KAP ***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

30.01.2020 - 18:10
KAP ***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.431.478 -142.992 60.858 0 1.711.458 -138.997 -350.921 0 27.431.972 6.343.920 0 41.331.210 0 41.331.210
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 393.233 0 0 0 397.309 0 790.542 0 790.542
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 393.233 0 0 0 397.309 0 790.542 0 790.542
Yeni Bakiye
5.5 4.200.000 11.880 0 772.554 1.431.478 -142.992 60.858 0 1.711.458 254.236 -350.921 0 27.431.972 6.741.229 0 42.121.752 0 42.121.752
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -7.584 -15.837 38.504 0 1.146.418 -1.143.581 -423.077 0 6.059 0 6.638.236 6.239.138 0 6.239.138
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76.963 0 0 76.963 0 76.963
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.593.920 -6.343.920 0 -1.750.000 0 -1.750.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.750.000 0 -1.750.000 0 -1.750.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.592.770 -4.592.770 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.150 -1.150 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.423.894 -158.829 99.362 0 2.857.876 -889.345 -773.998 0 32.108.914 397.309 6.638.236 46.687.853 0 46.687.853
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.423.894 -158.829 99.362 0 2.857.876 -889.345 -773.998 0 32.108.914 7.035.545 0 46.687.853 0 46.687.853
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.5 4.200.000 11.880 0 772.554 1.423.894 -158.829 99.362 0 2.857.876 -889.345 -773.998 0 32.108.914 7.035.545 0 46.687.853 0 46.687.853
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -241 -12.567 117.734 0 502.294 475.059 -189.720 0 0 0 6.158.841 7.051.400 0 7.051.400
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.413 0 0 26.413 0 26.413
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.035.545 -7.035.545 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.029.129 -7.029.129 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.416 -6.416 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.423.653 -171.396 217.096 0 3.360.170 -414.286 -963.718 0 39.170.872 0 6.158.841 53.765.666 0 53.765.666


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
186.024.138 290.326.802 476.350.940 162.159.415 312.705.642 474.865.057
GARANTİ VE KEFALETLER
5.3.1 23.655.572 36.838.728 60.494.300 22.813.515 42.989.474 65.802.989
Teminat Mektupları
23.555.242 25.924.721 49.479.963 22.742.832 26.424.630 49.167.462
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 1.252.136 1.252.136 0 981.914 981.914
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.408.118 535.596 1.943.714 1.842.819 214.343 2.057.162
Diğer Teminat Mektupları
22.147.124 24.136.989 46.284.113 20.900.013 25.228.373 46.128.386
Banka Kredileri
35.845 1.543.198 1.579.043 23.495 2.765.334 2.788.829
İthalat Kabul Kredileri
35.395 1.521.807 1.557.202 23.495 2.765.334 2.788.829
Diğer Banka Kabulleri
450 21.391 21.841 0 0 0
Akreditifler
64.485 9.296.630 9.361.115 47.188 13.736.240 13.783.428
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
64.485 9.296.630 9.361.115 47.188 13.736.240 13.783.428
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 74.179 74.179 0 63.270 63.270
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
5.3.1 62.612.512 12.855.966 75.468.478 52.647.137 11.735.504 64.382.641
Cayılamaz Taahhütler
62.597.467 11.407.314 74.004.781 52.528.332 8.693.452 61.221.784
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
5.305.681 10.055.183 15.360.864 4.333.078 7.478.919 11.811.997
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 6.336 6.336 0 5.743 5.743
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
16.444.587 1.345.795 17.790.382 13.412.427 1.208.790 14.621.217
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.184.727 0 3.184.727 2.719.279 0 2.719.279
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
137.121 0 137.121 66.328 0 66.328
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
37.522.327 0 37.522.327 31.989.908 0 31.989.908
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
3.024 0 3.024 7.312 0 7.312
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
15.045 1.448.652 1.463.697 118.805 3.042.052 3.160.857
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
15.045 1.446.989 1.462.034 118.805 3.040.576 3.159.381
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 1.663 1.663 0 1.476 1.476
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
5.3.2 99.756.054 240.632.108 340.388.162 86.698.763 257.980.664 344.679.427
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
21.712.536 38.829.691 60.542.227 11.918.326 46.555.011 58.473.337
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
4.835.016 16.046.285 20.881.301 6.000.686 16.411.355 22.412.041
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
16.877.520 22.783.406 39.660.926 5.917.640 30.143.656 36.061.296
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
78.043.518 201.802.417 279.845.935 74.780.437 211.425.653 286.206.090
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
7.301.938 8.068.206 15.370.144 11.612.734 13.094.791 24.707.525
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.682.456 4.054.139 7.736.595 4.785.365 7.470.638 12.256.003
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.619.482 4.014.067 7.633.549 6.827.369 5.624.153 12.451.522
Para ve Faiz Swap İşlemleri
60.693.410 151.509.069 212.202.479 45.314.567 147.510.879 192.825.446
Swap Para Alım İşlemleri
10.023.967 61.232.134 71.256.101 10.335.927 58.804.841 69.140.768
Swap Para Satım İşlemleri
43.714.007 24.234.403 67.948.410 33.563.046 31.725.340 65.288.386
Swap Faiz Alım İşlemleri
3.477.718 33.021.266 36.498.984 707.797 28.490.349 29.198.146
Swap Faiz Satım İşlemleri
3.477.718 33.021.266 36.498.984 707.797 28.490.349 29.198.146
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
9.982.384 21.935.096 31.917.480 17.067.638 31.573.332 48.640.970
Para Alım Opsiyonları
5.408.521 5.781.135 11.189.656 9.026.514 7.809.989 16.836.503
Para Satım Opsiyonları
4.573.863 7.252.760 11.826.623 8.041.124 10.288.110 18.329.234
Faiz Alım Opsiyonları
0 6.649.121 6.649.121 0 11.920.994 11.920.994
Faiz Satım Opsiyonları
0 2.252.080 2.252.080 0 1.554.239 1.554.239
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
65.786 471.118 536.904 785.498 923.754 1.709.252
Futures Para Alım İşlemleri
61.892 208.060 269.952 31.748 791.418 823.166
Futures Para Satım İşlemleri
3.894 263.058 266.952 753.750 132.336 886.086
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 29.604 29.604 0 18.066 18.066
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 29.604 29.604 0 18.066 18.066
Diğer
0 19.789.324 19.789.324 0 18.304.831 18.304.831
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
781.260.644 805.490.181 1.586.750.825 716.032.012 729.102.775 1.445.134.787
EMANET KIYMETLER
43.409.744 42.261.767 85.671.511 34.633.151 44.578.085 79.211.236
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
9.529.381 0 9.529.381 3.982.523 0 3.982.523
Emanete Alınan Menkul Değerler
15.270.202 12.493.790 27.763.992 11.117.076 15.329.484 26.446.560
Tahsile Alınan Çekler
15.595.071 5.756.410 21.351.481 16.479.946 5.246.790 21.726.736
Tahsile Alınan Ticari Senetler
2.701.590 914.041 3.615.631 2.819.574 1.015.696 3.835.270
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
250.510 20.775.992 21.026.502 189.845 19.205.507 19.395.352
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 144.496 144.496 0 128.789 128.789
Diğer Emanet Kıymetler
62.990 2.177.038 2.240.028 44.187 3.651.819 3.696.006
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
737.850.900 763.228.414 1.501.079.314 681.398.861 684.524.690 1.365.923.551
Menkul Kıymetler
3.562.837 1.433.797 4.996.634 2.341.155 27.885 2.369.040
Teminat Senetleri
23.696.036 11.082.043 34.778.079 27.120.291 11.296.710 38.417.001
Emtia
3.371 0 3.371 13.913 0 13.913
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
174.794.481 134.473.134 309.267.615 169.414.525 123.196.216 292.610.741
Diğer Rehinli Kıymetler
535.794.175 616.239.344 1.152.033.519 482.508.977 550.003.792 1.032.512.769
Rehinli Kıymet Alanlar
0 96 96 0 87 87
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
967.284.782 1.095.816.983 2.063.101.765 878.191.427 1.041.808.417 1.919.999.844


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
15.876.583 8.596.609
Alınan Faizler
38.112.261 32.629.934
Ödenen Faizler
-21.370.896 -19.525.213
Alınan Temettüler
8.893 4.960
Alınan Ücret ve Komisyonlar
8.364.406 6.624.380
Elde Edilen Diğer Kazançlar
3.715.073 3.054.166
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
681.623 366.412
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-7.526.315 -6.742.618
Ödenen Vergiler
-1.550.777 -2.176.902
Diğer
5.6 -4.557.685 -5.638.510
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-4.979.356 5.025.671
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-976.537 554.442
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
612.145 8.287.570
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-27.048.033 -24.536.956
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-3.354.194 -6.967.269
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-2.083.930 3.382.867
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
34.487.443 31.890.407
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-4.570.153 -12.417.091
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
5.6 -2.046.097 4.831.701
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
10.897.227 13.622.280
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.526.120 4.141.051
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-527.675 -1.687.476
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
296.180 1.150.860
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-6.111.155 -15.851.552
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.886.156 19.054.487
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-1.248.680 -673.395
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
179.054 2.148.127
Diğer
5.6 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-3.923.211 -1.009.893
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
21.413.341 17.126.080
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-25.012.967 -16.375.099
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 -1.750.000
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-323.585 -10.874
Diğer
5.6 0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
5.6 1.480.204 1.433.478
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
6.928.100 18.186.916
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
30.547.325 12.360.409
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
37.475.425 30.547.325


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
6.158.841 6.638.236
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
892.559 -399.098
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
104.926 21.142
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-268 -8.427
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-15.708 -19.796
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
126.658 45.316
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.756 4.049
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
787.633 -420.240
Yabancı Para Çevrim Farkları
502.294 1.146.418
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
1.270.325 -1.342.416
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-697.745 -43.498
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-237.150 -528.846
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-50.091 348.102
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.051.400 6.239.138


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
33.776.385 62.458.332 96.234.717 24.474.567 64.942.466 89.417.033
Nakit ve Nakit Benzerleri
5.1.1 13.719.095 50.054.007 63.773.102 3.211.311 54.341.371 57.552.682
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
3.285.976 38.390.532 41.676.508 2.815.820 38.550.627 41.366.447
Bankalar
275.625 11.593.863 11.869.488 399.233 15.854.278 16.253.511
Para Piyasalarından Alacaklar
10.193.163 183.283 10.376.446 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-35.669 -113.671 -149.340 -3.742 -63.534 -67.276
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.1.2 380.115 4.510.763 4.890.878 183.255 4.261.381 4.444.636
Devlet Borçlanma Senetleri
340.037 91.126 431.163 151.143 83.426 234.569
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
40.078 20.428 60.506 25.670 85.842 111.512
Diğer Finansal Varlıklar
0 4.399.209 4.399.209 6.442 4.092.113 4.098.555
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.1.3 18.133.071 6.549.979 24.683.050 18.254.325 5.213.456 23.467.781
Devlet Borçlanma Senetleri
18.051.257 6.216.429 24.267.686 18.174.639 4.116.609 22.291.248
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
32.328 333.550 365.878 15.058 210.087 225.145
Diğer Finansal Varlıklar
49.486 0 49.486 64.628 886.760 951.388
Türev Finansal Varlıklar
5.1.4 1.544.104 1.343.583 2.887.687 2.825.676 1.126.258 3.951.934
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.131.692 1.334.234 2.465.926 2.304.179 945.016 3.249.195
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
412.412 9.349 421.761 521.497 181.242 702.739
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
177.953.331 86.015.238 263.968.569 163.355.336 81.227.567 244.582.903
Krediler
5.1.5 166.955.553 84.209.820 251.165.373 152.258.825 78.352.639 230.611.464
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
5.1.6 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5.1.7 20.732.279 7.884.639 28.616.918 18.565.890 6.866.393 25.432.283
Devlet Borçlanma Senetleri
20.591.464 6.967.172 27.558.636 18.532.126 6.053.663 24.585.789
Diğer Finansal Varlıklar
140.815 917.467 1.058.282 33.764 812.730 846.494
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-9.734.501 -6.079.221 -15.813.722 -7.469.379 -3.991.465 -11.460.844
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.8 1.291.274 0 1.291.274 786.709 0 786.709
Satış Amaçlı
1.291.274 0 1.291.274 786.709 0 786.709
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
2.905.123 5.681.755 8.586.878 2.176.289 4.883.620 7.059.909
İştirakler (Net)
5.1.9 35.158 0 35.158 35.158 0 35.158
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
35.158 0 35.158 35.158 0 35.158
Bağlı Ortaklıklar (Net)
5.1.10 2.869.965 5.681.755 8.551.720 2.141.131 4.883.620 7.024.751
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
2.765.945 5.681.755 8.447.700 2.057.591 4.883.620 6.941.211
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
104.020 0 104.020 83.540 0 83.540
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
5.1.11 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.12 4.990.953 271 4.991.224 4.105.729 300 4.106.029
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.13 350.882 0 350.882 300.551 0 300.551
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
350.882 0 350.882 300.551 0 300.551
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
5.1.14 703.141 0 703.141 690.700 0 690.700
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 60.043 0 60.043
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
5.1.15 1.710.519 0 1.710.519 1.305.446 0 1.305.446
DİĞER AKTİFLER (Net)
5.1.16 5.212.339 8.102.727 13.315.066 4.854.700 6.313.179 11.167.879
VARLIKLAR TOPLAMI
228.893.947 162.258.323 391.152.270 202.110.070 157.367.132 359.477.202
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
5.2.1 114.481.908 134.269.183 248.751.091 104.641.068 112.638.281 217.279.349
ALINAN KREDİLER
5.2.2 1.687.332 23.435.491 25.122.823 914.443 31.026.239 31.940.682
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
5.2.3 67.803 436.372 504.175 45.416 0 45.416
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
5.2.4 6.036.084 10.371.648 16.407.732 3.200.841 16.806.517 20.007.358
Bonolar
4.825.540 0 4.825.540 1.128.901 27.087 1.155.988
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
1.210.544 10.371.648 11.582.192 2.071.940 16.779.430 18.851.370
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.5 0 14.292.878 14.292.878 0 12.285.838 12.285.838
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.6 1.876.549 2.208.025 4.084.574 2.402.287 1.801.765 4.204.052
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.282.689 2.139.130 3.421.819 2.288.704 1.789.390 4.078.094
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
593.860 68.895 662.755 113.583 12.375 125.958
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
5.2.7 949.775 56.373 1.006.148 16.464 0 16.464
KARŞILIKLAR
5.2.8 4.685.257 1.046.489 5.731.746 3.826.730 993.663 4.820.393
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.073.537 71.419 1.144.956 940.537 110.696 1.051.233
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
3.611.720 975.070 4.586.790 2.886.193 882.967 3.769.160
CARİ VERGİ BORCU
5.2.9 1.081.878 51.672 1.133.550 508.339 57.628 565.967
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
5.2.10 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
5.2.11 261.478 4.468.229 4.729.707 0 3.977.018 3.977.018
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
261.478 4.468.229 4.729.707 0 3.977.018 3.977.018
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.12 13.992.137 1.630.043 15.622.180 15.704.986 1.941.826 17.646.812
ÖZKAYNAKLAR
5.2.13 53.281.263 484.403 53.765.666 46.363.042 324.811 46.687.853
Ödenmiş Sermaye
4.200.000 0 4.200.000 4.200.000 0 4.200.000
Sermaye Yedekleri
784.434 0 784.434 784.434 0 784.434
Hisse Senedi İhraç Primleri
11.880 0 11.880 11.880 0 11.880
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
772.554 0 772.554 772.554 0 772.554
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.274.527 194.826 1.469.353 1.273.518 90.909 1.364.427
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.963.669 18.497 1.982.166 1.271.073 -76.540 1.194.533
Kar Yedekleri
38.899.792 271.080 39.170.872 31.798.472 310.442 32.108.914
Yasal Yedekler
1.465.374 0 1.465.374 1.465.374 0 1.465.374
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
37.201.842 0 37.201.842 30.103.954 0 30.103.954
Diğer Kar Yedekleri
232.576 271.080 503.656 229.144 310.442 539.586
Kar veya Zarar
6.158.841 0 6.158.841 7.035.545 0 7.035.545
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 397.309 0 397.309
Dönem Net Kâr veya Zararı
6.158.841 0 6.158.841 6.638.236 0 6.638.236
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
198.401.464 192.750.806 391.152.270 177.623.616 181.853.586 359.477.202


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
5.4.1 39.684.410 38.713.573
Kredilerden Alınan Faizler
32.292.575 29.199.811
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
232.103 321.661
Bankalardan Alınan Faizler
683.378 471.776
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
382.138 34.865
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
5.586.243 8.214.272
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
99.964 63.331
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
2.674.214 4.063.507
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
2.812.065 4.087.434
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
507.973 471.188
FAİZ GİDERLERİ (-)
5.4.2 -20.657.218 -19.603.368
Mevduata Verilen Faizler
-16.382.233 -14.697.039
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.952.440 -1.810.581
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-35.170 -1.005.838
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-2.014.356 -2.021.513
Kiralama Faiz Giderleri
-185.655 -3.234
Diğer Faiz Giderleri
-87.364 -65.163
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
19.027.192 19.110.205
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
6.088.510 4.870.051
Alınan Ücret ve Komisyonlar
8.364.406 6.624.380
Gayri Nakdi Kredilerden
678.317 543.170
Diğer
7.686.089 6.081.210
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-2.275.896 -1.754.329
Gayri Nakdi Kredilere
-584 -1.610
Diğer
-2.275.312 -1.752.719
TEMETTÜ GELİRLERİ
5.4.3 8.893 4.960
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
5.4.4 -1.939.519 -1.153.149
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-205.827 834.931
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-2.872.920 1.170.392
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
1.139.228 -3.158.472
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5.4.5 3.965.073 2.219.235
FAALİYET BRÜT KÂRI
27.150.149 25.051.302
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
5.4.6 -10.701.394 -8.362.411
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-820.604 -1.520.467
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-3.523.682 -3.016.170
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
5.4.7 -5.182.131 -4.458.684
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
6.922.338 7.693.570
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
893.943 751.691
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.4.8 7.816.281 8.445.261
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.4.9 -1.657.440 -1.807.025
Cari Vergi Karşılığı
-2.118.360 -1.504.325
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-217.852 -630.845
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
678.772 328.145
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.4.10 6.158.841 6.638.236
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.4.8 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.4.9 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.4.10 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
5.4.11 6.158.841 6.638.236
Grubun Karı (Zararı)
6.158.841 6.638.236
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,01466000 0,01581000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815609


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.329 Değişim: -1,02% Hacim : 31.269 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.325 27.11.2020 Yüksek 1.352
Açılış: 1.348
7,8137 Değişim: -0,74%
Düşük 7,7653 28.11.2020 Yüksek 7,8884
Açılış: 7,8717
9,3516 Değişim: -0,39%
Düşük 9,2622 28.11.2020 Yüksek 9,4121
Açılış: 9,388
449,33 Değişim: -1,90%
Düşük 447,11 27.11.2020 Yüksek 459,85
Açılış: 458,05
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.