KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

28.01.2019 - 19:15

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 4.757.480 6.772.320
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.757.480 6.772.320
BRÜT KAR (ZARAR)
4.757.480 6.772.320
Genel Yönetim Giderleri
22, 23 -8.968.684 -9.065.413
Pazarlama Giderleri
22, 23 -88.309 -90.964
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 2.251.792 1.931.408
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -182.282 -40.617
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.230.003 -493.266
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.230.003 -493.266
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.230.003 -493.266
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
67.581 62.131
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
67.581 62.131
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.162.422 -431.135
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.162.422 -431.135
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.162.422 -431.135
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -79.154 -79.154 4.145.473 2.918.058 324.476 12.308.853 12.308.853
Transferler
20 324.476 -324.476 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
65.179 65.179 -431.135 -365.956 -365.956
Dönem Karı (Zararı)
-431.135 -431.135 -431.135
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
65.179 65.179 65.179 65.179
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 -13.975 -13.975 4.145.473 3.242.534 -431.135 11.942.897 11.942.897
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -13.975 -13.975 4.145.473 3.242.534 -431.135 11.942.897 11.942.897
Transferler
20 -431.135 431.135 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.304 10.304 -2.162.422 -2.152.118 -2.152.118
Dönem Karı (Zararı)
-2.162.422 -2.162.422 -2.162.422
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10.304 10.304 10.304 10.304
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 -3.671 -3.671 4.145.473 2.811.399 -2.162.422 9.790.779 9.790.779


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.263.124 -563.958
Dönem Karı (Zararı)
-2.162.422 -431.135
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-853.935 -705.345
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14, 15 49.699 62.591
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
760.916 765.842
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
699.172 706.408
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
24 61.744 59.434
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.647.341 -1.479.043
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
50.372 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -67.581 -62.131
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 7.396
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-267.556 -82.321
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-597.502 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
141.314 121.683
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
281.742 42.362
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.669 -31.758
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-56.441 -214.608
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.283.913 -1.218.801
Alınan Faiz
1.786.461 1.336.983
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -508.054 -470.426
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-257.618 -211.714
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-229.561 -54.588
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.200
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14, 15 -229.561 -55.788
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Ödenen Temettüler
28 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.492.685 -618.546
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.492.685 -618.546
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 11.638.994 12.257.540
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 9.146.309 11.638.994


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.162.422 -431.135
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
10.304 65.179
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.304 65.179
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.152.118 -365.956
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.152.118 -365.956


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 9.248.211 11.880.016
Finansal Yatırımlar
7 549.136 2.006
Ticari Alacaklar
10 512.616 653.930
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
449.857 528.169
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
62.759 125.761
Diğer Alacaklar
12 24.662 62.900
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
24.662 53.813
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.087
Peşin Ödenmiş Giderler
13 49.638 55.832
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18, 26 257.618 211.714
Diğer Dönen Varlıklar
19 17.335 42.931
ARA TOPLAM
10.659.216 12.909.329
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.659.216 12.909.329
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
14 228.770 31.695
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 73.662 90.875
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 280.313 215.638
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
582.745 338.208
TOPLAM VARLIKLAR
11.241.961 13.247.537
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
10 11.120 47.789
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
1.293 20.979
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9.827 26.810
Diğer Borçlar
12 199.730 184.030
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
199.730 184.030
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 774.829 702.607
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
774.829 702.607
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 105.267 73.718
ARA TOPLAM
1.090.946 1.008.144
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.090.946 1.008.144
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
360.236 296.496
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 360.236 296.496
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
360.236 296.496
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.451.182 1.304.640
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9.790.779 11.942.897
Ödenmiş Sermaye
20 5.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20 -3.671 -13.975
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-3.671 -13.975
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 4.145.473 4.145.473
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 2.811.399 3.242.534
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.162.422 -431.135
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.790.779 11.942.897
TOPLAM KAYNAKLAR
11.241.961 13.247.537http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/735412


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 3,71% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7922 Değişim: -0,58%
Düşük 5,7547 19.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4721 Değişim: -0,25%
Düşük 6,4056 19.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
277,61 Değişim: -0,67%
Düşük 275,59 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.