KAP ***GDKGS*** GEDİK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2018 - 23:05
KAP ***GDKGS*** GEDİK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***GDKGS*** GEDİK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 -6.059.811 1.088.635
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-6.059.811 1.088.635
BRÜT KAR (ZARAR)
-6.059.811 1.088.635
Genel Yönetim Giderleri
18 -204.100 -266.871
Pazarlama Giderleri
18 -10.458 -11.173
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 6.347 5.514
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.268.022 816.105
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.268.022 816.105
Finansman Gelirleri
21 620.663 298.944
Finansman Giderleri
21 -51.644 -9.913
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-5.699.003 1.105.136
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.699.003 1.105.136
DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.699.003 1.105.136
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-5.699.003 1.105.136
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç / (Zarar) 25 -0,28500000 0,05530000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç / (Zarar) 25 -0,28500000 0,05530000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 -154.315 270 266.576 1.099.242 1.390.503 22.602.276 22.602.276
Transferler
44.317 1.346.186 -1.390.503 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.155 1.105.136 1.099.981 1.099.981
Dönem Karı (Zararı)
0 1.105.136 1.105.136 1.105.136
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
14-22 -5.155 0 -5.155 -5.155
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
16 154.315 154.315 154.315
Dönem Sonu Bakiyeler
16 20.000.000 0 270 -5.155 310.893 2.445.428 1.105.136 23.856.572 23.856.572
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 20.000.000 0 270 -5.155 310.893 2.445.428 1.105.136 23.856.572 23.856.572
Transferler
55.434 1.049.702 -1.105.136 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.480 -5.699.003 -5.691.523 -5.691.523
Dönem Karı (Zararı)
0 -5.699.003 -5.699.003 -5.699.003
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
14-22 7.480 0 7.480 7.480
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 20.000.000 0 270 2.325 366.327 3.495.130 -5.699.003 18.165.049 18.165.049


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.898.572 -1.902.432
Dönem Karı (Zararı)
-5.699.003 1.105.136
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
25 -5.699.003 1.105.136
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.106.320 -1.037.535
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 887 887
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
18.358 -6.570
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 18.358 -6.570
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.414 17.924
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 6.414 17.924
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-721.071 -1.049.776
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
5-17 -721.071 -1.049.776
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
6.801.732 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
27 6.801.732 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.702.132 -3.119.661
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 1.977.218 -2.387.247
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
480.479 -674.964
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 480.479 -674.964
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
67 -1.930
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 67 -1.930
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-755.632 -55.520
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9-12-14 -750.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.632 -55.520
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.109.449 -3.052.060
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
27 -4.008.021 1.149.628
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
785.149 1.031.061
Alınan Faiz
785.149 1.031.061
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 154.315
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 154.315
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 0 154.315
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.113.423 -717.056
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.113.423 -717.056
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 9.709.615 10.426.671
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 8.596.192 9.709.615


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.699.003 1.105.136
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
7.480 -5.155
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
14-22 7.480 -5.155
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.480 -5.155
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.691.523 1.099.981
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-5.691.523 1.099.981


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 8.596.935 9.792.794
Finansal Yatırımlar
0 1.977.218
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 1.977.218
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
6 0 1.977.218
Diğer Alacaklar
750.000 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 750.000 0
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
497.376 387.655
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 497.376 387.655
ARA TOPLAM
9.844.311 12.157.667
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.844.311 12.157.667
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8.355.917 11.149.628
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
8.355.917 11.149.628
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
6 8.355.917 11.149.628
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
960 1.847
Bilgisayar Yazılımları
11 960 1.847
Diğer Duran Varlıklar
0 590.200
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
10 0 590.200
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.356.877 11.741.675
TOPLAM VARLIKLAR
18.201.188 23.899.342
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
1.799 1.732
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 1.799 1.732
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 5.368 4.533
Diğer Borçlar
12.114 12.621
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 12.114 12.621
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.075 12.705
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 3.075 6.745
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 0 5.960
ARA TOPLAM
22.356 31.591
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.356 31.591
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
13.783 11.179
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 13.783 11.179
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.783 11.179
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
36.139 42.770
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18.165.049 23.856.572
Ödenmiş Sermaye
16 20.000.000 20.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 270 270
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.325 -5.155
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.325 -5.155
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 2.325 -5.155
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
366.327 310.893
Yasal Yedekler
16 366.327 310.893
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 3.495.130 2.445.428
Net Dönem Karı veya Zararı
25 -5.699.003 1.105.136
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
18.165.049 23.856.572
TOPLAM KAYNAKLAR
18.201.188 23.899.342http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665187


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.331 Değişim: 0,00% Hacim : 28.199 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.326 04.12.2020 Yüksek 1.338
Açılış: 1.332
7,8004 Değişim: 0,37%
Düşük 7,7566 04.12.2020 Yüksek 7,8441
Açılış: 7,7718
9,4814 Değişim: 0,37%
Düşük 9,4232 04.12.2020 Yüksek 9,5376
Açılış: 9,4469
460,33 Değişim: 0,00%
Düşük 458,44 04.12.2020 Yüksek 464,40
Açılış: 460,31
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.