KAP ***GCM*** GCM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2018 - 17:57

***GCM*** GCM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 39.000.000 -181.758 16.868.238 -1.248.746 4.652.087 59.089.821
Transferler
4.862.598 -210.511 -4.652.087
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-78.131 4.572.593 4.494.462
Dönem Sonu Bakiyeler
39.000.000 -259.889 21.730.836 -1.459.257 4.572.593 63.584.283 63.584.283
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 39.000.000 95.866 21.520.325 -1.248.746 8.584.961 67.952.406
Transferler
11 8.365.621 219.340 -8.584.961
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
202.940 13.484.950 13.687.890
Dönem Sonu Bakiyeler
39.000.000 298.806 29.885.946 -1.029.406 13.484.950 81.640.296 81.640.296


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.411.007 3.888.108
Dönem Karı (Zararı)
17.407.897 5.676.088
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.169.480 3.674.956
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 1.006.056 1.003.779
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
934.060 906.543
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-35.693 754.654
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-3.073.903 1.009.980
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.827.410 -5.462.936
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.690.635 26.896.527
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-768.321 -1.960.780
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.624.963 -25.332.406
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.012.405 -3.073.173
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.005.822 -1.993.104
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.411.007 3.888.108
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-119.844 -375.044
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-119.844 -375.044
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
35.692 -7.131.967
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -6.377.313
Ödenen Faiz
17 0 -788.089
Alınan Faiz
16 35.692 33.435
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.326.855 -3.618.903
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.326.855 -3.618.903
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 742.691 5.079.621
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.069.546 1.460.718


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 4.230.456 1.842.254
Ticari Alacaklar
4 175.636.754 150.091.036
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
175.636.754 150.091.036
Peşin Ödenmiş Giderler
7 978.132 300.285
Diğer Dönen Varlıklar
9 126.275 97.148
ARA TOPLAM
180.971.617 152.330.723
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
180.971.617 152.330.723
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
4 767.271 618.780
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
767.271 618.780
Maddi Duran Varlıklar
5 1.923.189 2.299.689
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 2.966.174 3.475.887
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 25.877
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.682.511 6.394.356
TOPLAM VARLIKLAR
186.654.128 158.725.079
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 98.294.232 87.669.269
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
98.294.232 87.669.269
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 619.004 725.015
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 3.073.903 866.093
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 409.149 238.866
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
409.149 238.866
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 1.939.120 840.139
ARA TOPLAM
104.335.408 90.339.382
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
104.335.408 90.339.382
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
13 678.424 359.629
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
678.424 359.629
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
10 73.662
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
678.424 433.291
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
105.013.832 90.772.673
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
81.640.296 67.952.406
Ödenmiş Sermaye
11 39.000.000 39.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
298.806 95.866
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
298.806 95.866
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29.885.946 21.520.325
Yasal Yedekler
878.743 568.381
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
29.007.203 20.951.944
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.029.406 -1.248.746
Net Dönem Karı veya Zararı
13.484.950 8.584.961
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
81.640.296 67.952.406
TOPLAM KAYNAKLAR
186.654.128 158.725.079


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 29.105.811 40.582.118 19.858.870 10.660.419
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
29.105.811 40.582.118 19.858.870 10.660.419
BRÜT KAR (ZARAR)
29.105.811 40.582.118 19.858.870 10.660.419
Genel Yönetim Giderleri
15 -14.894.968 -18.735.566 -8.314.442 -5.932.043
Pazarlama Giderleri
15 -4.566.398 -15.179.366 -2.766.251 -1.595.550
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 33.455.976 10.874.725 26.213.405 2.804.027
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -25.692.524 -11.865.823 -21.770.930 -4.380.253
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.407.897 5.676.088 13.220.652 1.556.600
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
17.407.897 5.676.088 13.220.652 1.556.600
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
17.407.897 5.676.088 13.220.652 1.556.600
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.922.947 -1.103.495 -2.969.103 -354.337
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10 -4.079.725 -983.125 -3.070.107 -245.496
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 156.778 -120.370 101.004 -108.841
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13.484.950 4.572.593 10.251.549 1.202.263
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.484.950 4.572.593 10.251.549 1.202.263
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
13.484.950 4.572.593 10.251.549 1.202.263
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
202.940 -78.131 112.369 -4.769
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 260.179 -97.665 144.062 -5.963
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-57.239 19.534 -31.693 1.194
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
10 -57.239 19.534 -31.693 1.194
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
202.940 -78.131 112.369 -4.769
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.687.890 4.494.462 10.363.918 1.197.494
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
13.687.890 4.494.462 10.363.918 1.197.494http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/703562


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
93.726 Değişim: -1,61% Hacim : 2.373 Mio.TL Son veri saati : 12:22
Düşük 93.094 16.10.2019 Yüksek 94.391
Açılış: 93.515
5,9030 Değişim: -0,23%
Düşük 5,8834 16.10.2019 Yüksek 5,9326
Açılış: 5,9168
6,5096 Değişim: -0,32%
Düşük 6,4930 16.10.2019 Yüksek 6,5515
Açılış: 6,5303
281,28 Değişim: -0,12%
Düşük 280,65 16.10.2019 Yüksek 283,02
Açılış: 281,63
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.