KAP ***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

03.08.2018 - 19:26

***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.130.000 -129.283 -15.843.016 5.301.798 14.459.499 14.459.499
Transferler
5.301.798 -5.301.798
Dönem Karı (Zararı)
-825.253 -825.253 -825.253
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
67.781 67.781 67.781
Sermaye Arttırımı
14.148.000 -12.295.660 1.852.340 1.852.340
Sermaye Azaltımı
-28.296.000 28.296.000
Dönem Sonu Bakiyeler
10.982.000 -61.502 5.459.122 -825.253 15.554.367 15.554.367
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.982.000 -205.970 5.459.123 9.624.752 25.859.905 25.859.905
Transferler
864.818 8.759.934 -9.624.752
Dönem Karı (Zararı)
1.654.092 1.654.092 1.654.092
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-66.157 -66.157 -66.157
Sermaye Arttırımı
6.297.983 39.866.232 39.866.232 39.866.232
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-4.973.869 4.973.869 -4.973.869 -4.973.869 -4.973.869
Dönem Sonu Bakiyeler
17.279.983 -4.973.869 39.866.232 -272.127 5.838.687 9.245.188 1.654.092 68.638.186 68.638.186


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.185.758 -8.645.506
Dönem Karı (Zararı)
1.654.092 -825.253
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.654.092 -825.253
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.772.880 3.117.636
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.300.569 1.163.951
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
96.674 -707.380
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
96.674 -707.380
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22.350 188.657
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22.350 188.657
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.659.430 2.587.078
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4.659.430 2.587.078
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-132.384 -195.517
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-173.759 80.847
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-25.612.730 -10.937.889
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.604.738 5.015.493
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
23.445 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-25.628.183 5.015.493
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.296.944 -8.545.364
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8.359.469 2.758.377
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-62.525 -11.303.741
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-141.495 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.539.636 -584.663
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.136.162 -2.101.952
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.420.265 -1.610.365
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 126.663
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.420.265 -1.737.028
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-414.445 11.429
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-102.118 180.150
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-102.118 180.150
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.095.596 19.795
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
120.199 273.333
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-1.679.769 -2.772.415
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-736.179 -823.330
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-736.179 -823.330
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-18.185.758 -8.645.506
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.851.619 -1.076.225
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
564.506 27.486
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
564.506 27.486
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.416.125 -1.103.711
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.416.125 -1.103.711
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.226.391 8.047.077
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
39.866.232 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
39.866.232 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
6.297.983 1.852.340
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-4.973.869 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-4.973.869 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-15.221.828 8.697.090
Kredilerden Nakit Girişleri
-15.221.828 8.697.090
Ödenen Faiz
-4.659.430 -2.587.078
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-82.697 84.725
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-810.986 -1.674.654
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-810.986 -1.674.654
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.037.075 5.239.208
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.226.089 3.564.554


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 4.226.089 5.037.075
Ticari Alacaklar
90.323.281 64.940.937
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 14.614 38.059
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 90.308.667 64.902.878
Diğer Alacaklar
5.639.208 13.936.152
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 5.229.218 13.588.687
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 409.990 347.465
Stoklar
7 17.209.223 9.669.587
Peşin Ödenmiş Giderler
18.134.263 16.527.823
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 18.134.263 16.527.823
Diğer Dönen Varlıklar
141.495 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 141.495 0
ARA TOPLAM
135.673.559 110.111.574
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
135.673.559 110.111.574
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
125.720 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 125.720 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 1.400.000 1.400.000
Maddi Duran Varlıklar
10 7.424.019 7.801.364
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 4.297.189 1.195.034
Peşin Ödenmiş Giderler
999.116 1.469.394
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 999.116 1.469.394
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 3.871.102 2.986.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
18.117.146 14.851.792
TOPLAM VARLIKLAR
153.790.705 124.963.366
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 29.411.737 41.457.954
Ticari Borçlar
34.258.068 29.102.356
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 34.258.068 29.102.356
Diğer Borçlar
329.533 431.651
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 329.533 431.651
Ertelenmiş Gelirler
2.411.637 4.091.406
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
8 2.411.637 4.091.406
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 165.612 1.261.208
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.745.946 2.040.192
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 800.850 1.215.295
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 945.096 824.897
ARA TOPLAM
68.322.533 78.384.767
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
68.322.533 78.384.767
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
14.906.162 18.081.773
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 14.906.162 18.081.773
Ticari Borçlar
1.126.822 1.862.269
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.126.822 1.862.269
Uzun Vadeli Karşılıklar
797.002 774.652
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 797.002 774.652
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.829.986 20.718.694
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
85.152.519 99.103.461
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
68.638.186 25.859.905
Ödenmiş Sermaye
15 17.279.983 10.982.000
Geri Alınmış Paylar (-)
15 -4.973.869 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 39.866.232 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 -272.127 -205.970
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 5.838.687 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 9.245.188 5.459.123
Net Dönem Karı veya Zararı
15 1.654.092 9.624.752
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
68.638.186 25.859.905
TOPLAM KAYNAKLAR
153.790.705 124.963.366


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 49.306.080 31.001.767 27.363.988 16.523.080
Satışların Maliyeti
16 -34.304.418 -22.839.238 -19.436.530 -12.903.907
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.001.662 8.162.529 7.927.458 3.619.173
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
15.001.662 8.162.529 7.927.458 3.619.173
Genel Yönetim Giderleri
17 -5.527.109 -2.239.749 -3.394.605 -663.720
Pazarlama Giderleri
17 -843.793 -466.021 -490.929 -265.969
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 7.760.125 4.965.913 649.405 755.631
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -7.736.107 -8.895.731 -1.379.617 -4.722.577
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.654.778 1.526.941 3.311.712 -1.277.462
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 191.737 80.847 172.392 70.678
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -17.979 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.828.536 1.607.788 3.484.104 -1.206.784
Finansman Gelirleri
20 285.930 253.123 133.900 208.716
Finansman Giderleri
21 -7.592.758 -2.881.681 -3.998.627 -1.314.194
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.521.708 -1.020.770 -380.623 -2.312.262
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
132.384 195.517 514.805 977.770
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -736.179 -823.330 -217.482 -329.298
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 868.563 1.018.847 732.287 1.307.068
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.654.092 -825.253 134.182 -1.334.492
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.654.092 -825.253 134.182 -1.334.492
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.654.092 -825.253 134.182 -1.334.492
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,10000000 -0,08000000 0,01000000 -0,12000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-66.157 67.780 -56.514 -36.177
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-66.157 67.780 -56.514 -36.177
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-82.696 84.725 -70.642 -45.221
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16.539 -16.945 14.128 9.044
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-66.157 67.780 -56.514 -36.177
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.587.935 -757.473 77.668 -1.370.669
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.587.935 -757.473 77.668 -1.370.669http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/700471


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
97.886 Değişim: 0,00% Hacim : 6.419 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 97.268 22.10.2019 Yüksek 98.367
Açılış: 97.531
5,8074 Değişim: -0,02%
Düşük 5,7928 23.10.2019 Yüksek 5,8119
Açılış: 5,8084
6,4598 Değişim: -0,06%
Düşük 6,4484 23.10.2019 Yüksek 6,4689
Açılış: 6,4637
278,05 Değişim: 0,06%
Düşük 277,17 23.10.2019 Yüksek 278,29
Açılış: 277,89
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.