KAP ***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

30.01.2020 - 18:10
KAP ***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.519.875 -144.269 60.858 1.583.793 -266.597 -655.448 27.869.150 6.332.056 0 41.283.852 322.149 41.606.001
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 396.257 0 0 433.666 0 829.923 -7.809 822.114
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 396.257 0 0 433.666 0 829.923 -7.809 822.114
Yeni Bakiye
5.5 4.200.000 11.880 0 772.554 1.519.875 -144.269 60.858 1.583.793 129.660 -655.448 27.869.150 6.765.722 0 42.113.775 314.340 42.428.115
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 15.048 -16.622 38.504 1.161.002 -1.187.871 -419.293 6.059 0 6.641.652 6.238.479 64.730 6.303.209
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87.042 0 0 87.042 0 87.042
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.015.722 -6.765.722 0 -1.750.000 -181.524 -1.931.524
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.750.000 0 -1.750.000 -181.524 -1.931.524
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.014.572 -5.014.572 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.150 -1.150 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.534.923 -160.891 99.362 2.744.795 -1.058.211 -1.074.741 32.977.973 0 6.641.652 46.689.296 197.546 46.886.842
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.534.923 -160.891 99.362 2.744.795 -1.058.211 -1.074.741 32.977.973 6.641.652 0 46.689.296 197.546 46.886.842
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.5 4.200.000 11.880 0 772.554 1.534.923 -160.891 99.362 2.744.795 -1.058.211 -1.074.741 32.977.973 6.641.652 0 46.689.296 197.546 46.886.842
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 63.040 -11.583 117.733 465.491 484.361 -189.719 -36.920 0 6.164.914 7.057.317 77.044 7.134.361
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.224 0 0 30.224 0 30.224
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.641.652 -6.641.652 0 0 -680 -680
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -680 -680
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.641.652 -6.641.652 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.597.963 -172.474 217.095 3.210.286 -573.850 -1.264.460 39.612.929 0 6.164.914 53.776.837 273.910 54.050.747


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
187.129.637 307.620.161 494.749.798 164.137.002 329.699.658 493.836.660
GARANTİ VE KEFALETLER
5.3.1 23.655.572 39.101.523 62.757.095 22.813.515 44.901.913 67.715.428
Teminat Mektupları
23.555.242 26.872.148 50.427.390 22.742.832 27.430.938 50.173.770
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 1.252.136 1.252.136 0 981.914 981.914
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.408.118 620.356 2.028.474 1.842.819 385.452 2.228.271
Diğer Teminat Mektupları
22.147.124 24.999.656 47.146.780 20.900.013 26.063.572 46.963.585
Banka Kredileri
35.845 1.543.198 1.579.043 23.495 2.765.334 2.788.829
İthalat Kabul Kredileri
35.395 1.521.807 1.557.202 23.495 2.765.334 2.788.829
Diğer Banka Kabulleri
450 21.391 21.841 0 0 0
Akreditifler
64.485 10.611.998 10.676.483 47.188 14.638.734 14.685.922
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
64.485 10.611.998 10.676.483 47.188 14.638.734 14.685.922
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 74.179 74.179 0 66.907 66.907
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
62.668.511 14.344.299 77.012.810 52.698.904 12.841.024 65.539.928
Cayılamaz Taahhütler
62.458.341 12.568.282 75.026.623 52.490.826 9.539.003 62.029.829
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
5.306.346 10.576.157 15.882.503 4.335.975 7.765.351 12.101.326
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 6.336 6.336 0 5.743 5.743
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
16.305.168 1.273.729 17.578.897 13.372.364 1.161.904 14.534.268
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.184.727 0 3.184.727 2.719.279 0 2.719.279
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
137.121 0 137.121 66.328 0 66.328
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
37.521.955 712.060 38.234.015 31.989.568 553.338 32.542.906
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
3.024 0 3.024 7.312 0 7.312
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 52.667 52.667
Cayılabilir Taahhütler
210.170 1.776.017 1.986.187 208.078 3.302.021 3.510.099
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
15.045 1.446.989 1.462.034 118.805 3.040.576 3.159.381
Diğer Cayılabilir Taahhütler
195.125 329.028 524.153 89.273 261.445 350.718
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
5.3.2 100.805.554 254.174.339 354.979.893 88.624.583 271.956.721 360.581.304
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
22.373.314 43.574.257 65.947.571 13.093.473 50.419.760 63.513.233
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
4.835.016 16.607.942 21.442.958 6.000.686 17.404.868 23.405.554
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
17.538.298 26.966.315 44.504.613 7.092.787 33.014.892 40.107.679
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
78.432.240 210.600.082 289.032.322 75.531.110 221.536.961 297.068.071
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
7.322.962 8.764.639 16.087.601 11.559.409 13.254.851 24.814.260
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.686.017 4.409.675 8.095.692 4.765.141 7.545.258 12.310.399
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.636.945 4.354.964 7.991.909 6.794.268 5.709.593 12.503.861
Para ve Faiz Swap İşlemleri
60.617.121 160.582.646 221.199.767 45.874.245 156.440.960 202.315.205
Swap Para Alım İşlemleri
9.766.706 67.104.838 76.871.544 10.649.363 63.055.771 73.705.134
Swap Para Satım İşlemleri
43.894.979 29.683.702 73.578.681 33.809.288 36.121.829 69.931.117
Swap Faiz Alım İşlemleri
3.477.718 31.897.053 35.374.771 707.797 28.631.680 29.339.477
Swap Faiz Satım İşlemleri
3.477.718 31.897.053 35.374.771 707.797 28.631.680 29.339.477
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
10.170.756 20.898.894 31.069.650 17.232.147 32.370.725 49.602.872
Para Alım Opsiyonları
5.408.521 5.945.014 11.353.535 9.069.974 8.208.590 17.278.564
Para Satım Opsiyonları
4.573.863 7.416.639 11.990.502 8.084.584 10.686.711 18.771.295
Faiz Alım Opsiyonları
0 6.649.121 6.649.121 0 11.921.185 11.921.185
Faiz Satım Opsiyonları
0 888.120 888.120 0 1.554.239 1.554.239
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
87.880 0 87.880 24.665 0 24.665
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
100.492 0 100.492 52.924 0 52.924
Futures Para İşlemleri
131.926 534.975 666.901 837.290 970.229 1.807.519
Futures Para Alım İşlemleri
128.032 208.060 336.092 66.180 807.290 873.470
Futures Para Satım İşlemleri
3.894 326.915 330.809 771.110 162.939 934.049
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 29.604 29.604 0 18.066 18.066
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 29.604 29.604 0 18.066 18.066
Diğer
189.475 19.789.324 19.978.799 28.019 18.482.130 18.510.149
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
805.331.669 860.068.236 1.665.399.905 734.970.642 779.705.808 1.514.676.450
EMANET KIYMETLER
61.688.136 42.938.926 104.627.062 47.679.289 45.204.129 92.883.418
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
27.430.538 0 27.430.538 16.549.359 0 16.549.359
Emanete Alınan Menkul Değerler
15.270.202 12.493.790 27.763.992 11.117.076 15.329.484 26.446.560
Tahsile Alınan Çekler
15.688.562 5.837.295 21.525.857 16.598.765 5.317.179 21.915.944
Tahsile Alınan Ticari Senetler
2.702.936 938.150 3.641.086 2.820.947 1.021.743 3.842.690
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
250.510 20.797.896 21.048.406 189.845 19.210.946 19.400.791
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 144.496 144.496 0 128.789 128.789
Diğer Emanet Kıymetler
345.388 2.727.299 3.072.687 403.297 4.195.988 4.599.285
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
743.643.533 817.129.310 1.560.772.843 687.291.353 734.501.679 1.421.793.032
Menkul Kıymetler
4.036.323 1.563.950 5.600.273 2.626.072 149.806 2.775.878
Teminat Senetleri
23.737.421 13.743.078 37.480.499 27.157.222 13.490.262 40.647.484
Emtia
3.371 0 3.371 13.913 0 13.913
Varant
0 377.819 377.819 0 359.113 359.113
Gayrimenkul
175.430.786 148.434.218 323.865.004 169.974.426 135.795.357 305.769.783
Diğer Rehinli Kıymetler
540.435.632 653.010.149 1.193.445.781 487.519.720 584.707.054 1.072.226.774
Rehinli Kıymet Alanlar
0 96 96 0 87 87
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
992.461.306 1.167.688.397 2.160.149.703 899.107.644 1.109.405.466 2.008.513.110


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
5.6 18.011.088 10.454.777
Alınan Faizler
40.681.115 34.769.428
Ödenen Faizler
-21.880.818 -20.145.242
Alınan Temettüler
11.276 7.691
Alınan Ücret ve Komisyonlar
8.643.797 6.944.272
Elde Edilen Diğer Kazançlar
5.426.784 4.371.274
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
702.180 388.778
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-8.649.574 -7.768.620
Ödenen Vergiler
-1.889.092 -2.710.369
Diğer
-5.034.580 -5.402.435
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
5.6 -3.572.118 4.836.686
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.110.263 505.794
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
5.256.848 -1.785.550
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-28.502.718 -30.127.463
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-2.296.756 3.645.600
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-3.491.287 3.757.825
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
37.470.410 38.772.304
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-9.109.859 -14.774.175
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-1.788.493 4.842.351
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
5.6 14.438.970 15.291.463
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
5.6 -1.550.313 3.816.031
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-606.785 -1.794.001
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
384.197 1.206.272
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-7.316.987 -17.750.702
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
7.038.450 20.699.593
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-1.248.680 -693.258
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
199.492 2.148.127
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-4.052.169 2.214.086
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
24.536.128 22.491.378
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-28.277.486 -18.345.768
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-680 -1.931.524
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-310.131 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.472.401 1.423.512
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
5.6 10.308.889 22.745.092
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.6 37.697.604 14.952.512
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.6 48.006.493 37.697.604


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
6.241.390 6.706.605
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
892.971 -403.396
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
132.740 42.887
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
77.072 18.869
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.279 -20.906
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
80.509 45.316
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-10.562 -392
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
760.231 -446.283
Yabancı Para Çevrim Farkları
465.491 1.161.002
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
1.296.692 -1.407.442
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-696.601 -39.740
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-237.150 -525.062
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-68.201 364.959
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.134.361 6.303.209


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
34.725.166 74.235.255 108.960.421 25.196.426 77.856.755 103.053.181
Nakit ve Nakit Benzerleri
5.1.1 14.200.209 57.897.826 72.098.035 3.771.639 63.383.857 67.155.496
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
3.285.977 38.739.329 42.025.306 2.815.833 38.805.205 41.621.038
Bankalar
747.860 18.834.329 19.582.189 958.317 24.513.830 25.472.147
Para Piyasalarından Alacaklar
10.205.763 453.693 10.659.456 3.701 138.076 141.777
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-39.391 -129.525 -168.916 -6.212 -73.254 -79.466
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.1.2 692.738 4.526.562 5.219.300 305.745 4.335.292 4.641.037
Devlet Borçlanma Senetleri
370.765 91.126 461.891 176.148 83.426 259.574
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
303.272 30.148 333.420 97.797 102.529 200.326
Diğer Finansal Varlıklar
18.701 4.405.288 4.423.989 31.800 4.149.337 4.181.137
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.1.3 18.274.036 10.369.493 28.643.529 18.254.325 8.908.628 27.162.953
Devlet Borçlanma Senetleri
18.192.222 6.627.521 24.819.743 18.174.639 4.657.172 22.831.811
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
32.328 350.053 382.381 15.058 220.404 235.462
Diğer Finansal Varlıklar
49.486 3.391.919 3.441.405 64.628 4.031.052 4.095.680
Türev Finansal Varlıklar
5.1.4 1.558.183 1.441.374 2.999.557 2.864.717 1.228.978 4.093.695
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.133.910 1.424.303 2.558.213 2.301.908 1.046.359 3.348.267
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
424.273 17.071 441.344 562.809 182.619 745.428
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
180.738.392 115.539.328 296.277.720 167.902.027 109.165.560 277.067.587
Krediler
5.1.5 166.976.048 110.530.551 277.506.599 153.460.388 102.549.167 256.009.555
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
5.1.6 1.326.634 4.857.520 6.184.154 1.674.838 5.291.202 6.966.040
Faktoring Alacakları
5.1.7 1.809.179 620.984 2.430.163 1.974.562 611.571 2.586.133
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5.1.8 20.732.279 6.988.063 27.720.342 18.586.328 6.067.681 24.654.009
Devlet Borçlanma Senetleri
20.591.464 6.967.172 27.558.636 18.552.564 6.053.663 24.606.227
Diğer Finansal Varlıklar
140.815 20.891 161.706 33.764 14.018 47.782
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-10.105.748 -7.457.790 -17.563.538 -7.794.089 -5.354.061 -13.148.150
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.9 1.424.822 27.436 1.452.258 828.631 29.064 857.695
Satış Amaçlı
1.424.822 27.436 1.452.258 828.631 29.064 857.695
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
149.767 4.087 153.854 129.287 3.584 132.871
İştirakler (Net)
5.1.10 35.747 6 35.753 35.747 5 35.752
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
35.747 6 35.753 35.747 5 35.752
Bağlı Ortaklıklar (Net)
5.1.11 114.020 4.081 118.101 93.540 3.579 97.119
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
114.020 4.081 118.101 93.540 3.579 97.119
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
5.1.12 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.13 5.145.933 382.366 5.528.299 4.246.180 248.738 4.494.918
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.14 430.194 49.712 479.906 368.133 47.939 416.072
Şerefiye
6.388 0 6.388 6.388 0 6.388
Diğer
423.806 49.712 473.518 361.745 47.939 409.684
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
5.1.15 569.719 0 569.719 558.309 0 558.309
CARİ VERGİ VARLIĞI
7.649 78.568 86.217 89.774 85.492 175.266
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
5.1.16 1.861.118 20.892 1.882.010 1.494.185 24.992 1.519.177
DİĞER AKTİFLER (Net)
5.1.17 5.502.245 7.661.499 13.163.744 4.987.279 5.891.246 10.878.525
VARLIKLAR TOPLAMI
230.555.005 197.999.143 428.554.148 205.800.231 193.353.370 399.153.601
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
5.2.1 113.245.513 164.031.812 277.277.325 104.075.640 140.162.137 244.237.777
ALINAN KREDİLER
5.2.2 2.687.955 22.934.104 25.622.059 1.185.677 32.154.050 33.339.727
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
5.2.3 416.266 1.370.595 1.786.861 1.413.902 1.220.688 2.634.590
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
5.2.4 6.036.084 14.990.453 21.026.537 4.099.201 22.812.262 26.911.463
Bonolar
4.825.540 0 4.825.540 1.926.060 27.087 1.953.147
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
1.210.544 14.990.453 16.200.997 2.173.141 22.785.175 24.958.316
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.5 0 14.342.293 14.342.293 0 12.312.230 12.312.230
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.6 1.945.271 2.294.394 4.239.665 2.536.310 1.973.852 4.510.162
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.305.445 2.199.506 3.504.951 2.344.496 1.955.394 4.299.890
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
639.826 94.888 734.714 191.814 18.458 210.272
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.2.7 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
5.2.8 969.316 165.454 1.134.770 0 0 0
KARŞILIKLAR
5.2.9 5.348.121 1.178.252 6.526.373 4.281.061 1.088.451 5.369.512
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.135.056 111.605 1.246.661 988.225 138.877 1.127.102
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
589.541 50.992 640.533 403.175 41.645 444.820
Diğer Karşılıklar
3.623.524 1.015.655 4.639.179 2.889.661 907.929 3.797.590
CARİ VERGİ BORCU
5.2.10 1.149.548 102.427 1.251.975 558.766 88.115 646.881
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
5.2.10 0 29.480 29.480 0 19.121 19.121
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
5.2.11 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
5.2.12 261.478 4.468.229 4.729.707 0 3.977.018 3.977.018
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
261.478 4.468.229 4.729.707 0 3.977.018 3.977.018
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.13 14.252.573 2.283.783 16.536.356 15.877.710 2.430.568 18.308.278
ÖZKAYNAKLAR
5.2.14 53.554.029 496.718 54.050.747 46.599.322 287.520 46.886.842
Ödenmiş Sermaye
4.200.000 0 4.200.000 4.200.000 0 4.200.000
Sermaye Yedekleri
784.434 0 784.434 784.434 0 784.434
Hisse Senedi İhraç Primleri
11.880 0 11.880 11.880 0 11.880
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
772.554 0 772.554 772.554 0 772.554
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.375.110 267.474 1.642.584 1.334.963 138.431 1.473.394
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.466.893 -94.917 1.371.976 813.913 -202.070 611.843
Kar Yedekleri
39.288.768 324.161 39.612.929 32.626.814 351.159 32.977.973
Yasal Yedekler
1.546.353 53.081 1.599.434 1.540.985 40.717 1.581.702
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
37.509.839 0 37.509.839 30.856.685 0 30.856.685
Diğer Kar Yedekleri
232.576 271.080 503.656 229.144 310.442 539.586
Kar veya Zarar
6.164.914 0 6.164.914 6.641.652 0 6.641.652
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
6.164.914 0 6.164.914 6.641.652 0 6.641.652
Azınlık Payları
273.910 0 273.910 197.546 0 197.546
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
199.866.154 228.687.994 428.554.148 180.627.589 218.526.012 399.153.601


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
5.4.1 42.045.625 41.246.027
Kredilerden Alınan Faizler
33.866.206 30.971.635
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
233.541 324.582
Bankalardan Alınan Faizler
855.208 629.799
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
395.622 37.728
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
5.658.911 8.261.754
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
113.531 72.763
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
2.784.388 4.145.126
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
2.760.992 4.043.865
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
511.531 539.811
Diğer Faiz Gelirleri
524.606 480.718
FAİZ GİDERLERİ (-)
5.4.2 -21.372.200 -20.369.094
Mevduata Verilen Faizler
-16.529.107 -14.756.035
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.799.135 -1.965.032
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-117.758 -1.193.709
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-2.650.526 -2.388.905
Kiralama Faiz Giderleri
-188.093 -3.234
Diğer Faiz Giderleri
-87.581 -62.179
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
20.673.425 20.876.933
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
6.273.573 5.102.687
Alınan Ücret ve Komisyonlar
8.643.797 6.944.272
Gayri Nakdi Kredilerden
721.434 587.647
Diğer
7.922.363 6.356.625
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-2.370.224 -1.841.585
Gayri Nakdi Kredilere
-15.350 -2.238
Diğer
-2.354.874 -1.839.347
TEMETTÜ GELİRLERİ
5.4.3 11.276 7.691
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
5.4.4 -1.806.062 -1.145.747
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-157.084 853.849
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-2.935.307 839.627
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
1.286.329 -2.839.223
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5.4.5 5.676.784 3.517.425
FAALİYET BRÜT KÂRI
30.828.996 28.358.989
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
5.4.6 -11.491.709 -9.257.780
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
5.4.6 -855.943 -1.578.466
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-4.187.991 -3.645.278
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
5.4.7 -6.121.085 -5.123.707
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
8.172.268 8.753.758
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.4.8 8.172.268 8.753.758
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.4.9 -1.930.878 -2.047.153
Cari Vergi Karşılığı
-2.362.115 -1.806.595
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-292.444 -651.170
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
723.681 410.612
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.4.10 6.241.390 6.706.605
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.4.8 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.4.9 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.4.10 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
5.4.11 6.241.390 6.706.605
Grubun Karı (Zararı)
6.164.914 6.641.652
Azınlık Payları Karı (Zararı)
76.476 64.953
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,01468000 0,01581000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815607


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.321 Değişim: 0,00% Hacim : 37.170 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.309 24.11.2020 Yüksek 1.334
Açılış: 1.323
8,0008 Değişim: -0,06%
Düşük 7,9847 25.11.2020 Yüksek 8,0097
Açılış: 8,0054
9,5236 Değişim: -0,01%
Düşük 9,4830 25.11.2020 Yüksek 9,5389
Açılış: 9,5244
464,22 Değişim: -0,21%
Düşük 463,24 25.11.2020 Yüksek 466,08
Açılış: 465,21
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.