KAP ***GCM*** GCM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

14.11.2018 - 15:41

***GCM*** GCM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 39.000.000 -181.758 16.868.238 -1.248.746 4.652.087 59.089.821
Transferler
11 4.862.598 -210.511 -4.652.087
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-131.950 5.692.971 5.561.021
Dönem Sonu Bakiyeler
39.000.000 -313.708 21.730.836 -1.459.257 5.692.971 64.650.842 64.650.842
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 39.000.000 95.866 21.520.325 -1.248.746 8.584.961 67.952.406
Transferler
11 8.365.621 219.340 -8.584.961
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.408 35.627.784 35.640.192
Dönem Sonu Bakiyeler
39.000.000 108.274 29.885.946 -1.029.406 35.627.784 103.592.598 103.592.598


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.243.018 3.828.638
Dönem Karı (Zararı)
45.905.973 7.229.839
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.154.348 2.979.984
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 1.282.911 1.420.894
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.545 742.516
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-69.837 43.472
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-5.377.967 773.102
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-34.508.607 -6.381.185
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-59.275.118 18.818.146
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-273.790 500.944
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22.120.562 -20.008.762
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.865.557 -3.449.223
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.945.818 -2.242.290
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.243.018 3.828.638
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-94.992 -390.156
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-94.992 -390.156
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
69.837 -6.420.786
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -6.377.313
Ödenen Faiz
0 -89.644
Alınan Faiz
16 69.837 46.171
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.217.863 -2.982.304
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.217.863 -2.982.304
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 742.691 5.079.621
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 7.960.554 2.097.317


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 9.506.163 1.842.254
Ticari Alacaklar
4 208.839.392 150.091.036
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
208.839.392 150.091.036
Peşin Ödenmiş Giderler
7 460.005 300.285
Diğer Dönen Varlıklar
9 173.092 97.148
ARA TOPLAM
218.978.652 152.330.723
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
218.978.652 152.330.723
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
4 1.150.906 618.780
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.150.906 618.780
Maddi Duran Varlıklar
5 1.730.583 2.299.689
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 2.857.073 3.475.887
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.738.562 6.394.356
TOPLAM VARLIKLAR
224.717.214 158.725.079
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 109.789.831 87.669.269
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
109.789.831 87.669.269
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 1.181.061 725.015
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 6.244.061 866.093
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 386.874 238.866
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
386.874 238.866
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 3.083.303 840.139
ARA TOPLAM
120.685.130 90.339.382
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
120.685.130 90.339.382
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
13 407.920 359.629
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
407.920 359.629
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
10 31.566 73.662
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
439.486 433.291
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
121.124.616 90.772.673
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
103.592.598 67.952.406
Ödenmiş Sermaye
11 39.000.000 39.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
108.274 95.866
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
108.274 95.866
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29.885.946 21.520.325
Yasal Yedekler
878.743 568.381
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
29.007.203 20.951.944
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.029.406 -1.248.746
Net Dönem Karı veya Zararı
35.627.784 8.584.961
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
103.592.598 67.952.406
TOPLAM KAYNAKLAR
224.717.214 158.725.079


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 58.052.791 49.599.982 28.946.980 9.017.864
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
58.052.791 49.599.982 28.946.980 9.017.864
BRÜT KAR (ZARAR)
58.052.791 49.599.982 28.946.980 9.017.864
Genel Yönetim Giderleri
15 -23.346.245 -25.320.544 -8.451.277 -6.584.978
Pazarlama Giderleri
15 -9.224.239 -16.956.957 -4.657.841 -1.777.591
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 82.023.263 13.724.300 48.567.287 2.849.575
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -61.599.597 -13.816.942 -35.907.073 -1.951.119
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
45.905.973 7.229.839 28.498.076 1.553.751
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
45.905.973 7.229.839 28.498.076 1.553.751
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
45.905.973 7.229.839 28.498.076 1.553.751
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.278.189 -1.536.868 -6.355.242 -433.373
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10 -10.323.785 -1.469.188 -6.244.060 -486.063
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 45.596 -67.680 -111.182 52.690
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
35.627.784 5.692.971 22.142.834 1.120.378
DÖNEM KARI (ZARARI)
35.627.784 5.692.971 22.142.834 1.120.378
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
35.627.784 5.692.971 22.142.834 1.120.378
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
12.408 -131.950 -190.532 -53.819
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 15.908 -164.937 -244.271 -67.272
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.500 32.987 53.739 13.453
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
10 -3.500 32.987 53.739 13.453
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.408 -131.950 -190.532 -53.819
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
35.640.192 5.561.021 21.952.302 1.066.559
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
35.640.192 5.561.021 21.952.302 1.066.559http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719845


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.149 Değişim: 0,91% Hacim : 5.256 Mio.TL Son veri saati : 17:14
Düşük 95.314 20.08.2019 Yüksek 96.583
Açılış: 95.462
5,7253 Değişim: 1,17%
Düşük 5,6400 20.08.2019 Yüksek 5,7490
Açılış: 5,6589
6,3507 Değişim: 1,21%
Düşük 6,2558 20.08.2019 Yüksek 6,3723
Açılış: 6,2748
276,99 Değişim: 1,70%
Düşük 271,19 20.08.2019 Yüksek 278,00
Açılış: 272,35

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.