KAP ***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

12.03.2018 - 20:54

***GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 603.787.427 625.806.287
Satışların Maliyeti
22 -501.421.078 -540.765.956
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
102.366.349 85.040.331
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
102.366.349 85.040.331
Genel Yönetim Giderleri
23 -69.572.717 -69.371.641
Pazarlama Giderleri
23 -17.299.038 -19.136.657
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 45.803.023 28.490.004
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -38.839.303 -35.554.614
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
22.458.314 -10.532.577
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 4.722.389 28.786.937
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -4.224.988 -35.031.137
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
22.955.715 -16.776.777
Finansman Gelirleri
26 9.592.968 8.062.566
Finansman Giderleri
26 -16.931.230 -12.048.512
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.617.453 -20.762.723
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.579.711 -554.847
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -1.145.927 -618.907
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 2.725.638 64.060
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
17.197.164 -21.317.570
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
17.197.164 -21.317.570
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 51.997 24.677
Ana Ortaklık Payları
30 17.145.167 -21.342.247
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Zarar) 30 0,25440000 -0,32810000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 30 0,25440000 -0,32810000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
56.160.000 63 -251.195 -251.195 -251.195 0 0 0 7.449.892 19.440.472 18.161.580 37.602.052 100.960.812 14.576.472 115.537.284
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
11.232.000 0 0 0 0 0 1.429.001 -1.238.621 -11.422.380 -12.661.001 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 749.053 0 749.053 0 0 0 0 0 749.053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -21.342.247 -21.342.247 -20.593.194 24.677 -20.568.517
Dönem Karı (Zararı)
30 0 0 0 0 0 -21.342.247 -21.342.247 -21.342.247 24.677 -21.317.570
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 749.053 749.053 749.053 0 0 0 0 749.053 749.053
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
21 0 0 0 0 0 1.999.945 -6.739.200 -4.739.255 -4.739.255 -4.739.255
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-234 0 0 0 0 0 -322.314 -4.111.354 -4.111.354 -4.433.902 -4.433.902
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
21 171 0 0 0 0 0 167.961 1.601.867 1.601.867 1.769.999 -14.459.000 -12.689.001
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
21 67.392.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 497.858 0 497.858 0 0 0 0 0 497.858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.724.540 0 0 0 17.692.309 -21.342.247 -3.649.938 72.964.460 142.149 73.106.609
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 67.392.000 497.858 497.858 497.858 0 0 0 8.724.540 17.692.309 -21.342.247 -3.649.938 72.964.460 142.149 73.106.609
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 0 116.318 -21.458.565 21.342.247 -116.318 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.119 0 21.119 0 0 0 0 0 21.119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.145.167 17.145.167 17.166.286 51.997 17.218.283
Dönem Karı (Zararı)
30 0 0 0 0 0 17.145.167 17.145.167 17.145.167 51.997 17.197.164
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 21.119 21.119 21.119 0 0 0 0 21.119 21.119
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
21 0 0 0 0 0 -1.164 21.290 0 21.290 20.126 -20.126 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
21 67.392.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 518.977 0 518.977 0 0 0 0 0 518.977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.839.694 0 0 0 -3.744.966 17.145.167 13.400.201 90.150.872 174.020 90.324.892


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-40.104.437 -55.793.575
Dönem Karı (Zararı)
17.197.164 -21.317.570
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30 17.197.164 -21.317.570
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.617.963 3.664.609
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-14 3.268.848 2.848.131
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.251.616 460.699
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 0 234.378
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 1.251.616 99.024
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
15 0 127.297
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
690.412 -266.250
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 750.520 540.698
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 -60.108 -806.948
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-13.202 67.182
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
6 -13.202 67.182
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 -1.579.711 554.847
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-59.934.608 -30.618.062
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 -9.890.608 10.158.119
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-101.308.510 -92.710.421
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9-10 204.459 6.621.817
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -101.512.969 -99.332.238
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.784.882 -17.192.787
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11-20 -6.784.882 -17.192.787
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
31 369.422 1.847.785
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -186.755 8.953
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
55.044.202 62.857.316
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9-10 10.258.020 822.775
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6-10 44.786.182 62.034.541
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 2.008.513 -2.755.257
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
814.010 7.168.230
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 814.010 7.168.230
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-39.119.481 -48.271.023
Ödenen Temettüler
21 0 -6.739.200
Alınan Temettüler
0 1.999.945
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
29 -984.755 -1.830.913
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
20 -201 -952.384
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.808.720 -10.961.809
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 -4.433.902
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.733 11.280
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 1.733 8.547
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 0 2.733
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.810.453 -6.539.187
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -2.181.087 -6.071.782
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -3.629.366 -467.405
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
40.172.651 42.408.444
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -12.689.001
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.325.839.740 9.181.324.430
Kredilerden Nakit Girişleri
8 10.153.419.733 9.054.897.517
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
8 172.420.007 126.426.913
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.284.415.473 -9.126.127.961
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -10.122.286.218 -9.020.705.372
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
8 -162.129.255 -105.422.589
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.251.616 -99.024
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.740.506 -24.346.940
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.740.506 -24.346.940
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 76.468.060 100.815.000
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 70.727.554 76.468.060


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
17.197.164 -21.317.570
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
21.119 749.053
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 27.270 936.315
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6.151 -187.262
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
27 -6.151 -187.262
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.119 749.053
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.218.283 -20.568.517
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
51.855 24.237
Ana Ortaklık Payları
17.166.428 -20.592.754


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 232.742.505 201.507.572
Finansal Yatırımlar
19.628.263 9.448.273
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
19.628.263 9.448.273
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
7 19.628.263 9.448.273
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
396.102.850 294.739.587
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9-10 368.271 572.730
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 395.734.579 294.166.857
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
23.339.986 17.559.969
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 23.339.986 17.559.969
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 369.422
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
31 0 369.422
Peşin Ödenmiş Giderler
683.283 499.242
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 683.283 499.242
Diğer Dönen Varlıklar
1.040.400 1.771.434
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 1.040.400 1.771.434
ARA TOPLAM
673.537.287 525.895.499
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
673.537.287 525.895.499
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
2.099.049 2.388.431
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.099.049 2.388.431
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
7 2.099.049 2.388.431
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 54.753
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 54.753
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
2.414.632 678.733
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 2.414.632 678.733
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
9.365.039 9.319.731
Binalar
13 3.367.379 3.445.384
Tesis, Makine ve Cihazlar
13 4.151.513 3.789.953
Taşıtlar
13 205.860 115.441
Mobilya ve Demirbaşlar
13 417.708 389.216
Özel Maliyetler
13 1.222.579 1.579.737
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.888.773 1.394.209
Bilgisayar Yazılımları
14 3.888.773 1.394.209
Peşin Ödenmiş Giderler
2.714 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 2.714 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 3.603.262 643.562
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
21.373.469 14.479.419
TOPLAM VARLIKLAR
694.910.756 540.374.918
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
159.789.728 118.365.461
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
159.789.728 118.365.461
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
8 69.516.241 59.198.331
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 90.273.487 59.167.130
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
432.425.079 340.418.640
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9-10 11.080.795 822.775
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 421.344.284 339.595.865
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 3.515.727 1.507.214
Diğer Borçlar
2.026.027 1.212.083
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 2.026.027 1.212.083
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 257.321 96.149
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.341.915 2.245.426
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 587.670 431.073
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.754.245 1.814.353
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 201
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 0 201
ARA TOPLAM
600.355.797 463.845.174
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
600.355.797 463.845.174
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
153 87
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 153 87
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.440.149 2.873.496
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 3.440.149 2.873.496
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 789.765 549.552
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.230.067 3.423.135
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
604.585.864 467.268.309
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
90.150.872 72.964.460
Ödenmiş Sermaye
21 67.392.000 67.392.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
518.977 497.858
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
518.977 497.858
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 518.977 497.858
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.839.694 8.724.540
Yasal Yedekler
21-27 8.839.694 8.724.540
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 -3.744.966 17.692.309
Net Dönem Karı veya Zararı
30 17.145.167 -21.342.247
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 174.020 142.149
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
90.324.892 73.106.609
TOPLAM KAYNAKLAR
694.910.756 540.374.918http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667972


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
102.090 Değişim: -0,49% Hacim : 3.034 Mio.TL Son veri saati : 11:51
Düşük 101.614 17.09.2019 Yüksek 102.663
Açılış: 102.659
5,7319 Değişim: 0,04%
Düşük 5,7137 17.09.2019 Yüksek 5,7411
Açılış: 5,7294
6,3152 Değişim: 0,15%
Düşük 6,2999 17.09.2019 Yüksek 6,3221
Açılış: 6,3057
276,15 Değişim: 0,06%
Düşük 275,03 17.09.2019 Yüksek 276,51
Açılış: 275,99
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.