 138.799.510 90.273.487
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
475.693.852 432.425.079
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 2.943.851 11.080.795
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 472.750.001 421.344.284
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 2.572.271 3.515.727
Diğer Borçlar
2.306.214 2.026.027
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 2.306.214 2.026.027
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 499.283 257.321
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.213.756 2.341.915
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
27 708.085 587.670
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 2.505.671 1.754.245
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
691.771.111 600.355.797
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
691.771.111 600.355.797
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
157 153
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 157 153
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.565.234 3.440.149
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 3.565.234 3.440.149
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 772.088 789.765
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.337.479 4.230.067
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
696.108.590 604.585.864
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
101.080.887 90.150.872
Ödenmiş Sermaye
30 67.392.000 67.392.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
382.646 518.977
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
382.646 518.977
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 382.646 518.977
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.839.694 8.839.694
Yasal Yedekler
30 8.839.694 8.839.694
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 13.400.201 -3.744.966
Net Dönem Karı veya Zararı
41 11.066.346 17.145.167
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 180.851 174.020
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
101.261.738 90.324.892
TOPLAM KAYNAKLAR
797.370.328 694.910.756http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682874


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
102.494 Değişim: 0,51% Hacim : 5.936 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 101.695 21.02.2019 Yüksek 102.893
Açılış: 102.034
5,3187 Değişim: 0,00%
Düşük 5,3156 22.02.2019 Yüksek 5,3279
Açılış: 5,31855
6,0397 Değişim: -0,02%
Düşük 6,0274 22.02.2019 Yüksek 6,0466
Açılış: 6,0409
226,51 Değişim: 0,03%
Düşük 226,08 22.02.2019 Yüksek 226,77
Açılış: 226,45

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.